Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Emevi Halifeliği Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341

Emevi Sikkeleri


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Emevi İmparatorluğu [ MS 661 - 750 ], erken ortaçağ döneminin en önemli siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi. Emevi halifeleri, Hz. Muhammed'in MS 632'de vefatından sonraki yüzyılda Raşidun Halifeliği'nin yerine geçtikleri yüzyılda İslam dünyasını yönetmişlerdir. Bu, Emevi hanedanını ikinci İslami halife yapmıştır.

Emevilerin başkenti Suriye'nin Şam şehriydi. Bununla birlikte, bu İslam imparatorluğu en çok başarılı fetihleriyle tanınmıştır. Hanedanlığın sonunda Emevi imparatorluğunun bölgeleri Batı Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar genişleyerek, Orta Asya'nın uzun vadeli İslamlaşmasına yol açmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_EMEVI.jpg


Emevi hanedanı altında İslam imparatorluğunu yöneten on dört halife vardır:

• Halife I. Muaviye [ 661-680 ] - Emevi Halifeliğinin kurucusu ve ilk halifesi.
• Halife I. Yezid [ 680-683 ]
• Halife Muaviye II [ 683-684 ]
• Halife I. Mervan [ 684-685 ]
• Halife Abdülmelik [ 685-705 ]
• Halife I. Velid [ 705-715 ]
• Halife Süleyman [ 715-717 ]
• Halife Ömer [ 717-720 ]
• Halife Yezid II [ 720-724 ]
• Halife Hişam [ 724-743 ]
• Halife II. Velid [ 743-744 ]
• Halife Yezid III [ 744 ]
• Halife İbrahim [ 744 ]
• Halife Mervan II [ 744-750 ]

Son Emevi halifesi Mervan II ibn Muhammed deneyimli bir generaldi, ama aynı zamanda başkentini Dimaşk'tan İbrahim'in doğum yeri olan Harran'a taşıyan ve lüks hayatı için milyonlarca dirhem harcayan bir israfçıydı. 16 Ocak 750'de II. Marwan, Zab Savaşı'nda oldukça büyük bir Abbasi ordusuyla karşılaştı ve tamamen mağlup oldu ve bu da Emevi Halifeliğini sona erdirmiştir.

Abdülmelik bin Mervan, Bizans imparatoru Justinian'ın Bizans solidus'una Christ'i yerleştirmesiyle yaklaşık aynı zamanda simgesiz antik sikke türlerini tanıtmasıyla, Hristiyanlık ve İslam arasında genişleyen ideolojik çatışmada önemli bir rol oynamıştır.


Bizans solidus'unun Bizans İmparatorluğu dışında kullanılmayacağına dair bir hüküm olmasına rağmen, Bizans solidus'unun imparatorluk sınırları dışında kullanılmasını içeren bazı sınırlı ticaretler vardı. MS 7. yüzyılın sonlarına doğru, beşinci halife Abdülmelik bin Mervan, ağırlık olarak yalnızca 4 grama karşılık gelen, ancak dolaşımda dolaşan yıpranmış solidi'nin ağırlığına denk gelen solidi dinarların Arapça kopyalarını darb ettirmeye başlamıştır. Bizans solidi'sinin bu kopyaları, Bizans lejantlarını ve ikonografisini taşıyordu, ancak ne ön yüzde ne de arka yüzünde herhangi bir Hristiyan sembolü yoktu Lejantlar kısa süre sonra yerini Arapça lejantlara bırakmıştır. Diğer tip [Follis] Bizans sikkelerini taklit eden antik sikkelerde ise açıkça Bizans ikonografisi görülmektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_3.jpg


Emevi antik sikkelerinde Kufi yazı türü kullanılmıştır ve Allah'tan başka ilah yoktur, O birdir, O'nun ortağı yoktur. | Muhammed, diğer tüm dinlere üstün kılmak için onu hidayet ve hak dinle gönderen Allah'ın elçisidir. | Allah birdir, Allah bakidir, doğurmaz ve doğurulmaz gibi lejantlar taşımaktadır. Bakır antik sikkeler üzerinde görülen Şahin tasvirleri, Emevi kültüründe doğancılığın önemini sembolize etmektedir ve yönetici seçkinlerin favori bir eğlencesi ve yüksek statünün bir simgesidir.

Aşağıda paylaşmış olduğumız antik sikkeler Emevi Halifeliği döneminde Emevi Halifelerinin darb ettirmiş olduğu antik sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (22).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (23).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (24).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (25).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (26).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (27).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (28).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (29).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (30).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (31).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (32).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (33).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (34).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (35).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (36).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (37).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (38).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (39).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (40).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (41).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (42).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (43).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (44).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (45).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (46).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (47).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (48).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (49).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (50).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (51).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (52).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (53).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (54).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (55).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (56).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (57).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (58).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (59).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (60).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (22).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (23).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (24).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (25).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (26).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (27).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (28).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (29).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ (30).jpg