Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Osmanlı Padişahları Sikkeleri

1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin kurduğu, 1453 yılında II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesiyle imparatorluk haline gelmiş Osmanlı İmparatorluğu padişahlarına ait antik sikkeler.