The title of the page

Bizans İmparatorları Sikkeleri

Bizans İmparatorluğu veya Doğu Roma İmparatorluğu. Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Roma İmparatorluğu'nun devamı şeklinde var olan ve başkenti Konstantinopolis [İstanbul-Byzantion] olan ülke. Beşinci yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu'nun dağılışı ve çöküşü sürecinden sağ kalan imparatorluk, 1453'te Osmanlılara yenik düşene kadar, yaklaşık bin yıl var olmaya devam etmiştir.