Antik Sikkeler Nümzimatik

Emevi Halifeliği Sikkeleri

İslam Halifeliklerinin en güçlü ve en genişlerinden biri, aynı zamanda İslam hanedanlarının da ilki olan, İslam İmparatorluğunu dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri haline getirmiş olan Emevi Halifeliği dönemine ait antik sikkeler.