Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
7,526
Beğeni
12,295

Romanus I Lecapenus Sikkeleri

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ A ΛAΚΑΠΗΝΟΣ

Romanos I Lekapenos - Romanus I Lecapenus | ΡΩΜΑΝΟΣ A ΛAΚΑΠΗΝΟΣ | 920-944


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus.jpg


Theophylaktos Abstartos adlı Ermeni asıllı bir imparatorluk muhafızının oğlu, VII Constantine'nin kayınpederi, naip Zoe'nin başarısızlıklarından sonra tahtı gasp eden Ermeni amiral Bizans İmparatoru Romanos I Lekapenos. Romanos, Lakape'de doğmuştu, dolayısıyla Lakapenos adı buradan gelmektedir. Lakapenos veya Lekapenos, Ermeni kökenli bir ailedir. Kurucusu Theophylaktos Abaktistos veya Abastaktos'tur. Romanos I Lekapenos, VI. Leo'nun hükümdarlığı sırasında ordunun saflarında ilerledi. 911'de Sisam deniz temasının generaliydi ve daha sonra filonun amirali [Droungarios] olarak görev yapmıştır.

Leo VI MS 912'de öldüğünde seçtiği varis Constantine VII [VI. Leo'nun dördüncü eşi Zoe Carbonopsina'dan olan oğlu] tahta çıktığında iki yaşında ve 913'te tek imparator olduğunda sadece yedi yaşında olduğundan, saray entrikalarına karşı özellikle savunmasızdı. Fırsatçılar arasında imparatorluğun başlıca askeri figürü haline gelen Romanos I Lekapenos da vardı. Romanos I Lekapenos 919'da kızı Helena'nın genç imparator Constantine VII ile evlenmesini ayarlayarak kendi yükselişini sağlamıştır. Romanos I Lekapenos önce 919'da ΒΑΣΙΛΕΟΠΑΤΩΡ - Basileopator [İmparatorun sözde babası], ardından Eylül 920'de Sezar ve son olarak üç ay sonra Aralık ayında yeni damadıyla birlikte ortak imparator olmuştur. Romanos I Lekapenos'un VII. Constantine'nin refahıyla hiçbir ilgisi yoktu ve kendi oğullarını imparatorluğa yetiştirmeden önce VII. Constantine için çok az zaman harcamıştı. 921'de en büyük oğlu Christopher'ı ortak imparator yaptı ve 924'te aynı onuru iki küçük oğluna da verdi. Bu arada Constantine VII, 945'in başlarında istenmeyen akrabalarına karşı zafer kazanıp kendi ailesini merkeze alan bir mahkeme kurana kadar yirmi yıldan fazla bir süre arka planda kalmıştır. Constantine VII yavaş yavaş gücünün çoğunu Romanos I Lekapenos ve oğullarına kaptırmıştır. Neredeyse çeyrek yüzyıl boyunca VII Constantine'nin hükümette hiçbir rol almasına izin verilmeyecek ve veliaht olarak Romanus'un oğulları olan Christopher, Stephen ve Constantine'in arkasında tutulacaktı.

Romanos başlangıçta kendi başına yeni bir hanedan kurmayı planlamış olabilir, ancak bu proje, en büyük ve en yetenekli oğlu Christopher MS 944'te öldüğünde pratikte batmıştır. Ortak imparatorun diğer oğulları çok genç ve işe yaramazdı ve babaları en sonunda tahtı hak sahibi VII Constantine bırakmak zorunda kalacaktı. Ancak, Romanos'un kalan iki oğlunun [Stephen ve Constantine] başka planları vardı. MS 944'te babalarını bir keşiş olarak manastıra sürgün ettikleri bir darbe düzenlediler. Bu darbenin sonunda meşru imparatora iktidarı kendisi için ele geçirme fırsatı verdi. Romanos I Lekapenos'un her iki oğlu 27 Ocak 945'te hızla devrildi ve VII Constantine nihayet 39 yaşında tek hükümdar olmuştur.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
7,526
Beğeni
12,295
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_B68212 (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
7,526
Beğeni
12,295
166871.jpg
566918.jpg
1116456.jpg
1944123.jpg
2104884.jpg
3220987.jpg
4801626.jpg
5063906.jpg
7252459.jpg
7880780.jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
7,526
Beğeni
12,295
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Romanus I Lecapenus (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
7,526
Beğeni
12,295
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TOMONOS I (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
7,526
Beğeni
12,295
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
7,526
Beğeni
12,295
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (6).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Romanus I Lecapenus (10).jpg