Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

lidya kralları sikkeleri

  1. Antik Sikkeler

    Lidya Sikkeleri

    Lidya Sikkeleri Lidyalılar, Herodot'a göre Yunanlılar gibi geleneklere sahip olan, altın ve gümüş para kullanımını ilk başlatan ve kalıcı yerlerde perakende mağazaları kuran ilk insanlar olan ticaret insanlarıydı [Herodot I, 94]. Krallık, Sadyattes'in oğlu ve Kroisos'un babası Gyges...