Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Caria | Karya Bölgesi Antik Sikkeleri

Küçük Asya'nın güneybatısında, günümüz Aydın ve Muğla'nın büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsayan, antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşu, bölgenin batısı ve güneyini tümüyle Ege Denizi'nin çevrelediği, sınırlarını kuzeyde Aydın Dağları ile Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Büyük Menderes nehrinin oluşturduğu Karya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.