Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,190
Beğeni
12,341

Lidya Sikkeleri


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_LYDIA.jpg


Lidyalılar, Herodot'a göre Yunanlılar gibi geleneklere sahip olan, altın ve gümüş para kullanımını ilk başlatan ve kalıcı yerlerde perakende mağazaları kuran ilk insanlar olan ticaret insanlarıydı [Herodot I, 94]. Krallık, Sadyattes'in oğlu ve Kroisos'un babası Gyges hanedanının dördüncü Lidya kralı Alyattes'in hükümdarlığı sırasında doruğa ulaşmıştır. Lidya krallarının en zengini ve en başarılısı sonuncusu, efsanevi Kroisos'tur. Delphic kahininin evi olan Delphi'deki Apollon tapınağına hediye edilen külçe ve değerli metal süslerden oluşan kayıtlı bir hediyenin yaklaşık dört ton altın içerdiği hesaplanmıştır.

Gyges, Lidya Krallığının kurucusu olarak görülür ve babasının güçlü Miletos'a karşı başlattığı savaşı sürdürmüştür, ancak çok geçmeden dikkatini Medler ve Babillilere çevirmek zorunda kalmıştır. MÖ 28 Mayıs 585'te Medya kralı Kyaxares'e karşı yapılan Halys Savaşı sırasında güneş tutulması meydana gelmiştir. Güneş tutulması bir alamet olarak yorumlandı ve düşmanlıklar askıya alındı, barış sağlanmış ayrıca Halys Nehri [Kızılırmak] iki krallık arasındaki sınır olarak belirlenmiştir. Gyges, Kimmerleri Frigya'dan kovarak doğuyla olan ticaret yolunu güvence altına aldı. Batıda Karyalılara boyun eğdirmeyi başardı ve aralarında Smyrna ve Kolophon'un da bulunduğu birçok önemli İyon kentini ele geçirerek Akdeniz'de bir ticaret noktası oluşturmasını sağlamıştır.

Lidya antik sikkelerinde başlangıçta seçilen simge, Lidya'nın hırslı krallarının vurgulamak isteyeceği tüm niteliklerin, kraliyet otoritesinin, gücün, cesaretin, bilgeliğin, adaletin, korumanın, ateşin ve altının [yeraltı güneşi] kişileştirilmiş hali olan aslan başı imgesiydi. Altın-kahverengi kürkü ve yayılan yelesiyle aslan, esas olarak güneşin kişileştirilmesiydi ve bu nedenle Mithras gibi doğu güneş tanrılarının bir sembolü olarak bulunur. Aslanların doğrudan güneşe bakabileceğine inanıldığından, aslan aynı zamanda güneşin kişileşmesi olarak kabul edilmiştir. Antik çağda aslanlar kralların sembolleri olmuş, kendi alanlarını yönetmiş, kraliyet otoritesinin gücünü ve korumasını kişileştirmiştir. Lidya sikkeleri, Lidya'nın başkenti Sardes'te şehri temsil eden kusursuz bir tasarımla darb edilmiş sikkelerin ön yüzlerinde gücü ve erkekliği simgeleyen sıçrayan bir aslan doğurganlığı temsil eden bir boğa ile karşı karşıyadır.

Lidya kralı Kroisos, genel dolaşım için standart saflıkta ilk gerçek altın sikkeleri darb etmesiye tanınır. Onun krallığı, Perslerin batıya, Yunan topraklarına doğru yayılmasına karşı son kaleyi temsil ediyordu. Delphi Kahininin, Perslere saldırırsa büyük bir imparatorluğu yok edeceğine dair kehanetinden cesaret alan Lidya Kralı Kroisos, Büyük Kyros'a [II. Kiros] karşı savaş hazırlıklarını yaptı. Savaş Lidya Kralı Kroisos'un yenilgisiyle sonuçlandı; sayıca üstün olan ordusu ezildi ve Kyros'un emriyle yakılan Kroisos ve ailesiyle birlikte başkent Sardes ele geçirildi. Lidya, Pers İmparatorluğu'nun bir satraplığı haline geldi ve gerçekten de Kroisos'un efsanevi zenginliği, Cyrus tarafından yeni bir Pers altın standardı antik sikke temelini oluşturmak için kullanılmıştır. Persler geleneksel olarak madeni para kullanmasa da Büyük Kiros, MÖ 546'da Lidya Krallığı'nın fethiyle bu parayı Pers imparatorluğuna tanıtmıştı. Karşılıklı aslan ve boğa tipinin yer aldığı Lidya sikkeleri ilk başta devam ettirilmiş, ancak üçüncü Büyük Kral I. Darios'un hükümdarlığı döneminde Lidya'nın meşhur aslan ve boğa tipi altın sikkeleri, Pers hükümdarı veya bir kahramanın stilize görüntüsünü taşıyan bir tipe [Daric] dönüştürülerek [Pers kraliyet imajı] Lidya sikkelerine son verilmiştir.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_PRS.jpg


Yeni tip Pers sikkeleri MÖ 330'larda Büyük İskender'in Pers fethine kadar çok az değişiklikle varlığını sürdürecekti. Bu resmi Pers para birimi [Daric] kurumunun ardındaki temel motive edici faktörlerden biri, ödemeyi madeni parayla almaya veya resmi olarak rüşvet ve sübvansiyon olarak kullanmaya alışkın olan Yunan paralı askerlerine ödeme yapma gerekliliğiydi. Konu içeriğindeki antik sikkeler Lidya Krallığının başkenti Sardes antik kentinde darb edilmiş antik sikke görselleridir.

Not: Lidyalılar parayı değil antik sikkeyi ilk icat etmişlerdir. Lidyalılardan önce para kullanmı mevcuttur.
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (11).jpg
 

Medya

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
225
Beğeni
471
Lidyalılar antik sikkeyi icad edmekle kalmayıp nadide figürlerde kullanmışlar antik sikkeler camiasının öncüsü oldukları kadar güzel numizmatik eserler sıralamasında en tepedeler
güzel görseller için teşekkürler
@Antik Sikkeler
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,190
Beğeni
12,341

Altta paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Sardes antik kentinde darb edilmiş Ahameniş Pers İmparatorluğu sikkeleridir.ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P8946327 (12).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,190
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (20).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_y890xc1 (22).jpg
 

Murat

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
9 Ocak 2024
Mesajlar
2
Beğeni
0
Lidya Sikkeleri
Lidyalılar, Herodot'a göre Yunanlılar gibi geleneklere sahip olan, altın ve gümüş para kullanımını ilk başlatan ve kalıcı yerlerde perakende mağazaları kuran ilk insanlar olan ticaret insanlarıydı [Herodot I, 94]. Krallık, Sadyattes'in oğlu ve Kroisos'un babası Gyges hanedanının dördüncü Lidya kralı Alyattes'in hükümdarlığı sırasında doruğa ulaşmıştır. Lidya krallarının en zengini ve en başarılısı sonuncusu, efsanevi Kroisos'tur. Delphic kahininin evi olan Delphi'deki Apollon tapınağına hediye edilen külçe ve değerli metal süslerden oluşan kayıtlı bir hediyenin yaklaşık dört ton altın içerdiği hesaplanmıştır.

Gyges, Lidya Krallığının kurucusu olarak görülür ve babasının güçlü Miletos'a karşı başlattığı savaşı sürdürmüştür, ancak çok geçmeden dikkatini Medler ve Babillilere çevirmek zorunda kalmıştır. MÖ 28 Mayıs 585'te Medya kralı Kyaxares'e karşı yapılan Halys Savaşı sırasında güneş tutulması meydana gelmiştir. Güneş tutulması bir alamet olarak yorumlandı ve düşmanlıklar askıya alındı, barış sağlanmış ayrıca Halys Nehri [Kızılırmak] iki krallık arasındaki sınır olarak belirlenmiştir. Gyges, Kimmerleri Frigya'dan kovarak doğuyla olan ticaret yolunu güvence altına aldı. Batıda Karyalılara boyun eğdirmeyi başardı ve aralarında Smyrna ve Kolophon'un da bulunduğu birçok önemli İyon kentini ele geçirerek Akdeniz'de bir ticaret noktası oluşturmasını sağlamıştır.

Lidya antik sikkelerinde başlangıçta seçilen simge, Lidya'nın hırslı krallarının vurgulamak isteyeceği tüm niteliklerin, kraliyet otoritesinin, gücün, cesaretin, bilgeliğin, adaletin, korumanın, ateşin ve altının [yeraltı güneşi] kişileştirilmiş hali olan aslan başı imgesiydi. Altın-kahverengi kürkü ve yayılan yelesiyle aslan, esas olarak güneşin kişileştirilmesiydi ve bu nedenle Mithras gibi doğu güneş tanrılarının bir sembolü olarak bulunur. Aslanların doğrudan güneşe bakabileceğine inanıldığından, aslan aynı zamanda güneşin kişileşmesi olarak kabul edilmiştir. Antik çağda aslanlar kralların sembolleri olmuş, kendi alanlarını yönetmiş, kraliyet otoritesinin gücünü ve korumasını kişileştirmiştir. Lidya sikkeleri, Lidya'nın başkenti Sardes'te şehri temsil eden kusursuz bir tasarımla darb edilmiş sikkelerin ön yüzlerinde gücü ve erkekliği simgeleyen sıçrayan bir aslan doğurganlığı temsil eden bir boğa ile karşı karşıyadır.

Lidya kralı Kroisos, genel dolaşım için standart saflıkta ilk gerçek altın sikkeleri darb etmesiye tanınır. Onun krallığı, Perslerin batıya, Yunan topraklarına doğru yayılmasına karşı son kaleyi temsil ediyordu. Delphi Kahininin, Perslere saldırırsa büyük bir imparatorluğu yok edeceğine dair kehanetinden cesaret alan Lidya Kralı Kroisos, Büyük Kyros'a [II. Kiros] karşı savaş hazırlıklarını yaptı. Savaş Lidya Kralı Kroisos'un yenilgisiyle sonuçlandı; sayıca üstün olan ordusu ezildi ve Kyros'un emriyle yakılan Kroisos ve ailesiyle birlikte başkent Sardes ele geçirildi. Lidya, Pers İmparatorluğu'nun bir satraplığı haline geldi ve gerçekten de Kroisos'un efsanevi zenginliği, Cyrus tarafından yeni bir Pers altın standardı antik sikke temelini oluşturmak için kullanılmıştır. Persler geleneksel olarak madeni para kullanmasa da Büyük Kiros, MÖ 546'da Lidya Krallığı'nın fethiyle bu parayı Pers imparatorluğuna tanıtmıştı. Karşılıklı aslan ve boğa tipinin yer aldığı Lidya sikkeleri ilk başta devam ettirilmiş, ancak üçüncü Büyük Kral I. Darios'un hükümdarlığı döneminde Lidya'nın meşhur aslan ve boğa tipi altın sikkeleri, Pers hükümdarı veya bir kahramanın stilize görüntüsünü taşıyan bir tipe [Daric] dönüştürülerek [Pers kraliyet imajı] Lidya sikkelerine son verilmiştir.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,190
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,190
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (6).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,190
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (11).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (12).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (13).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (14).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (15).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,190
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (16).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (17).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (18).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (19).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KING OF LYDIA (20).jpg