Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Galatia/Galatya Bölgesi Antik Sikkeleri

Orta Anadolu'da, kuzeybatıda Bithynia [Bitinya], kuzeydoğuda Paphlagonia [Paflagonya], doğuda Pontos, güneydoğuda Kapadokya, güneyde ve batıda Frigya bölgeleriyle çevrili Galatya bölgesinde bulunan antik kentlere ait antik sikkeler.