Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Asklepios Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Asklepios Sikkeleri
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİKask.jpg


Asklepios, Yunan mitolojisindeki en önemli şifacı figürlerden biridir ve eskilerin onları acı ve hastalıklardan kurtarmak için başvurdukları en sevilen tanrılarından biriydi ve tanrı Apollon ile yerel geleneklere göre adı değişen ölümlü bir kadın arasındaki aşkın meyvesidir. Asklepios'a bir tanrı ya da tanrılaştırılmış bir kahraman olarak tapınma çok eskidir. Mitograflar, vazo ressamları ve şairler onu herhangi bir büyük çalışmanın öncüleri arasında sayarken, Yunanistan'ın tamamı onu onurlandırmıştır. Asklepios sadece bir doktor değil, aynı zamanda bir kahindi [kehanet yeteneklerine sahipti]. İyiliksever bir tanrı, koruyucu ve insanların her şeye gücü yeten kurtarıcısıydı.


İlahi varlığına olan inanç, MÖ 7. yüzyılda kesin olarak yerleştirilmiştir. İlk başta sadece Asklepiades'in bir kahramanı ve atası olarak sunulur. Homer ve Hesiod onu bir tanrı olarak değil, ölümlü, çok yetenekli bir doktor olarak tanımlar. Büyük hekim ve tıp öğretmeni. Asklepios'un elindeki asası bugün bildiğimiz, tıbbın simgesi olan yılan dolanmış asadır. Asklepios ayrıca beden ve ruh sağlığının kişileştirilmesi olan eski bir Yunan tanrısı Hygeia'nın babasıdır. Hygeia Yunan mitolojisinde babasının kültünde önemli bir yer tutar. Bununla birlikte, Asklepios doğrudan hastalığın tedavisi ile ilişkilendirilirken, tanrıça, hastalığın önlenmesi ve sağlık durumunun sürdürülmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Asklepios, yüksek insani ideallerinin peşinden koşan, kendini dünyanın hizmetine sunan bir doktor modeliydi. Yunan mitlerinde ve efsanelerinde tanrılaştırılan diğer kahramanların izlediği yolu izledi. Homer, Hesiod ve Pindar tarafından bize aktarılan kanıtlar tüm bunlarla aynı fikirde görünmektedir.

Tanrı Asklepios tıp sanatının kurucusu, ilham kaynağı ve koruyucusuydu. Asklepiades olarak adlandırılan hekimlerin koruyucu aziziydi ve iyi bir hekim olmadıkça kimse bu unvanı alamazdı. Asklepiades genellikle onun oğulları olarak anılır. Asklepios, tıp sanatıyla ünlü bazı şehirlerin hamisiydi. Kendisine kurbanlar sunulur, onun için ayinler ve yarışmalar düzenlenirken, Asklepiia adı verilen tapınakları antik Yunanistan'da ibadet, şifa ve kehanet yerleriydi.

Strabon'a göre en ünlüleri Teselya'da Trikki'nin, Mora'da Epidaurus'un, Küçük Asya'da Bergama'nın ve Kos adasının Asklepiia'sıydı. Sikyona'da Titani'de, Argos'ta, Atina'da, Girit'te Lisso ve Levina'nın yanı sıra Libya'da Cyrene'deki kutsal alanlar da biliniyordu. Ayrıca Korint, Tegea, Pire ve Aegina adasındaki Asklepiia'lardan da bahsedebiliriz. Asklepios kutsal alanlarına sahip diğer adalar Paros, Kea, Thassos ve Nisi'dir [Propontis'te]. Küçük Asya'da Kilikya Ege'sinde, Erythrae'de ve daha kuzeyde Bithynia'nın Bursa'sında kutsal alan örneklerine sahibiz.

Ancak Asklepios'un tüm kült merkezleri arasında en önemlisi ve asırlık özelliklere sahip en zengin tanıklıkları miras bırakan, MÖ 600 civarında kurulan Epidaurus'dur.

Asklepios'un şifa geleneğinin bilginleri ve savunucuları arasında, Kos kutsal alanında eğitim görmüş, büyük bir Asklepiades haline gelmiş ve dünya çapında tıbbın kurucusu olarak tanınan Hipokrat da vardı. Dünyanın her yerinde doktorların görev sürelerine Hipokrat Yemini ile başlamaları, hekim tanrı Apollon, tanrı Asklepios, Hygeia ve Panacea adına yemin etmeleri ve tüm tanrıların tanıklığına başvurmaları dikkat çekicidir.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (22).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (23).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (24).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (25).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (26).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (27).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (28).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (29).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK-Asklepios (30).jpg