Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325

Antik Bizans Mühürleri


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Her bir Bizans mühürleri, bir Bizanslının ve kendilerini nasıl sunmayı seçtiklerinin küçük bir tanığıdır. Mühürlere basılan desenler ve yazılar, sahipleri tarafından statüleri, konumları, dindarlıkları ve aileleri hakkında bilgi verecek şekilde kişiselleştirilmiştir. Dolayısıyla her mühür, Bizans İmparatorluğu'nda yaşayan birinin vasiyetidir. Mühürler üzerindeki resimler ve yazılar, popüler dindarlıktaki gelişmeleri, imparatorluktaki statü kavramlarının evrimini ve Bizans devletinin iç işleyişini aydınlatmaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BY.jpg


Yüzyıllar boyunca, mütevazı keşişler ve meslekten olmayan kişilerden yüksek mevkilere sahip soylular ve imparatorlara kadar Bizanslılar, resmi ve özel yazışmaları kilitlemek ve belgeleri doğrulamak için kurşun mühürler kullandılar. Korunan binlerce mühürdeki ayrıntılar, başta sivil, askeri ve dini yönetimlerin yapısı, görevlilerinin kariyerleri ve yerleri ve sürekli değişen talihe tepkiler olmak üzere Bizans dünyasının birçok yönüne ışık tutmaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Bizans sigilografisinde [mühürleri inceleyen bilim dalı] Mühür, hem baskıyı yapan alete hem de baskının kendisine [mühür] atıfta bulunur. Mühürler için dört malzeme kullanılmıştır.


Altın [ chrysobull ] Altın mühür imparatora mahsustur ve alıcının önemine göre değişen ağırlıklardadır.

Gümüş [ argyrobull ] Epiros ve Mora despotları tarafından gümüş bir mühür kullanılmıştır.

Balmumu — Mum mühürler çok sayıda hayatta kalmamıştır.

Kurşun — Bizans'tan günümüze kalan mühürlerin çoğu kurşundan yapılmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Bizans Mühürleri malzemelerine ek olarak yazı tipi ve düzenlemelerine ve tasarımına göre daha fazla ayırt edilebilmektedir.


Yazıt — Mühürlerin çoğunun üzerindeki yazı, mühür sahibini tanımlar ve onun adını, rütbesini, makamını ve yetki alanını içerebilir. Pek çok yazıt, bazı kutsal figürlerin tipik olarak Theotokos veya Tanrı, ama aynı zamanda Mesih veya Üçlü Birlik yardımı için bir yakarışla başlar ve ardından, yönelme durumunda sahibinin bilgileri gelir. Tipik olarak, yazıtlar bir veya her iki tarafta birkaç satır üzerine yazılır [çift taraflı yazıtlar], ancak mührün çevresinde de bulunabilirler. Özellikle sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda, dua, tipik olarak dört kadranda yer alan Hizmetçiniz [ΤΩ ΣΩ ΔΟΥΛΩ veya ΤΩ ΔΟΥΛΩ ΣΟΥ] ile haç biçiminde bir monogram olarak sunulur. Metrik yazıtlar, genellikle on iki veya daha az sıklıkla on beş heceden oluşan, özellikle on birinci ve on ikinci yüzyıllarda popülerdir. Birçok metrik yazı da anonimdir.

İmge — Bizans mühürlerinde iki tür imge kullanılmıştır: Dini ve Dünyevi. Dini imgeler, Bakire ve Mesih'in resimlerini [genellikle sigla veya adın kısaltılmış hali eşlik eder], çeşitli azizlerin yanı sıra haç ve Eski ve Yeni Ahit anlatı sahnelerini içermektedir. Laik resimler, imparatorun portrelerini ve gerçek veya efsanevi hayvanları içerir. Bu katalog, hem ön yüzünde hem de arka yüzünde resim bulunan mühürleri ikonografik olarak tanımlar.

Monogram — Bir monogram blok veya haç şeklinde olabilir, özellikle altıncı yüzyılın sonları ve yedinci yüzyılın başlarından kalma bazı mühürler her iki türü de içermektedir. Monogramlarda yer alan harfler, bir duayı veya sahibinin adını, haysiyetini veya makamını veya bunların bazı kombinasyonlarını heceleyebilir. Haç monogramları için, ad veya ofis gibi ek bilgiler dört kadrana yazılmaktadır.

Bizans Mühürleri mühürleri aynı zamanda sahiplerine göre kişi ya da kurum olarak gruplandırılmaktadır.


İmparatorluk Mühürleri — İmparatorların ve yakın ailelerinin mühürleri başlı başına bir kategoridir. Birçok yönden, ikonografi ve yazıt açısından diğer mühürlerden çok antik sikkelere benzemektedir.

Ataerkil Mühürler — Birçok açıdan imparatorluk mühürlerine benzeyen bu mühürler, tasarımı, ikonografisi ve unvanı bakımından imparatorluğun yaşamı boyunca dikkate değer ölçüde tutarlı kalan belirli bir modeli takip etmiştir.
Resmi, askeri, sivil, dini, mali ve adli dahil olmak üzere imparatorluk yönetiminin bir veya daha fazla bölümünde aktif olan kişilere ait mühürler. Bu mühürler, bir ofisin ve uygun olduğunda bir yetki alanı veya bölgesinin dahil edilmesiyle ayırt edilmektedir.

Özel Mühürler — Sahibinin adını ve rütbesini veya haysiyetini (ἀξία διὰ βραβείου), ömür boyu sürecek bir onursal unvan içerebilen mühürler. Bu mühürler, bir ofisin hariç tutulmasıyla ayırt edilir. Ancak bu, mühür sahibinin, mühür kullanıldığı sırada bir ofise sahip olmadığı anlamına gelmez, daha ziyade, mührün, sahibinin resmi ehliyetine ilişkin doğrudan bir kanıt sağlamadığı anlamına gelir.

Manastır Mühürleri - Hem bireysel keşişlerin hem de başrahiplerin mühürleri çok sayıda mevcuttur.

Kurumsal Mühürler — Genel olarak yerel veya eyalet kurumlarına ait olan mühürler. Bunlar, bireysel manastırların yanı sıra sivil, dini, mali ve yerel organları içermektedir.


Bizans dönemi kurşun mühürlerin üzerinde görülen bazı ünvanların anlamları.


[ ΠΑΤΡΙΚΙΩ ] Patrikios - Seçkin aileler zenginler asil kişiler sınıfı için kullanılır.

[ ΠΡΩΤΟΝΩΒΕΛΛΙΣΙΜΩΣ ] Protonobilissimos - En soylu kişi.

[ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΩ ] Sakellarios - İdari ve mali görevlerle görevlendirilmiş yetkili kişilere verilen isimdir.

[ ΕΠΑΡΧΩ ] Eparch anlamı piskoposluk demektir.

[ ΠΡΩΤΟΠΡΟΕΔΡΩ ] Protoproedros - Başkan veya saray ünvanı alan kişiler için kullanılır.

[ ΚΟΥΡΑΤΩΡΙ ] Kourator - Bulunduğu mevkide sınıfın en yüksek amiri.

[ ΣΠΑΘΑΡΟΚΑΝΔΙΔΑΤΟΥ ] Spatharokandidatos - Bizans imparatorlarının kişisel korumalığını yapan bizans ordusundaki seçkin kişiler için kullanılır.

[ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ] Protonotarios - Makhemenin baş katibii

[ ΒΕΣΤΑΡΧΗ ] Vestarches - Tuna vilayetleri valisi.

Copyright 2022-2024 | Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (1).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (4).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (5).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (6).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (7).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (8).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (9).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (10).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BİZANS (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (1).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (4).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (5).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (6).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (7).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (8).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (9).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (11).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (12).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (13).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (14).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (15).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (16).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (17).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (18).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (19).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
01.jpg


1.jpg


3.jpg


434.jpg


4554.jpg


cx.jpg


dv4r.jpg


dvxz.jpg


vc.jpg


vdvv.jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (1).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (4).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (5).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (6).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (7).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (8).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (9).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEAL (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (6).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (7).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (8).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (9).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (6).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (7).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (8).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (9).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (10).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (11).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (12).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (13).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (1)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (2)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (3)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (4)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (5)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (6)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (7)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (8)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (9)-min.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK _SEAL (10)-min.jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,159
Beğeni
12,325
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (1).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (4).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (5).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (6).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (7).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (8).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (9).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_BYZANTINE (10).jpg