Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] Antik Kenti - KYZIKHNΩN - Cyzicus


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KYZ.jpg


Adını Argonotlar tarafından kazara öldürülen Kral Kyzikos'tan alan Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] antik kenti, günümüz Erdek [Αρτάκη] ilçesi yakınlarında Marmara Denizi kıyısında bulunan antik bir Misya [Mysia-Μυσία] kentidir [Apollonius of Rhodes 1.949]. Antik Çağ'da bölgenin en önemli ticari limanlarından biri olan Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] antik kenti Marmara Denizi kıyısındaki en eski İyon kolonilerinden biridir. Erken Tarihsel Çağlarda Kyzikos, İyonya'daki Miletos'tan yerleşimcileri kabul etmiş ve bir Miletli koloni olarak artık tarihi yolculuğuna başlamıştır. Antik kaynakların eksikliği Kyzikos'un erken dönem tarihini büyük ölçüde açıklanamayan olarak bırakmıştır.


MÖ 547'den sonra Anadolu'daki Yunan şehirlerine hükmeden Lidya kralı Kroisos'un yenilgiye uğratılmasıyla Kyzikos, Pers egemenliğine girmiştir. Beşinci yüzyılın sonlarında yazar Herodot, Kyzikoslu Aristagoras'ı MÖ 514/3 dolaylarında I. Darius'un lehine olan tiranlardan biri olarak dahil eder. Kyzikos'un Pers egemenliğine karşı isyan ettiği ve MÖ 478'de Delian Birliği'nin bir üyesi olduğu kaydedilmiştir. Bu, Kyzikos'un birliğe ödediği haraçın ayrıntılarıyla anlatan yazıtlardan da anlaşılmaktadır.

Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] antik kenti günümüz Balıkesir İli Erdek [ΑΡΤΑΚΗ] ilçesi sınırları içinde, antik dönemde Arktonnesos [Ayı Adası] veya Arkton Oros [Ayılar Dağı] olarak anılan, Marmara Denizi’nin [Propontis] güneyindeki Kapıdağı Yarımadası’nın ana kara ile birleştiği Erdek-Bandırma karayolunun 9. kilometresindeki Düzler Mevkii’nde bulunmaktadır. Kyzikos, Kuzey Mysia'nın Troas'a kadar uzanan önde gelen kentidir. Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] antik dönemdeki hazırladığı ünlü şaraplarının yanı sıra bir diğer ünlü olduğu konu darb ettiği elektron sikkelerdir. Arkaik çağdan Hellenistik çağa kadar 240 tan fazla farklı sikke tipi mevcuttur. Avantajlı konumu sayesinde hızla ticari önem kazandı ve Kyzikos'un altın stateri, yerini Makedonyalı Philip'inkileri alana kadar antik dünyada temel para birimiydi. Eşsiz ve karakteristik sikkesi Cyzicenus 28 drahmi değerindeydi.


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KYZİKOS.jpg


Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] özellikle arkaik dönemde sikkeler üzerinde çeşitli hayvanları Aslan, Kartal, Panter, Boğa, Koç, Domuz, Yunus, Ton balığı, Horoz ve çeşitli mitolojik yaratıklar Grifon, Sfenks, Centaur, Daemon, Gorgon başı, Pegasus antik sikkeler üzerinde darp edilmiştir. Antik dönemlerde Marmara [Propontis] Denizi’ndeki ticaret yollarının güvenliğini de Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] sağlamıştır. Kasabanın Helenistik çağdaki tarihi, yok oluşları ile Roma ile doğrudan ilişki içine giren Pergamonlu Attalidler ile yakından bağlantılıdır. Peloponnesos Savaşı sırasında [MÖ 431-404] Kyzikos sırasıyla Atinalılar ve Lakedaemonlular'a [Spartalılar] tabi olmuştur. Kyzikos, Peloponnesos Savaşı sırasında 410'da Kyzikos Deniz Muharebesi'nde, bir Atina filosu bir Sparta filosunu bozguna uğratıp ve tamamen yok etmiştir. Antalkidas barışında [MÖ 387] Asya'daki diğer Yunan şehirleri gibi İran'ın [Pers] eline geçmiştir. Büyük İskender daha sonra MÖ 334'te Perslerden ele geçirmiştir. Aynı zamanda önemli bir darphane olan Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] Yunan dünyasında erken dönemlerden itibaren sikke basımına başlamış ve MS 3. yy. ortalarına kadar kendi antik sikkelerini darb etmeyi sürdürmüştür.Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Kyzikos [ΚΥΖΙΚΟΣ] antik kentinde darp edilmiş olan Stater, El Hekte, Diobol, Hemiobol, Obol, Tetradrahmi kategorisinde olan Antik Sikke görselleridir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y789xc (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H899ZX (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-L90XC (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B856X (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_G456GX (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_G456GX (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_G456GX (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_G456GX (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_G456GX (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_G456GX (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_G456GX (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_G456GX (8).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_j35xc (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_r785xca (10).jpg