Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Haddad Ve Atargatis Kültü

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Samosatalı Lucian, Hierapolis'teki tanrıların tapınağı ve burada gerçekleşen kült uygulamaları hakkında bir tür rehber olan De Dea Suriye [31-33] adlı eserinde Haddad ve Atargatis'in [Zeus ve Hera olarak adlandırdığı] Hierapolitan kült imgelerini ayrıntılı olarak anlatır.

Atargatis, Haddad ve gizemli sembol heykellerine ilişkin açıklaması, bu tipte görülen figürlerle harika bir uyum içindedir: Büyük tapınak herkese açıktır; kutsal tapınak yalnızca rahiplere açıktır ancak bunların hepsine değil, yalnızca tanrılara en yakın sayılanlara ve kutsal ayinlerin tüm idaresinden sorumlu olanlara aittir. Bu tapınakta biri Hera, diğeri Zeus'un heykelleri bulunur, ancak ona başka bir adla hitap ederler. Bunların heykellerin ikisi de altın, ikisi de oturuyor; Hera aslanlar tarafından desteklenmektedir, Zeus boğaların üzerinde oturmaktadır. İkisinin arasında ise hiçbir kısmı diğerlerine benzemeyen altından bir heykel daha bulunmaktadır. Bunun kendine ait özel bir biçimi yoktur, ancak diğer tanrıların özelliklerini hatırlatır. Asurluların kendisi de bundan bir sembol [Yunanca σημεῖον] olarak bahseder, ancak ona kesin bir isim vermemişlerdir. Kökeni ve biçimi hakkında söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. Bazıları ona Dionysos, diğerleri Deukalion ve bazıları ise Semiramis olarak adlandırır, çünkü zirvesi altın bir güvercinle taçlandırılmıştır ve bu yüzden bunun Semiramis'in büstü olduğunu iddia ederler.

Paylaşmış olduğumuz antik sikke Roma imparatoru Caracalla'ya ait olup Cyrrhestica bölgesi Hierapolis antik kentinde darb edilmiştir. Antik sikkenin arka yüzünde Haddad'ın boğaların üzerinde oturan kült figürü ile aslanların üzerinde oturan Atargatis figürü yer almaktadır. Aralarında bir güvercinin bulunduğu bir semeion kanatları açık bir kartal tarafından desteklenmektedir. Kartalın bacaklarının arasında, aslan tasviri mevcuttur.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Haddad.jpg


Cyrrhestica/Kyrrhestike bölgesi, Antiochia ad Orontem [Antakya] ovası [batı] ile Fırat [doğu] ve Kommagene [kuzey] arasında Suriye'nin bir parçasıydı. Helenistik ve Roma dönemlerinde oldukça yoğun bir nüfusa sahipti ve Batnae, Beroea, Birtha, Cyrrhus, Dura-Europus, Hierapolis Bambyce ve Zeugma kentlerini barındırıyordu. Cyrrhestica bölgesi, günümüz İdlib ve Halep valiliklerini kapsamaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg