Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bithynia | Bitinya Bölgesi Antik Sikkeleri

Küçük Asya'nın kuzeybatısında bulunan, batıda Küçük Asya, güneyde Galatya dağları, doğuda Pontos ve kuzeyde Karadeniz arasında verimli bir ovada yer alan Krallık ve Roma eyaleti olan, Bursa, İznik ve İzmit çevresini kapsayan Bitinya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.