The title of the page
  • İçerikler Ziyaretçiler İçin Kapalıdır. İçeriklere Erişim Sağlamak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir | Our content is closed for visitors. You must be a membership to access our content | Antik Sikkeler Nümizmatik

Numidia Krallığı Antik Sikkeleri

Numidia Krallığı. Günümüz kuzey Cezayir ile Tunus ve Libya'nın bazı kısımlarını kapsayan Kuzey Afrika bölgesinde yer alan eski bir Libyco-Punic krallığıdır. Krallık, MÖ 3. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar vardır. Cezayir ve Berberilerin tarihindeki ilk büyük devletlerden birisidir. Yunan tarihçileri bu Numidia halklardan Νομάδες/Nomades yani Göçebeler olarak söz etmektedir. Hazırlanmış içerik antik sikkeleri bilinen Numidya kralları hakkındadır.