The title of the page

Paeonia Krallığı Antik Sikkeleri

Güneydoğu Avrupa'nın güney Balkan Bölgesi'nde eski bir Yunan krallığıdır. Krallığın toprakları eski Makedonya'nın hemen kuzeyinde, eski Trakya'nın batısında, Dardanya krallığının güneyinde ve eski İlirya bölgesinin doğusunda bulunan Paeonians veya Paionians'ın [ Παίονες] ülkesi ve krallığıydı. Bölge, MÖ 4. yüzyılın ortalarında Makedon krallığı tarafından ve MÖ 2. yüzyılda eski Roma tarafından fethedilmiştir. Paeonia [Payonya] kralları, Agis, Lycceius, Patraus, Audoleon, Ariston, Leon, Dropion ve Bastareus. Erken Antik Çağ'da Paeonia, Vardar [Axius], Bregalnica [Astibus], Strumeshnica [Strumica bölgesi] ve Babuna [Veles bölgesi] nehirlerinin vadilerinin yanı sıra kuzeyde Üsküp ve Kumanova bölgelerine yayılmıştır. Günümüz Yunanistan , Makedonya ve batı Bulgaristan'ı içermektedir.