Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Antik Sikkeler Hakkında Makaleler

Antik kentlerin darb etmiş olduğu antik sikkeler hakkında detaylı tarihsel makaleler ve antik sikkelerin ilginç hikayeleri.

Onur ve Yiğitliğin antik Roma'da kişileştirilmiş halleri olan Honos [Onur] ve Virtus [Yiğitlik, Erkeklik, Mükemmellik, Cesaret] İmparatorluk antik sikkeleriyle şüphesiz onların erdemlerine değer veren İmparator Galba tarafından tanıştırıldı. Her ne kadar Honos siyasi yaşamla, Virtus ise daha doğrudan orduyla yakından ilişkili olsa da, bu kişileştirmeler birçok açıdan birbirinden ayrılamazdı...
Stater Nedir ? MÖ 8. yüzyıldan MS 50'ye kadar dolaşımda olan, adı kelimenin tam anlamıyla ağırlık anlamına gelen Stater [ΣΤΑΤΗΡ]; Antik Yunan devletleri veya şehirleri tarafından altın, gümüş veya elektrum olarak darb edilmiş en eski bir antik sikke birimidir. Antik Yunan dünyasının büyük şehir devletleri [Korint, Thebes, Olympia, Syracuse, Delphi vb.]tarafından darb edilen gümüş staterler...
22 Mayıs MS 337 Büyük Konstantin'in Ölümü - Constantine I Büyük Konstantin en etkili Roma imparatorlarından biridir. Onlarca yıllık bir iç savaşı kazandıktan sonra, imparatorluğun en önemli anında iktidara gelmiştir. Roma İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olarak Büyük Konstantin, güçlü ve istikrarlı dördüncü yüzyıl devletinin temellerini atarak büyük parasal, askeri ve idari reformları bizzat...
Kırım Savaşı'nın son büyük çaplı askerî harekâtı Kars Kuşatması [1272 - 1855/1856] Madalya, onurlandırmanın aynı zamanda devlete bağlılığı artırmanın önemli sembollerinden biri olmuştur. Devletler madalyalar aracılığıyla güçlerini sembolik anlamda ortaya koymuşlardır. Osmanlı Devleti, Sultan II. Mehmed döneminde madalya geleneğiyle tanışmış olsa da Sultan I. Mahmud ile madalyalara önem...
Seleukos Krallığının Kurucusu Seleukos I Nikator - ΣΕΛΕΥΚΟΣ Α Ο ΝΙΚΑΤΩΡ MÖ 312 yılında I. Seleukos, Perdikkas suikastı sonrasında kendisine tahsis edilen ancak Makedonya naibi Antigonos Monophthalmos'a kaptırdığı Babil'i geri alarak buradan büyük bir krallık kurmak üzere yola çıkmıştır. Kontrolü kısa sürede Susiana, Media ve Persis'e yayıldı ve bunun üzerine Seleukos I Nikator dikkatini...
Lampsakos'un Altın Stater Sikkeleri Eski adı Pityousa [ΠΙΤΥΟΥΣΑ - Çam kaplı] veya Pitya [ΠΙΤΥΑ] olan Lampsakos [ΛΑΜΨΑΚΟΣ] antik kenti, MÖ 654/3 yüzyılda Foça'dan [Phokaia] gelen göçmenler tarafından günümüz Çanakkale-Lapseki ilçesinde kurulmuş ve antik çağda şarabının kalitesiyle birlikte doğurganlık tanrısı Priapus'a tapınmanın başlıca merkezi olarak ün kazanmıştır. Yalnızca Strabon...
Herakleios İsyanı olarak bilinen olay, Doğu Roma [Bizans] İmparatorluğu'nun anayasal bir darbeye tanık olduğu birkaç olaydan birine işaret etmektedir. Bizans ordusunda düşük rütbeli bir subay olan Phocas, MS 602'de iktidarı ele geçirmişti, ancak altı yıl içinde artan krizlerle başa çıkma konusundaki beceriksizliği imparatorluğun askeri konumunu fena halde zayıflattı, ekonomiyi felce uğrattı ve...
Aulus Vitellius Germanicus MS 1 Ocak 69'daki Vindex isyanı sırasında Galba'yı yeterince desteklemedikleri yönündeki suçlamalardan rahatsız olan Alman lejyonları, sadakat yemini etmeyi reddettiler ve bunun yerine ertesi gün komutanları Aulus Vitellius'u rakip imparator ilan ettiler. Vitellius, Galba'nın yalnızca birkaç günlüğüne düşmanıydı, çünkü Galba'nın Roma'daki akılsız politikaları 15...
Bizans İmparatorluğu Hacı Yadigarı Jetonlar Bizans kilisesinin koruduğu en değerli kalıntı, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği gerçek haç olduğu iddia edilen Gerçek Haç idi. 320'lerde Büyük Konstantin'in annesi imparatoriçe Helena yönetimindeki Kudüs'teki hac yerlerinin yenilenmesi sırasında keşfedilen Haç, yedinci yüzyıldan itibaren nesiller boyu hacılar tarafından saygıyla karşılanmıştır...