Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatoriçeleri Sikkeleri

Roma Cumhuriyeti'nin çöküşünün ardından MÖ 27'de kurulan ve MS 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğunun son düşüşüne kadar devam eden dönemdeki Roma İmparatoriçeleri.