Antik Sikkeler Nümzimatik

Antik Sikkeler Hakkında Makaleler

Antik kentlerin darb etmiş olduğu antik sikkeler hakkında detaylı tarihsel makaleler ve antik sikkelerin ilginç hikayeleri.

Tanrı Nergal Kilikya'nın erken dönem antik sikkelerinde görülen tasarımlar, kuzeydeki Likya ve güneydeki Kıbrıs'takilere benzer şekilde, genellikle Yunan, Pers ve yerli Asya kültürlerinden alınan temaların bir karışımını içermektedir. 4. yüzyıl Samiriye [Samarya] antik sikkeleriyle aynı çekiciliğe sahiptirler. Tarsus antik kentinde darb edilmiş olan paylaşmış olduğumuz antik sikkenin iki ilgi...
Pherae'li Tiran Alexander Pherae antik kenti, Pelasgiotis bölgesinde yer alan antik Teselya bölgesinin en eski şehirlerinden biriydi. Antik kentin şöhreti, Herakles'in Pherai kralı Admetos'a karısı Alkestis'i Hades'ten kurtarmasına yardım ettiği efsane çağlarına kadar uzanmaktadır. Pherae'nin güçlü tiranı ve Teselya Birliği'nin liderlerinden [Tagos-τᾱγός] olan babası Jason'ın MÖ 370/69'da...
Büyük İskender Truva'da Büyük İskender, tüm seferlerini en değerli varlığı olan, ünlü filozof Aristoteles'in kendisine verdiği Aristoteles'in kişisel İlyada kopyasıyla yürütütüyor her yere yanında taşıyordu. Büyük İskender Makedon ordusunu Hellespont'a [Çanakkale Boğazı] götürdüğünde iki şeyi arzuluyordu. Bir kez daha Truva'ya doğru yola çıkan yeni Aşil olmak ve MÖ 480'de Pers kralı...
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinin kurucusu Antigonos Dokimos Dokimeion [Afyonkarahisar - İscehisar] antik kentinin kurucusu olan Antigonos Dokimos, Büyük İskender'in generallerinden olup MÖ 322 yılında Perdikkas tarafından Babil Satrapı yapılmıştır. MÖ 319 yılında Kretopolis savaşında Antigonos'a esir düşer ve ardından taraf değiştirerek Antigonos'un Frigya Strategos'u [Ordu...
Lampsakos'un Altın Stater Sikkeleri Antik kentlerin önemini, darb etmiş olduğu antik sikkelere bakarak bir dereceye kadar ölçebiliriz. Bu ölçütle Lampsakos'un [ΛΑΜΨΑΚΟΣ] Küçük Asya'daki antik Yunan devletleri arasında en müreffeh devletler arasında olduğunu görebiliriz. Lampsakos sadece MÖ 5. yüzyılda birkaç farklı grup elektrum stater darb etmekle kalmadı, aynı zamanda kendi kendini...
Procopius | D N PROCOPIVS P F AVG Dördüncü yüzyılda doğuda yalnızca tek bir büyük gaspçı vardı, imparator Julian'ın anne tarafından kuzeni olan Procopius. 363 yazında II. Julian Perslere karşı savaşta öldürüldüğünde, cesedini gömmek üzere Kilikya'ya taşıyan kişi, II. Julian'ın akrabası ve sefer komutanlarından biri olan Prokopius'tu. Julianus'un ölümünden hemen sonra onun halefi olduğunu...
Antik Yunan Sikkeleri Karya Hanedanları | Maussolos [ΜΑΥΣΣΩΛΟΣ] | Halikarnassos Kurucu bir baba, iki kız ve üç oğuldan oluşan Hekatomnid hanedanı, dört Pers Kralının otoritesi altında neredeyse altmış yıl dayanması nedeniyle siyasi bir mucizedir. MÖ 4. yüzyılın başlarında hanedanlığın kurucusu Hekatomnos, Pers Kralı II. Artaxerxes tarafından Karia'ya satrap olarak atanmıştır. Pers...
Prieneli Bias Prieneli Bias, MÖ 620'de Priene'de doğan ve MÖ 550'de ölen Yunan filozof, avukat ve yargıçtı. Bias, arkaik Yunanistan'ın yedi bilgesi arasında yer alır ve hatta Callades'li Satyros tarafından bunların en önemlisi olarak kabul edilir. Prieneli Bias yargıçlık yaptığında, onun Priene adaleti Efesli Hippo tarafından tüm Yunanistan için bir model olarak görülüyordu. Bias aynı...
Strabon Antiochia'yı Anlatıyor Strabon; Antiocheia [Aydın/Kuyucak - Başaran köyü] orta büyüklükte bir şehirdir ve Frigya yakınındaki bölgede Menderes nehrinin üzerinde yer alır ve nehrin üzerinde bir köprü vardır. Antiocheia, nehrin her iki yanında, her yeri verimli olan önemli bir toprağa sahiptir ve aynı incire üç yapraklı da adını vermelerine rağmen, en büyük miktarlarda Antiocheia kuru...