Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Part İmparatorluğu Antik Sikkeleri

Parthia kelimesi ilk olarak, modern İran'daki Horasan'a karşılık gelen bir ülke olan Parthava'dan söz eden Ahameniş Kralı I. Darius tarafından MÖ 520'de kaydedilen bir yazıta kadar uzanır. Daha sonra bu terim, başlangıcı MÖ 247'de aynı bölgede kurulan Part İmparatorluğunu ifade etmeye başlayacaktı. MÖ 247'den MS 224'e kadar hüküm süren Partlar, Seleukos İmparatorluğu'nu yok ederek Orta Doğu'nun ve güneybatı Asya'nın çoğunu fethettiler. Roma'ya meydan okuyarak ve İpek Yolu olarak bilinen Çin ticaret yolunu kontrol ederek İran egemenliğini yeniden kurmuşlardır.

Sabit Konu Bu alanda sadece önemli ve dikkate alınması gereken sabit konular listelenir