The title of the page

Phrygia/Frigya Bölgesi Antik Sikkeler

Kuzeyinde Paphlagonia, güneyinde Lykaonia, doğusunda Kappadokia, kuzeybatısında Bithynia, batısında Lydia ve Mysia, güneybatısında Pisidia ve Karia bölgelerinin yer aldığı antik bölge. Frigya, kapsamı ve sınırları farklı dönemlerde büyük ölçüde değişen eski bir Küçük Asya ülkesidir. MÖ 1. binyılın başlarında Anadolu Yarımadası'nın büyük bir bölümünü oluşturduğuna inanılmaktadır, ancak MÖ 6. yüzyılda Pers istilası sırasında Küçük Frigya ve Büyük Frigya olarak bilinen ilçelerle sınırlıydı. Küçük Frigya, Marmara Denizi ve Hellespont kıyıları boyunca batıya, daha sonra Mysia'nın bir parçası olan Troas'a kadar uzanıyordu. Büyük Frigya, Frig başkenti Gordion'un [Ankara yakınlarında] bulunduğu daha doğuda ve iç kısımda uzanmaktadır. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.