Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Büyük İskender Sikkeleri

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Büyük İskender | Alexander The Great | Alexander III of Macedon


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER.jpg

Tüm zamanların en büyük askeri komutanı olarak kabul edilen, tarihte tek bir yenilgiye uğramadan sadece on yılda kurduğu devasa imparatorlukla tanınan Büyük İskender [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ], Makedonya Kralı II. Philip ve Kraliçe Olympias'ın [Myrtale] oğluydu. Epirus kralı Neoptolemus'un kızı olan Büyük İskender'in annesi Olympias'ın orijinal adı Polyxena idi evlenmeden önce adını Myrtale olarak değiştirmiştir. Olympias adı, onun tanındığı dört isimden üçüncüsüdür. Büyük İskender'in babası II. Philip, Yunan olmadığı gerekçesiyle Atina'nın Olimpiyatlara katılmasına karşı çıkmasına rağmen, MÖ 356, 352 ve 348'de üç kez Olimpiyat galibi olmuştur. Plutarch [ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ]; Potidaia'yı fethettiğinde II. Philip'e atının yarışı kazandığının bildirildiğini ve bu gün aynı zamanda generali Parmenion'un İliryalılara karşı kazandığı zaferi ve karısı Myrtale'nin bir erkek çocuk doğurduğunu öğrendiğini bildirir. II. Philip, Olimpiyat zaferinin anısına, karısının bundan böyle Olympias olarak anılmasına karar vermiş ve altta paylaşmış oldığumuz antik sikkelerin darb edilmesini sağlayarak, antik sikkenin arka yüzünde hem kendisini hem de Olimpiyat galibi atını muzaffer duruşta sergileyerek gururla sergilemiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg

Büyük İskender [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ], Babasından ve filozof Aristoteles'ten güçlü bir askeri eğitim miras almıştır. Babası II. Philip'in MÖ 336'da öldürülmesinin ardından Büyük İskender 20 yaşında tahta çıkarak iddialı bir genişleme seferine girişmiştir. Büyük İskender'in en ünlü başarıları, tarihin en büyük imparatorluklarından birini yaratan büyük fetihleridir. Küçük Asya'yı [Türkiye] fethinden sonra Büyük İskender, Issus ve Gaugamela savaşı da dahil olmak üzere bir dizi belirleyici savaşta İran'ın gücünü kırmıştır. Yol boyunca güçlü imparatorlukları yenerek ordularını Asya'ya, İran'a, Mısır'a ve Hindistan'a kadar götürmüştür. Çeşitliliklere sahip imparatorluğunu birleştirmek için askeri deha, strateji ve diplomasinin bir karışımını kullanmış, hızı ve savaşa uyum sağlama yeteneği ona Büyük ünvanını kazandırmıştır. Büyük İskender'in askeri dehası, karizmatik liderliği ve birlikleri arasında sadakat uyandırma yeteneği, başarısında etkili olmuştur. Krallığı, Yunan kültürünü bilinen dünyaya yayarak önemli kültürel ve politik değişikliklere yol açmıştır.

Büyük İskender Pers, Kralı III. Darius'u kesin bir yenilgiye uğrattığı MÖ 333'teki İssus Muharebesi ve yenilikçi kuşatma taktiklerini sergileyen MÖ 332'deki Tire Kuşatması ile öne çıkar. MÖ 331'de Mısır'da önemli bir eğitim ve kültür merkezi haline gelen İskenderiye şehrini kurdu. İskender, askeri gücüne rağmen Yunan ve Pers kültürlerini harmanlamayı ve Helenleşme olarak bilinen kültürel alışverişi kolaylaştırmayı amaçladı. MÖ 326'da Hindistan'ı işgal ederek Hydaspes Savaşı'nda Kral Porus'a karşı önemli bir zafer kazandı. Sonunda vatan hasreti çeken birliklerinin talebi nedeniyle Beas Nehri'ne geri döndü ve MÖ 323 yılında Babil'de 32 yaşındayken ölmesi, fetihlerinin sonu olmuştur. Ölümünden sonra imparatorluğu generalleri arasında bölündü ve sonunda Helenistik krallıkların yükselişine yol açmış olsa da generalleri arasındaki iç savaşlar Büyük İskender'in imparatorluğunu paramparça etmiştir. Büyük İskender'in mirası tarih, kültür ve askeri strateji üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Onun liderliği, başarıları ve vizyonu dünya çapında incelenmeye ve kutlanmaya devam etmektedir.

antik sikkeler nümizmatik.jpg


Tarihte tek bir yenilgiye uğramadan sadece on yılda kurduğu devasa imparatorlukla tanınan Büyük İskender, aynı zamanda geniş antik sikke geçmişi ile nümizmatik alanını fethetmede de büyük başarı elde etmiştir. Kaliteli gümüş ve altın kullanılarak büyük miktarlarda darb edilen antik sikkeler 2.300 yıl boyunca günümüze kadar etkileyeci ve iyi durumda kalmıştır. Büyük İskender için birçok farklı antik sikke darb edilmiş olsa da, üç ana değerli sikke kategorisi olarak Gümüş Drahmiler, Gümüş Tetradrahmiler ve Stater olarak sınıflandırabiliriz. Büyük İskender'in ölümünden sonra generalleri arasında çıkan savaşlar Büyük İskender antik sikkelerini daha da fazlalaştırmıştır. Büyük İskender'in antik sikkelerini darb eden generallerinden bazıları başlıca Seleukos I Nikator [ ΣΕΛΕΥΚΟΣ Α Ο ΝΙΚΑΤΩΡ], Ptolemaios I Soter [ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ο ΣΩΤΗΡ], Lysimakhos [ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ], Kassandros [ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ] idi.


Büyük İskender Gümüş Tetradrahmileri

Büyük İskender'in Gümüş Tetradrahmi sikkeleri antik dünyanın en iyi bilinen antik sikkelerinden bazılarıdır. 4 Drahmi değerinde olan bu büyük gümüş sikkeler, III. İskender döneminde Makedon gümüş para biriminin bel kemiğini oluşturdu. İlk önce sadece Makedon madenlerinden elde edilen metal kullanılarak darb edilmiştir. Ancak daha sonra ele geçirilen Pers gümüşü de sikkelerde kullanılmıştır. Gümüş Tetradrahmiler sadece Büyük İskenderi'in büyük ordusuna ödeme yapmak için değil, aynı zamanda uluslararası ticaret para birimi olarak yurt dışında dolaştırılmak için yaratılmıştır.

Çok sayıda çeşidi olmasına rağmen, Büyük İskender'in çoğu Gümüş Tetradrahmisi sikke ön yüzlerde Herakles'in aslan derisi kaplı başının ön yüz tasarımına ve sikke arka tip oturan Zeus'un yer aldığı ters bir tasarıma sahiptir. Bu tasarımlar Yunan tanrılarını onurlandırıyordu ancak buradaki vurgu Büyük İskender için uygun bir eşleşmeydi. Tetradrahmiler yüzyıllar önce Atina Şehir Devleti tarafından kurulmuş olan Attic ağırlık standardına uygun olarak basılmıştır. Tetradrahmiler kabaca 17.2 g ağırlığında olduğu anlamına gelir.

antik sikkeler nümizmatik (1).jpg
antik sikkeler nümizmatik (2).jpg
antik sikkeler nümizmatik (3).jpg
antik sikkeler nümizmatik (4).jpg
antik sikkeler nümizmatik (5).jpg
antik sikkeler nümizmatik (6).jpgBüyük İskender Gümüş Drahmileri

Büyük İskender'in Gümüş Drahmileri, Makedon krallığı ve ardıl krallıklarında üretilen en yaygın ikinci gümüş sikkelerdir. Büyük İskender'in Drahmi sikkelerinin çoğunun darb edildiği Küçük Asya'da 55 milyon Gümüş Drahmi basıldığı tahmin edilmektedir. Alexander III'ün tasarımlarını taşıyan çoğu Gümüş Drahmi Büyük İskenderin ölümünden sonra darb edilmiştir. Gümüş Drahmiler üzerinde Tanrıları onurlandıran aynı semboller kullanılmıştır. Bu küçük gümüş sikkeleri Tetradrahmiler kadar çok sayıda şehir darb etmemiştir.

antik sikkeler nümizmatik (5).jpg
antik sikkeler nümizmatik (4).jpg
antik sikkeler nümizmatik (3).jpg
antik sikkeler nümizmatik (2).jpg
antik sikkeler nümizmatik (1).jpg


Büyük İskender Altın Staterleri

Makedonya ve Trakya'da bulunan madenler ve ardından İran'dan alınan büyük miktarda altın sayesinde Büyük İskender'in altın sıkıntısı olmadığı halde Büyük İskender'in Altın Stater'leri, Gümüş Tetradrahmileri ve Drahmileri kadar yaygın değildir. Gümüş Tetradrahmiler ve Drahmiler gibi altın Stater'ler, Yunanistan'ın ilahilerini onurlandıran tasarımlar sergilemektedir. Ancak bu sefer onurlandırılanlar Yunanistan'ın tanrıçalarıdır. Stater sikkeler ön yüzlerde Athena'nın Korint miğferi taktığı portresi ve arka yüzde elinde bir defne çelengi tutan kanatlı Nike tasarımı vardır. Alexander arka yüzünde Yunanca olarak yazılıdır. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ALEXANDROU.

Antik Sikkeler Nümizmatik (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik (7).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Büyük İskender MÖ 336'da Makedonya tahtına ilk çıktığında, babası II. Philip'in antik sikkelerini darb ettirmeye devam etmiştir. Ancak sonunda Büyük İskender kendi para birimini çıkarmış ve bu antik sikkeler İskenderler olarak bilinmeye başlanmıştır. Büyük İskenderin antik sikkelerinin popülariteleri o kadar yüksektirki, İskenderler, Yunanistan'ın ve onunla ticaret yapılanların para birimi olarak bilinen Atinalı Baykuşlar'ın [Attic - Tetradrahmi Atina tarafından darb edilen Athena ve baykuşunun yer aldığı gümüş antik sikkeler] yerini almıştır. İskenderler, Büyük İskender'in Yunanistan, Makedonya ve Doğu'da fethettiği topraklarda ölümünden sonra yaklaşık 200 yıl boyunca darb edilmiş ve dolaşımda kalmıştır.

Tanrıça Athena tasviri olan Büyük İskender'in altın Stater sikkeleri

Büyük İskender'in altın stater sikkelerinin ön yüzünde Athena'nın başı [ Makedonya savaş tanrıçası Athena Alcidemus ] ve arka yüzünde bir stilis [deniz sancağı] taşıyan kanatlı tanrıça Nike [ Zafer Tanrıçası ] yer almaktadır.Bu tip antik sikkeler Atinalıların MÖ 480'de Salamis'te Perslere karşı kazandığı zaferi temsil etmektedir.

antik sikkeler nümizmatik.jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Herakles'in yer aldığı Büyük İskender Sikkeleri

Herakles, hem antik Yunanistan'da hem de Makedonya'da popüler bir ilahi figürdür, aynı zamanda ilahi statüsünü ölümlü düzlemde çalışarak kazanmış olan kahraman Herakles, Büyük İskender için özellikle uygun bir figürdür. Büyük İskender'in antik sikkelerindeki Herakles'in özellikleri, Büyük İskender'in kendi özelliklerine göre modellenmiştir. Bu nedenle ikisini birbirinden ayırmak zordur.


antik sikkeler nümizmatik (1).jpg
antik sikkeler nümizmatik (2).jpg
antik sikkeler nümizmatik (3).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Ölümünden sonra Sinope antik kentinde darb edilmiş Büyük İskender antik sikkeleri. Sinope günümüz Sinop ili.

q271bqn.jpg

Sikke ön yüzlerde yılanla süslenmiş Korint miğferi takan Tanrıça Athena. Arka tiplerde Nike ve ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ALEKSANDROU lejantları. Antik kentin ismi ΣI | SI monogram olarak darb edilmiştir.

fx6z0c8.jpg
pcxclmd.jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Amfipolis antik kenti gelişen bir şehir ve krallığın önemli bir ekonomik ve kültürel merkezi olduğu gibi Makedonya Krallığının en önemli darphanesidir. Amphipolis [Ἀμφίπολις] Antik Kenti, MÖ 422'de Spartalılar ve Atinalılar arasında yapılan savaşın yapıldığı yerdir. Büyük İskender Amphipolis antik kentini Trakya ve Asya'ya saldırmak için bir üs olarak kullanmıştır. Büyük İskender'in en iyi üç amirali Nearchus [Νέαρχος], Androsthenes [Ἀνδροσθένης] ve Laomedon [Λαoμέδων] Amphipolis [Ἀμφίπολις] antik kentinde yaşamışlardır. Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Amfipolis antik kentinde darb edilmiş Stater ve Tetradrahmi kategorisinde olan Büyük İskender sikkeleridir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ALEXANDER III (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
İbranice Tanrı'nın harikası anlamına gelen, Büyük İskenderin doğum yeri ve aynı zamanda Makedonya krallığının başkenti olan Pella [Πέλλα] antik kenti. Osmanlı döneminde Pella [Πέλλα] Antik Kenti Alakilise olarak bilinmektedir. Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Pella [Πέλλα] antik kentinde darb edilmiş Tetradrahmi kategorisinde olan Büyük İskender sikkeleridir.


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PELLA (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (5).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (6).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Alexander III the Great (10).jpg