The title of the page

Büyük İskender Sikkeleri

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Βασιλιάς
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
2,973
Beğeni
9,839
Büyük İskender -Alexander The Great - Alexander III of Macedon
Makedon Kralı III.Alexander. Daha çok Büyük İskender olarak bilinmektedir. Philip'in MÖ 336'da suikaste uğramasından sonra babasının yerine tahta geçmiştir. Tüm zamanların en büyük askeri komutanı olarak kabul edilir. Otuz yaşına geldiğinde Büyük unvanını kazanmıştır. Sevenleri Omega [Büyük] İskender olarak anmaktadır.

Yunanistan'dan kuzeybatı Hindistan'a kadar uzanan tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmuştur. Büyük İskender, 16 yaşına kadar Aristoteles'ten ders aldı. Babası Philip, MÖ 336'da kız kardeşinin düğününde suikasta uğramış ölmüştür ve Büyük İskender, Makedonya Krallığı'nın tahtını devralmıştır.

MÖ 334'te Ahameniş İmparatorluğu'nu [Pers İmparatorluğu] işgal etmiş ve 10 yıl süren bir dizi sefer başlatmıştır. Küçük Asya'yı [Türkiye] fethinden sonra Büyük İskender, Issus ve Gaugamela savaşı da dahil olmak üzere bir dizi belirleyici savaşta İran'ın gücünü kırmıştır. Büyük İskender, başta Mısır'daki İskenderiye olmak üzere, kendi adını taşıyan yetmişten fazla şehir kurmuştur.MÖ 326'da Hindistan'ı işgal ederek Hydaspes Savaşı'nda Kral Porus'a karşı önemli bir zafer kazandı. Sonunda vatan hasreti çeken birliklerinin talebi nedeniyle Beas Nehri'ne geri döndü ve MÖ 323'te Babil'de ölmüştür. Ölümünü takip eden yıllarda, bir dizi iç savaş imparatorluğunu paramparça etmiştir.Büyük İskender, tarihte tek bir yenilgiye uğramadan sadece on yılda kurduğu devasa imparatorlukla tanınmaktadır. Aynı zamanda geniş antik sikke geçmişi ile nümizmatik alanını fethetmede büyük başarı elde etmiştir. Kaliteli gümüş ve altın kullanılarak büyük miktarlarda darp edilen antik sikkeler 2.300 yıl boyunca günümüze kadar etkileyeci ve iyi durumda kalmıştır.

Büyük İskender için birçok farklı antik sikke darb edilmiş olsa da, üç ana değerli sikke kategorisi olarak Gümüş Drahmiler, Gümüş Tetradrahmiler ve Stater olarak sınıflandırabiliriz. Büyük İskender'in ölümünden sonra generalleri arasında çıkan savaşlar Büyük İskender sikkelerini daha da fazlalaştırmıştır. III.Alexander'ın sikkelerini darb eden generallerinden bazıları başlıca Seleucus I, Ptolemy I, Lysimachus, Cassander ve Phillip III idi.

Büyük İskender Gümüş Tetradrahmi

Büyük İskender'in Gümüş Tetradrahmi sikkeleri antik dünyanın en iyi bilinen antik sikkelerinden bazılarıdır. 4 Drahmi değerinde olan bu büyük gümüş sikkeler, III. İskender döneminde Makedon gümüş para biriminin bel kemiğini oluşturdu. İlk önce sadece Makedon madenlerinden elde edilen metal kullanılarak darb edilmiştir. Ancak daha sonra ele geçirilen Pers gümüşü de sikkelerde kullanılmıştır. Gümüş Tetradrahmiler sadece III.Alexander'ın büyük ordusuna ödeme yapmak için değil, aynı zamanda uluslararası ticaret para birimi olarak yurt dışında dolaştırılmak için yaratılmıştır.

Çok sayıda çeşidi olmasına rağmen, Büyük İskender'in çoğu Gümüş Tetradrahmisi sikke ön yüzlerde Herakles'in aslan derisi kaplı başının ön yüz tasarımına ve sikke arka tip oturan Zeus'un yer aldığı ters bir tasarıma sahiptir. Bu tasarımlar Yunan tanrılarını onurlandırıyordu ancak buradaki vurgu Büyük İskender için uygun bir eşleşmeydi. Tetradrahmiler yüzyıllar önce Atina Şehir Devleti tarafından kurulmuş olan Attic ağırlık standardına uygun olarak basılmıştır. Tetradrahmiler kabaca 17.2 g ağırlığında olduğu anlamına gelir.

Büyük İskender Gümüş Drahmi

Büyük İskender'in Gümüş Drahmileri, Makedon krallığı ve ardıl krallıklarında üretilen en yaygın ikinci gümüş sikkelerdir. Büyük İskender'in Drahmi sikkelerinin çoğunun darb edildiği Küçük Asya'da 55 milyon Gümüş Drahmi basıldığı tahmin edilmektedir. Alexander III'ün tasarımlarını taşıyan çoğu Gümüş Drahmi Büyük İskenderin ölümünden sonra darb edilmiştir. Gümüş Drahmiler üzerinde Tanrıları onurlandıran aynı semboller kullanılmıştır. Bu küçük gümüş sikkeleri Tetradrahmiler kadar çok sayıda şehir darb etmemiştir.Büyük İskender Altın Stater

Makedonya ve Trakya'da bulunan madenler ve ardından İran'dan alınan büyük miktarda altın sayesinde III. İskender'in altın sıkıntısı olmadığı halde Büyük İskender'in Altın Stater'leri, Gümüş Tetradrahmileri ve Drahmileri kadar yaygın değildi. Gümüş Tetradrahmiler ve Drahmiler gibi altın Stater'ler, Yunanistan'ın ilahilerini onurlandıran tasarımlar sergilemektedir. Ancak bu sefer onurlandırılanlar Yunanistan'ın tanrıçalarıdır. Stater sikkeler ön yüzlerde Athena'nın Korint miğferi taktığı portresi ve arka yüzde elinde bir defne çelengi tutan kanatlı Nike tasarımı vardır. Alexander arka yüzünde Yunanca olarak yazılıdır. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ/ALEXANDROU. 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Βασιλιάς
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
2,973
Beğeni
9,839
Büyük İskender MÖ 336'da Makedonya tahtına ilk çıktığında, babası II. Philip'in antik sikkeleri darb ettirmeye devam etmiştir. Ancak sonunda Büyük İskender kendi para birimini çıkarmış ve bu antik sikkeler İskenderler olarak bilinmeye başlanmıştır. Büyük İskenderin antik sikkelerinin popülariteleri o kadar yüksektirki, İskenderler, Yunanistan'ın ve onunla ticaret yapılanların para birimi olarak bilinen Atinalı Baykuşlar'ın [Attic/Tetradrahmi Atina tarafından darb edilen Athena ve baykuşunun yer aldığı gümüş antik sikkeler] yerini almıştır. İskenderler, Büyük İskender'in Yunanistan, Makedonya ve Doğu'da fethettiği topraklarda ölümünden sonra yaklaşık 200 yıl boyunca darb edilmiş ve dolaşımda kalmıştır.

Tanrıça Athena tasviri olan Büyük İskender'in altın Stater sikkeleri.

Büyük İskender'in altın stater sikkelerinin ön yüzünde Athena'nın başı [ Makedonya savaş tanrıçası Athena Alcidemus ] ve arka yüzünde bir stilis [deniz sancağı] taşıyan kanatlı tanrıça Nike [ Zafer Tanrıçası ] yer almaktadır.Bu tip antik sikkeler Atinalıların MÖ 480'de Salamis'te Perslere karşı kazandığı zaferi temsil etmektedir.

 

Antik Sikkeler

Φιλομμειδής
Βασιλιάς
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
2,973
Beğeni
9,839
Herakles'in yer aldığı Büyük İskender Sikkeleri

Herakles, hem antik Yunanistan'da hem de Makedonya'da popüler bir ilahi figürdür, aynı zamanda ilahi statüsünü ölümlü düzlemde çalışarak kazanmış olan kahraman Herakles, Büyük İskender için özellikle uygun bir figürdür. Büyük İskender'in antik sikkelerindeki Herakles'in özellikleri, Büyük İskender'in kendi özelliklerine göre modellenmiştir. Bu nedenle ikisini birbirinden ayırmak zordur.


 

Bu sitedeki tasarım ve tüm yazılar Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur.