The title of the page

Sasani İmparatorluğu Antik Sikkeleri

Sasani İmparatorluğu, [Sasani Devleti veya Sasaniler ya da Üçüncü Pers İmparatorluğu].Dördüncü büyük İran Hanedanı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır [224 - 651]. Sasani İmparatorluğu, son Arşaklı hanedanı [Partlar] kralı IV. Artabanus'u yenmesinin ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuş, son Sasani hükümdarı Şehinşah (Krallar kralı) III. Yezdigirt'in [632-651], erken Halifelik'le yani ilk İslam Devleti ile girdiği 14 senelik mücadeleyi kaybetmesiyle sona ermiştir. İmparatorluğun sınırları bugünkü İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Türkiye'nin doğu bölgesi [Büyük İran olarak bilinen bölge], Suriye'nin bir kısmı, Pakistan, Kafkaslar, Orta Asya ve Arabistan'ın bir kısmını kapsıyordu. II. Hüsrev'in hükümdarlığı [590-628] sırasında Mısır, Ürdün, Filistin ve Lübnan da kısa süreli olarak imparatorluğa dahil olmuştur.