Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Mysia | Misya Bölgesi Antik Sikkeleri

Kuzeybatı Küçük Asya'da, kuzeyde Marmara Denizi'ne ve batıda Ege Denizi'ne bitişik, Güneyde Lydia [Lidya], Doğuda Phrygia [Frigya] ve Bithynia [Bitinya] topraklarıyla çevrili, en büyük şehirleri Bergama [Pergamon] ve Kyzikos [Erdek] olan Mysia bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.