Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Baalbek Antik Kenti Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327

Baalbek - Heliopolis Antik Kenti


AGESİLAOS ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Baalbek.jpg


Baalbek, romanlaştırılmış Baʿlabakk olarak bilinen antik kent, Beyrut'un kuzeydoğusunda, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde, Litani Nehri'nin doğusunda yer alan antik bir şehirdir. Baalbek-Hermel Valiliğinin başkentidir. Yunan ve Roma dönemlerinde Baalbek, Heliopolis olarak da biliniyordu. İlk olarak MÖ 3. binyılın başında yerleşim gören Baalbek, Sur'dan Şam'a kadar Fenike ticaret yolunda önemli bir geçiş noktasıydı. Güneş tanrısı Baal'e ve eşi Cennetin Kraliçesi Astarte ile birlikte tapınıldığı önemli bir hac ziyaret merkezine dönüşmüştür.

Büyük İskender'in ölümünden sonra bölge, Mısır'ın Ptolemaios Krallığı hanedanının eline geçti ve bu hanedanın yönetimi altında kasaba, muhtemelen Mısır'daki isminden dolayı Heliopolis [Güneş Şehri] olarak adlandırılmıştır. Yerel bir bakış açısından bu isim beklenmedik bir şekilde geliyor çünkü Baal-Hadad bir güneş tanrısı değildi. Ancak Mısır'da yüce tanrı Ra aynı zamanda bir güneş tanrısıydı ve Yunanlıların Heliopolis adını verdikleri bir kasabada ona tapınılıyordu. Ba'al-Hadad'ı güneş tanrısıyla birleştirme ve kasabayı yeniden adlandırma fikri, Mısır etkisini varsayarsak açıklanabilir hale gelir.

MÖ 200 yılında Büyük Antiochos III tarafından fethedildi ve bu hanedanın yıkılışına [MÖ 64] kadar Seleukosların elinde kaldı, bu sırada Roma kontrolü altına girdi. Antik kent Roma döneminde inşa edilen olağanüstü derecede iyi korunmuş devasa kutsal alanı ve üç ana tanrısı: Jüpiter Heliopolitanus, Venüs Heliopolitana ve Mercury Heliopolitanus ile ünlüdür. Antik kent daha sonra Bizans, Arap [MS 637] egemenlikleri altına girmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek2 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek5 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Baalbek8 (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_H787 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,163
Beğeni
12,327
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_03FX (11).jpg