Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Frigya Apameia Antik Kenti

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Frigya Kelainai / Apameia [ Ἀπάμεια ] antik kentinde darb edilmiş antik sikke.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_APAMEIA.jpg


Sikke ön yüzde korint miğferi ile Athena.
Arka tip Dioskouroi'nin kepleriyle çevrili, maeander desenli tabana inen Kartal tasviri.
Altta sikke darbından sorumlu magistrate ismi ATTAΛOY - BIANOPOΣ / ATTALOU BIANOROS lejantı.

Antik dönem ismi Apameia [ Ἀπάμεια ] olan antik kent günümüz Afyonkarahisar / Dinar ilçesidir. Daha önceki adı Kelainai'dir. Antik Roma döneminde Pameia Kibotos adını almıştır. Antik kent Efes'ten sonra ikinci büyük kenttir. Antik kent, Samsun Dağı ile Akdağ’ın birleştiği dağ silsilesinin uzantısı olan iki küçük tepe üzerinde kurulmuş, daha sonra bu tepelerin güneybatısındaki ovaya doğru genişlemiştir.

Kelainai / Apameia [ Ἀπάμεια ] ana yolların kavşak noktasında kurulduğundan zamanla ekonomik ve stratejik açıdan büyük bir önem kazanmıştır. Askeri ve ticari yol güzergahları için tercih edilen bu coğrafya her dönem önemini korumuştur. Özellikle Pers kralları batıya yaptıkları seferler için Kelainai/Apameia [ Ἀπάμεια ] antik kenti üzerinden geçen askeri yol güzergahını tercih etmişlerdir.

Herodot, Pers Kralı Kserkses’in ordusuyla birlikte, MÖ 481 yılında Hellas’a yaptığı sefer sırasında Apameia [Ἀπάμεια] / Kelainai antik kentinde konakladığını ve Kral Kserkses savaş sonrası Hellas’tan dönerken, tekrar Apameia [Ἀπάμεια] / Kelainai antik kentine uğramış ve burada Kelainai kalesini ve saraylarını yaptırmış olduğunu yazmaktadır. Yine Pers krallarından genç Kyros yaklaşık 13.000 askeriyle birlikte Kelainai/Apemeia antik kentinde 30 gün kalmıştır. Kral Kyros ile birlikte Sokrates'in öğrencisi olan Yunan filozof Ksenofon'da [Ξενοφῶν] antik kente gelmiştir.

Ksenofon [Ξενοφῶν] Apameia [Ἀπάμεια]/Kelainai antik kenti hakkında, Phrygia’nın büyük, zengin ve kalabalık kenti Kelainai’a vardı. Kral Kyros’un orada bir sarayı, hem bedenini çalıştırmak hem de atlarına talim yaptırmak istediğinde, atla avladığı vahşi hayvanlarla dolu, büyük bir parkı vardı. Maiandros nehri bu parkın ortasından akar. Onun kaynakları sarayların yanındadır. Sonra Kelainai kentinin içinden geçer. Büyük kralın da, Apameia/Kelainai’da Marsyas nehrinin kaynakları üzerinde ve akropolis altında korunaklı sarayları vardı şeklinde antik kenti anlatmaktadır.