Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327

Artuklu Sikkeleri

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Η ΑΡΤΟΥΚΊΔΕΣ


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ART.jpg


Artuklular 1102 yılında, Güney ve Doğu Anadolu'da kurulmuş olan bir beyliktir. İsmini Türkmen beyi olan seyyid Artuk Bey'den almıştır. Artuklular Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere üç ana koldan idare edilmiştir. Mardin kolunun kurucusu İlgazi Bey'dir. Artuklu Beyliği güneydoğuda Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde 1102-1409 yılları arasında hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliğidir.


Artuklu Beyliği 1102-1409 yılları arasında Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde hüküm süren bu Türkmen beyliği Sökmen Bey'e dayanan Sökmenoğulları ve İlgazi Bey'e dayanan İlgazioğulları olarak iki hanedana ayrılmışlardır. Sökmenoğulları Hasankeyf Beyleri ve Harput Beyleri olarak iki kola ayrılmıştır.


Artuklu Beyleri İsimleri


Hasankeyf Beyleri

Müineddevle Sökmen Bey
İbrahim
Rükneddin Davud
Ebulharis Fahreddin Karaaslan
Nureddin Muhammed
Mesud Kutbeddin
Salih Nasreddin Mahmud
Mesud Rükneddin MevdudHarput Beyleri

İmadeddin Ebubekir
Nizameddin Ebubekir
Nizameddin İbrahim
Şemsüddevle Süleyman
İzzeddin Ahmed

İlgazioğulları ise Mardin Beyleri ve Halep Beyleri olarak iki kola ayrılmıştır.


Mardin Beyleri

Necmeddin İlgazi
Hüsameddin Timurtaş
Necmeddin Alpı
Kutbeddin İlgazi
Hüsameddin Yavlak Yörükaslan
Mansur Nasreddin Artuk Arslan
Said Necmeddin Gazi
Muzaffer Ebulfeth Fahreddin Karaaslan
Semseddin Davud
Mansur Necmeddin Gazi
Adil İmadeddin Ali Alpı
Salih Şemseddin
Mansur Ahmed
Salih Mahmud
Muzaffer Davud
Zahir Mecdeddin İsa
Salih Şihabeddin AhmedHalep Beyleri

İlgazi Bey
Eburebi Bedriddevle Süleyman
Belek Gazi
Timurtaş
İzzeddin Ahmed

İslami gelenekler [ hadis ] insan veya hayvan tasvirini yasaklasa da, bu her zaman katı bir şekilde uygulanmamıştır.
Bunun bir örneği, Türkmen hanedanları Artuklular, Zengiler [Zangid] ve Danişmendlilerin [Danishmendids] yanı sıra bronz dirhemlerinde çeşitli insan ve hayvan figürleri bulunan Eyyubiler'in antik sikke darbı yapmasıdır.

Batı kültürüne saygı duyan bu Türkmen hükümdarlar, aynı zamanda batı sanatına da hayran ve değer veriyorlardı ve Bizans'tan ilham alan bazı antik sikke türleri için modeller sağlayan Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'daki belirli dini ilkeleri ve ikonografiyi kabul etmeye açıktılar. O zamanlar mevcut koleksiyonların veya bireysel antik sikke örneklerinin bir parçası olarak var olan Yunan, Roma ve Bizans antik sikkeleri, diğer antik sikke türleri için modeller sağlamıştır.

Bu yeni antik sikke türlerini darb edenler, basitçe eski prototiplerini kopyalamakla kalmadılar, motiflerinin tarihsel bir anlayışı yoluyla, eski ve daha çağdaş ikonografiyi birleştirdiler ya da çağdaş ikonografiyi klasikleştirerek, izleyicinin aslında var olmayan klasik prototiple bir bağlantı olduğunu varsaymasına neden olmuşlardır.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Artuklu Beyliklerine ait antik sikkelerdir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK109 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER 09 (2).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (3).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (4).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (5).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (6).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (7).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (8).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (9).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (10).jpg
ANTİK SİKKELER 09 (1).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK0034 (1).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK890 (1).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NUMİZMATİK00567 (1).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK567 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU_01 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU_01 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU_01 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU_01 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU_01 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU_01 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU_01 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARTUKLU_01 (8).jpg