Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bizans İmparatorluğu İrene Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
İrene Sikkeleri

İrini - ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_IRENE.jpg

Yunan Ortodoks Kilisesi'nin azizi İmparatoriçe İrene, uzun ve olaylarla dolu bir hikâyeye sahip olmasıyla, tüm orta çağ tarihinin belki de Bizans'taki en etkileyici kadınlarından biridir. İmparatoriçe eşinden imparatoriçe naibine dönüştü ve sonunda sadece beş yıllık bir saltanattan [797-802] sonra tahttan indirilmeden önce tek imparatoriçe olacak, 802'de maliye bakanı Nicephorus'un liderliğindeki bir darbeyle devrilecek ve kendisi de ertesi yıl Midilli'yi sürgüne gönderilecekti.

Bizans imparatoru IV. Leo'nun karısı İrene, kocasının Eylül 780'de ölümü üzerine 10 yaşındaki oğulları VI. Konstantin'in koruyucusu ve onunla birlikte imparator oldu. Aynı yılın ilerleyen saatlerinde, İkonoklastların [ikon kullanımına karşı çıkanlar] Leo'nun üvey kardeşi Nicephoros'u tahta geçirmeye yönelik bir komplosunu bastırmıştır.

VI. Konstantin olgunluğa yaklaştıkça annesinin imparatorluk üzerindeki kontrol etkisine karşı öfke duymaya başlamıştır. İktidarı ele geçirme girişimi, askeri sadakat yemininin kendisini kıdemli yönetici olarak tanımasını talep eden İmparatoriçe tarafından bastırıldı. Talebe duyulan öfke, Küçük Asya'daki temaların 790'da direnişe başlamasına neden oldu. VI. Konstantin tek hükümdar ilan edildi ve annesi saraydan sürüldü. Ancak Ocak 792'de Irene'ingeri dönmesine ve hatta eş yönetici olarak görevine devam etmesine izin verildi. Piskoposlar ve saray mensuplarıyla ustaca entrikalar kurarak, annesinin emriyle tutuklanan ve kör edilen oğlu Konstantin'e karşı bir komplo düzenledi. Irene daha sonra beş yıl boyunca imparator [imparatoriçe olarak değil] olarak tek başına hüküm sürmüştür. Basilissa [ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ] imparatoriçe olarak ünvan taşımamış Basileus [ΒΑΣΙΛΕΥΣ] imparator olarak anılmıştır.

802'de yetkililer ve generallerden oluşan bir komplo onu tahttan indirdi ve yerine maliye bakanı Nicephoros'u getirdi. Önce Prinkipo adasına [Büyükada], ardından da Midilli'ye sürgüne gönderilmiş ve burada 9 Ağustos 803'te ölmüştür. Irene'in ikonları restore etme konusundaki gayreti ve manastırları himaye etmesi, ona Yunan Ortodoks Kilisesi'nin azizleri arasında bir yer kazandırdı. İstanbul'da bulunan Aya İrini Kilisesi ismini İrini'den almaktadır.

Bizans İmparatorluğu'nun İmparatoriçesi Atinalı İrene, İmparatorluğun kendi adına ilk kadınıydı. Önce oğlu VI. Konstantin'in naibi olan, sonra onu tahttan indirip kör ettirerek tek başına hüküm süren İrini, bazıları tarafından büyük bir imparatoriçe, hatta inkonoklastların yenilgisine yardım eden bir aziz olarak hatırlanır. Bazılarına göre o, imparatorluğu karanlık bir döneme sürükleyen ve Bizans tarihinin bile kaydedebileceği en iğrenç cinayetlerden birini işleyen bir kadındır.
Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler İrini'ye ait antik sikkelerdir. Antik Sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRINI01 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_78GR3 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_IRENE (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (6).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_İRİNİ_8.jpg