Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma Eyaleti Saitta - Septimius Severus

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Roma İmparatorluğu'nda uzun bir senkretizm geleneği vardı. Mısır tanrıçası İsis'ten Britanya'daki Kelt tanrıçası Sulis'e kadar yerel tanrıların Roma kült dinine asimile edildiği birçok örnek vardır. Bu tanrılar, Roman-İngiliz Sulis-Minerva haline gelen Sulis'te olduğu gibi, çoğu zaman Roma tanrılarıyla birleştirilmiştir. Romalıların fethettikleri halkların mevcut kültürlerini kabul etmelerinin, onlara özellikle imparatorluğun merkezinden çok farklı olan bölgelerde etkili bir şekilde kontrol kurma ve sürdürme olanağı tanıdığı ve bu sayede tüm imparatorluklarda bir bütünleşme ve birlik duygusu yarattığı ileri sürülmüştür. Aslında bazı yabancı kültler Roma himayesi altında yayıldı ve Roma'da bile kendi başlarına popüler hale gelmiştir. Kökenleri bir Pers tanrısından gelen tanrı Mithras kültü bunun açık bir örneğidir.

Tanrı Men ve tanrıça Kibele de Mithras gibi doğu kült dinlerinden alınmış ve özellikle MS 2. yüzyılda popüler hale gelmiştir. Bu doğu tanrılarının, özellikle de erkek tanrıların tasvirlerinde sıklıkla dikkate değer bir geçiş vardır. Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin arka yüzünde gösterildiği gibi, Tanrı Men'in Roma dünyasındaki temsilleri çoğunlukla onu bir Frig şapkası ve kuşaklı bir tunik takarken gösterir; bu nitelikler aynı zamanda Mithras ve bir başka Frig tanrısı Attis ile de ilişkilendirilir. Metamorfozlar'da Ovid, Attis'in bir çam ağacına dönüştüğünü belirtir [10.86], bu da antik sikkenin arka yüzünde Tanrı Men'in [Ay Tanrısı], Kibele'ye dönük bir şekilde neden bir çam kozalağı tuttuğunu açıklayabilir. Tanrı Men, Attis ve Mithras, Greko-Romen kült uygulamaları içinde kendileriyle ilişkili ayrı ayinlerle ayrı tanrılar olarak kalırken, hem anıtsal hem de nümizmatik formlardaki ikonografilerinde pek çok paralellik olduğu görülüyor ki bu Roma'nın bu tanrılara bakışının bir yansımasıdır. Tanrılar, kendi tanrılarının içinde yer alan homojen bir doğu kült geleneğinin parçasıydı. Örnek antik sikke, Lidya bölgesinde bulunan Saitta - ΣΑΙΤΤΑ antik kentinde darb edilmiştir. Antik kent günümüz Manisa - Demirci ilçesine bağlı İcikler köyü bölgesindedir.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_S_SEVERUS.jpg