The title of the page

Numidia Krallığı Antik Sikkeleri

Numidia Krallığı. Günümüz kuzey Cezayir ile Tunus ve Libya'nın bazı kısımlarını kapsayan Kuzey Afrika bölgesinde yer alan eski bir Libyco-Punic krallığıdır. Krallık, MÖ 3. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar vardır. Cezayir ve Berberilerin tarihindeki ilk büyük devletlerden birisidir. Yunan tarihçileri bu Numidia halklardan Νομάδες/Nomades yani Göçebeler olarak söz etmektedir. Hazırlanmış içerik antik sikkeleri bilinen Numidya kralları hakkındadır.