Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Aeolis Bölgesi Antik Sikkeleri

Aeolis, Anadolu'nun batı kıyısında, MÖ 2. binyılın sonlarında Aeolik lehçesini konuşan Yunanlılar tarafından kurulan antik kentler grubudur. Midilli ve Tenedos adalarında ve Troas ile İyonya arasındaki ana karada yer alan en eski yerleşimler, MÖ 1130-1000 yılları arasındaki göçler sonucunda ortaya çıkmıştır. İkinci bir grup Aeolian yerleşim yeri MÖ 7. yüzyılda kolonileştirilmiştir. 6. yüzyılın sonunda Darius I, Aeolis'i Pers İmparatorluğu'nun satraplıklarından birine dahil etmiştir. Aeolis aslında coğrafi bir terim değildir, Küçük Asya'nın batı kıyısındaki bölgede, Helen halklarının bir kolu olan Aioller tarafından kurulan şehirlere verilen ortak bir isimdir. On iki güney şehri Aeolian olarak gruplandırılmıştır. Bunlar Temnos, Smyrna, Pitane, Neonteichos, Aegirusa, Notium, Cilla veya Killa, Kyme, Gryneum, Larissa, Myrina ve Aegae idi.