Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Antik Yunan Nümizmatiği

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327

Bölüm l

Antik Yunan Sikkelerinde Tanrı ve Tanrıçalar


3dbbg80.jpg

Antik Yunan sikkelerinde bulunan çeşitli tanrıları, tanrıçaları, efsanevi tanrıları ve karakterleri inceleyebilirsiniz. Kendinizi antik geçmişe taşıyın, keşfedilmemişleri keşfedin. Konu içeriğine çok fazla sayıda oldukları için tüm Yunan antik sikkeleri üzerindeki mitolojik figürler içeriğe dahil edilmemiştir.

Homeros [Ὅμηρος] Antik Çağ'da yaşamış İyonyalı Antik dünyanın en büyük şairi. Batı edebiyatının büyük eserleri İlyada ve Odysseia destanlarının yazarıdır. Homeros'un eserleri Yunan mitolojisi içeren en eski Yunan yazıları arasındadır. Kolophon antik kentinde darp edilmiş antik yunan sikkesi. Kolophon antik kenti günümüz İzmir - Menderes ilçesine bağlı Değirmendere köyü bölgesinde yer almaktadır. Sikke ön yüzde Homeros bir tahtta oturuyor, sol elinde parşömen tutuyor sağ eli çenesinin altında. Sikke arka tip Apollon kithara ve patera tutuyor. Kithara antik bir Yunan çalgısıdır. Patera seramik veya metal libasyon kasesidir. Libasyon bir tanrıya veya ruha adak sunmadır. Antik kentin ismi sikke arka yüzde KOΛOΦΩNIΩN = KOLOPHONION olarak darp edilmiştir.​


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK 001.jpg

İzmir [ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ ] antik kentinde darp edilmiş antik sikke. Sikke ön yüz Apollo. Arka yüz Homeros beline kadar çıplak sağ elde parşömen sol elinde asa tutuyor.​


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK01.jpg

Gaia / Γαία [ μυθολογία ] Yunan mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen tanrıçadır. Gaia [ Dünya ] ve Uranüs [ Gökyüzü ] Sakız [ Χίος - Chios ] adasında ortaya çıkan ilkel tanrılardır. Gaia, Dünyayı, Evreni, Titanları, Devleri ve Tanrıları doğurmuştur. Kyzikos antik kentinde darp edilmiş stater sikke. Sikke ön yüzde Tanrıça Gaia yerden yükseliyor elinde Tanrıça Athena tarafından büyütülen antik efsanevi Atina hükümdarı Kral Erichthonius. Mitolojiye göre Athena , bebek Erichthonius'u toprak ana Tanrıça Gaia'nın elinden almıştır.​


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK02.jpg

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK03.jpg
Titanlar

Gaia ve Uranüs'ün birliğinden, evrende hüküm süren yaşlı tanrılar olan Titanlar dünyaya gelmiştir. Altı erkek titan Coeus, Crius, Cronus, Hyperion, Lapetus , Oceanus ve altı dişi titan Mnemosyne, Phoebe, Rhea, Theia, Themis ve Tethys. Bu Titanlardan Kronos [ Cronus ] ve Oceanus aşağıdaki paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler üzerinde tasvir edilmiştir. Kronoloji sözcüğü Kronos isminden türemiştir.​

Cronus / Kronos [ Κρόνος ] Gaia ve Uranüs'ün çocuğudur. Mallos [ Μαλλός ] antik kentinde darp edilmiş sikke ön yüzde Kronos [ Cronus ], arka tip Demeter ayakta mısır başakları ve meşale tutuyor. Antik kentin ismi sikke üzerinde MAΛ = MAL olarak darp edilmiştir. Mallos [ Μαλλός ] antik kenti günümüz Adana - Karataş ilçesine bağlı Kızıltahta köyü sınırları içinde ceyhan ırmağı ağzında bulunmaktadır.​


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK04.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK05.jpgOceanus / Okeanos [ Ωκεανός ]. Eski Yunanlılar için dünyayı çevreleyen nehirlerin, okyanusların kişileşmesidir. Vücudunun üst kısmı uzun sakallı, boynuzlu, yengeç pençeli ve alt kısmı yılanlı bir adam olarak tasvir edilmiştir. Roma dönemi İmparator Hadrianusa ait antik sikke. Sikke ön yüz İmparator Hadrian. Arka tip Oceanus yunusun üzerinde sağ elde çapa tutuyor.​


ANTİ SİKKELER 02.jpg

On iki Olimposlu Tanrı ve Tanrıçalar

Antik sikkeler üzerinde en yaygın olarak tasvir edilen on iki Tanrı/Tanrıçalar. Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Afrodit, Hephaestus, Hermes ve Hestia veya Dionysus. Gök gürültüsü ve gök tanrısı Zeus, Olimpos Dağı'nda tanrıların kralı olarak hüküm sürmüştür.​


ZEUS

Metapontum [ Μεταπόντιον ] antik kentinde darp edilmiş antik sikke. Sikke ön yüz Zeus. Antik kent ismi META olarak darp edilmiştir. Zeus'un sembolleri şimşek, kartal, boğa ve meşe ağacıdır.


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK003.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK004.jpg

Bithynia / Diapolis antik kentinde darp edilmiş sikke. Sikke ön yüz Zeus, arka tip şimşek üzerinde kartal tasviri vardır. Antik kentin ismi ΔΙΑΣ = DIAS olarak darp edilmiştir. Diapolis antik kenti günümüz Düzce / Akçakoca ilçesidir.​


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0004.jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0005.jpg
Messene antik kentinde darp edilmiş sikke ön yüz Demeter, arka tip Zeus sol elinde kartal sağ el yıldırım fırlatıyor. Antik kent ismi MEΣΣANIΩN = MESSANION olarak darp edilmiştir. Messene antik kenti Mora adasında kurulmuş bir antik kenttir.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1.jpg


Mısır Ptolemaios Krallığı. Ptolemy III Euergetes'e ait sikke. Sikke ön yüz Zeus. Arka tip şimşek üzerinde kanatları kapalı duran kartal tasviri ve ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ = PTOLEMAIOU BASILEOS [ Kral Ptolemy ] yazısı.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM2.jpg
ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM43.jpg

Lesbos [ Λέσβος ] günümüz Midilli adasında darp edilmiş sikke. Ön yüz Zeus. Arka tip kare içerisinde yılan tasviri.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM100.jpg
ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1001.jpgTanrıça Hera

Tanrıça Hera [ Ήρα ] Zeus'un karısı ve aynı zamanda kız kardeşidir. Kadın ve evlilik tanrıçasıdır. Kutsal hayvanları inek, aslan ve tavus kuşu. Mitolojide en güçlü, en cesur ve Aphrodite'den sonra en güzel tanrıça olarak bilinir. Kroton antik kentinde darp edilmiş sikke ön yüz palmetlerle süslü polos takmış Hera tasviri. Arka tip aslan postu üzerinde çıplak genç Herakles tasviri.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM190.jpg


Knossos / Cnossos [Κνωσός] antik kentinde darp edilmiş sikke. Ön yüz Tanrıça Hera. Arka tip Kral Minos'un labirenti. Antik kent ismi KNΩΣIΩN = KNOSION olarak darp edilmiştir. Knossos / Cnossos [Κνωσός] antik kenti Girit adasının kuzeyinde, Kandiye şehri yakınlarında bulunmaktadır.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM180.jpg


Poseidon

Poseidon'un etki alanı okyanustur. Ona Deniz Tanrısı denmektedir. Hırs ve gücü temsil eder. Depremlere neden olma rolünden dolayı toprak çalkalayıcı olarak anılır. Atlas Poseidon'un çocuklarından biridir. En önemli silahi üç dişli yaba [ Trident ]. Yabayı yere vurduğunda depremler meydana gelir. Efes Antik Kentinden Demetrios Poliorketes'e ait sikke. Ön yüz kadırganın pruvası üzerinde ayakta Nike tasviri. Arka yüz Poseidon ayakta Trident atmaya hazırlanıyor.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM132.jpg
ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM178.jpgLucania antik kentinde darp edilmiş sikke. Ön yüz Poseidon trident atıyor. Arka yüz boğa tasviri.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1M0.jpg
ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1N89.jpg

Antik Yunan çağında bir koloni devleti olarak kurulmuş Sicilya / Syracuse antik kentinde darp edilmiş sikke. Ön yüz diademli Poseidon tasviri. Arka tip Trident aşağı doğru yüzen iki yunusla birlikte tasvir edilmiştir.


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1453.jpgDemeter

Antik Yunan Mitolojisinde tahıllara ve toprağın bereketine hükmeden tanrıçadır, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçası Demeter [ Δήμητρα ]. Knossos / Cnossos [Κνωσός] antik kentinde darp edilmiş sikke. Ön yüz Demeter. Arka tip gamalı haç şeklinde labirent tasviri.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM10.jpg
ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM13R.jpg
ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM190K.jpgLampsakos [ Λάμψακος ] antik kentinde darp edilmiş sikke. Lampsakos antik kenti günümüz Çanakkale / Lapkesi ilçesidir. Sikke ön yüz dörtlü uçlu hilal biçimli küpe ve inci kolye ile Demeter tasviri. Arka tip Hippalectryon tasviri.

ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM190.jpg


Locris / Lokris antik kentinde darp edilmiş sikke ön yüz Demeter. Arka tip Ajax sağa doğru ilerliyor sağ elinde kılıç ve solunda yılanla süslenmiş kalkan ayaklarının arasında kantharos tasviri.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM290.jpgATHENA

Athena [ Αθηνά ] kurnaz ve korkusuz savaş tanrıçası, güç ve savaş stratejisinin vücut bulmuş halidir. Atina şehrinin baş tanrıçası ve koruyucusudur. Tapınağı Parthenon'dur. Tanrıça Athena ayrıca bilgelik, akıl ve saflık tanrıçası olarak bilinir. Tanrıça Athena'nın sembolleri kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Baykuş bilgeliği temsil eder. Atina şehri ismini tanrıça Athena dan almıştır.​

Sicilya / Syracuse antik kentinde darp edilmiş sikke. Ön yüz attika miğferi takan Athena. Arka tip gorgon.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM450.jpg


Sicilya / Syracuse antik kentinde darp edilmiş ön yüz Pegasus, arka tip korint kaskı takan Athena. Antik kent ismi sikke arka yüzde ΣYPAKOΣIΩN = SYRAKOSION olarak darp edilmiştir.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM230.jpg


Tanrıça Athenayı tasvir eden Atina şehrinde darp edilmiş Tetradrahmi sikke. Ön yüz palmet ile süslenmiş Attica miğferi takan tanrıça Athena. Arka tip bilgeliği simgeleyen baykuş tasviri ve ΑΘΕ yazısı. ΑΘΕ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ = ATHENAION'un kısaltmasıdır. Atinalılar olarak tercüme edilir.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1453.jpg


Tanrıça Athenayı tasvir eden Atina şehrinde darp edilmiş farklı bir Tetradrahmi sikke. Ön yüz Attica miğferi takan tanrıça Athena. Arka yüz baykuş amfora üzerinde ayakta sağa bakıyor ve ΑΘΕ .​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1456.jpg


Lucania, Herakleia antik kentinde darp edilmiş sikke ön yüz Attika miğferi ile Athena. Arka tip Herakles aslan ile güreşiyor. Lucania, Herakleia antik kenti Magna Graecia / Büyük Yunanistan'ın antik bir kentidir.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM13413.jpgGRİFFİN

Genellikle aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kafalı mitolojik yaratıktır. Griffin bu özelliklerinden dolayı tüm yaratıkların özellikle güçlü bir kralı olarak kabul edilmiştir. Kyzikos antik kentinde darp edilmiş Stater kategorisinde olan antik sikke. Ön yüz Griffin.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1BG.jpg


Abdera [ Άβδηρα ] antik kentinde darp edilmiş Stater sikke. Ön yüz Griffin ve antik kent ismi ABΔH = ABDE olarak darp edilmiştir. Arka tip Hermes tasviri. Abdera [ Άβδηρα ] antik kenti günümüz Trakya / İskeçe Nestor ırmağı yakınlarında deniz kenarında bulunan antik bir Yunan kentidir.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1XD.jpg


Teos antik kentinde darp edilmiş sikke ön yüz kanatlı Griffin ayak altında panterin başı bulunan antik sikke. Teos antik kenti günümüz İzmir Seferihisar Sığacık bölgesidir.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1DE34.jpg


KİMERA

Chimera / Kimera antik Yunan mitolojisinde çeşitli canlıların kimi uzuvlarına sahip, ağzından ateş püskürten yaratıktır. Homeros Kimera'yı insan değil, önü aslan arkası yılan, ortasında keçi olan ölümsüz bir şey olarak tanımlar. Kyzikos antik kentinde darp edilmiş Stater kategorisinde olan antik sikke. Ön yüz Kimera sırt kısmı keçi kuyruk yılan.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM17890.jpg

Sikyon Peloponnesos [Πελοπόννησος] antik kentinde darp edilmiş ön yüz Kimera tasviri arka tip güvercin olan Stater kategorisinde olan antik sikke. Sikyon antik kenti günümüz Mora adasında bulunan antik bir kenttir.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1376.jpg


ACHELOUS

Yunanistan'daki en büyük nehir olan Achelous Nehri'nin tanrısı Achelous/Akhelous [ Αχελώος ]. Yunan mitolojisinde her nehrin bir tanrısı vardır, Achelous/Akhelous [ Αχελώος ] nehir Tanrılarının başıdır. Sicilya Gela antik kentinde darp edilmiş Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikke. Ön yüz quadriga ve Nike tasviri. Arka tip sakallı insan başlı boğa nehir tanrısı Akhelous.

ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM1B56.jpgANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM16789.jpgHİPPOCAMPUS

Bir atın üst gövdesine ve bir balığın alt gövdesine sahip deniz canavarı olan mitolojik yaratık Hippokampus. Poseidon'un deniz arabası genellikle hipokamplar tarafından yönetilir. Phoenicia Tyre antik kentinde darp edilmiş Stater sikke. Ön yüz Hippokampus arka tip Baykuş tasviri. Tyre antik kenti günümüz Lübnan/Sur liman kenti.​

ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM145435.jpg


Sicilya / Syracuse antik kentinde darp edilmiş sikke ön yüz yılanla süslenmiş miğfer takan Athena tasviri, antik sikke arka yüzde mitolojik yaratık Hippokampus tasviri. Antik kent ismi ΣYPAΣΩΣIA = SYRASOSIA olarak darp edilmiştir.​


ANTİKSİKKELERNUMİZMATİK.COM15653.jpg