Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Herakles Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Herakles Sikkeleri - ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Zeus ve ölümlü kraliçe Alkmene'nin oğlu tüm insanların en güçlüsü Yunan mitolojisinin en büyük kahramanı yarı Tanrı Herakles. Roma mitolojisinde Herkül olarak anılır.


Thebes'in çevresinde doğa nefesini tutmuş, büyük Tanrıça Hera'nın korkunç intikamını görmeyi bekliyor gibiydi. Öfkesine kapılan kıskanç Tanrıça Hera, Amphitryon'un sarayının odalarından birinde ikiz kardeşi Iphicles ile birlikte kaygısız uyuyan Alkmene'nin oğlu Herakles'e ölüm göndermiştir. Karanlıkta, Hera tarafından gönderilen iki zehirli yılan, uyuyan Heraklesin yanına gelmiştir ama Herakles yılanları öldürmüştür. Yüce Tanrıça, kocası Zeus'un oğlu olan ama ölümlü bir kadından dünyaya gelen o çocuğu bu şekilde öldürmek istemiştir.

Antik dünyada çok sayıda tapınağı vardı ve festivalleri geniş çapta kutlanırdı. Ana kült merkezi doğduğu yer olan Thebes'teydi. Klasik sanatta Herakles, sopası ve aslan postu pelerini olan kaslı bir adam olarak tasvir edilmiştir. Herakles, Delphi kahini tarafından Mycenae [Miken] Kralı Eurystheus için on iki iş yapması emrini almıştır.

Herakles'in on iki işi;

Nemea Aslanı : Derisi silah geçirmez olan büyük bir aslandı. Argolis'teki Nemea bölgesini rahatsız ettiği için kral Eurystheus, Herakles'e on iki İşinden ilki olarak canavarı yok etmesini emretmiştir. Herakles, aslanı mağarasında köşeye sıkıştırdı ve onu boynundan yakaladı ve ölümüne güreşti. Daha sonra, Herakles'in en ayırt edici özelliklerinden biri olan aslan derisinden bir pelerin yapmak için derisini yüzmüştür.

Hidra : Lerna bataklıklarına musallat olan, dokuz başlı devasa bir su yılanıydı. Herakles, on iki işinden biri olarak onu yok etmek için gönderildi. Savaşta ayrıca Hydra'ya yardım etmeye gelen dev bir yengeci topuğunun altında ezdi. Hydra ve Yengeç daha sonra Hera tarafından Hydra ve Yengeç Takımyıldızları olarak yıldızların arasına yerleştirilmiştir.

Keryneia Geyiği : Tanrıça Artemis için kutsal olan altın boynuzlu bir geyikti. Herakles, on iki görevinden biri olarak onu getirmesi için gönderildi. Geyiği tam bir yıl kovaladıktan sonra sonunda Arkadia'daki Artemision Dağı'nda yakalamıştır. Tanrıça Artemis, mücadelede Herakles'in boynuzu kırılan geyiğine yaptığı muameleden şikayetçi olmuştur. Yine de, Herakles işinin tamamlanması için onu ödünç almasına izin vermesi için Tanrıça'yı ikna etmeyi başarmıştır.

Erymanthian Yaban Domuzu : Batı Arkadia'daki Psophis'in tarım arazilerini harap eden devasa bir domuzdu. Herakles, on iki işinden biri olarak onu ele geçirmek için gönderildi. Erymanthos Dağı'nın karlarında domuzu kovaladıktan sonra, onu yakalayarak canlı olarak kral Eurystheus'a getirdi. Ölümcül canavarı görünce dehşete düşen kral, güvenlik için gömülü bir küpün içine atlamıştır.

Augeas'ın Ahırları : Peloponnesos'ta [Mora] muazzam bir sığır sürüsüne sahip olan Elis'in kralıydı. Herakles, Kral Eurystheus tarafından on iki İşinden biri olarak Augeias'ın ahırlarını temizlemesi emrini verdi. Herakles, Alpheios nehrinin sularını ova boyunca yönlendirerek, gübreyi yıkayarak başarmıştır. Augeias ona söz verilen ödemeyi reddettiğinde, Herakles intikam yemini etti ve on iki işini tamamlandıktan sonra ülkeyi işgal etmek için bir ordu toplamış kral Augeias'ı öldürerek ülkeyi fethetmiştir.

Stymphalian Kuşları : Arkadia'daki Stymphalis Gölü'ne musallat olan, insan yiyen bir kuş sürüsüydü. Herakles, onları gölü çevreleyen sık bitki örtüsünden uyandırmak için bir çıngırak kullanarak ve ardından okları veya sapanıyla devirerek on iki işinin altıncısı olarak onları yok etmiştir.

Girit Boğası : Poseidon tarafından denizden gönderilen yakışıklı bir boğaydı. Herakles'e, on iki İşinden biri olarak Giritli Boğa'yı getirmesi emredildi. Bu görevi tamamladıktan sonra yaratığı serbest bırakmıştır. Boğa daha sonra kahraman Theseus tarafından yok edilmiştir.

Diomedes : Kısraklarını insan etiyle besleyen barbar bir Trakya kralıydı. Herakles, on iki görevinin sekizincisi olarak bu atları getirmesi için gönderildi. Canavar atları canlı yakaladı ve kral Diomedes'le anlaşmaya giderken onları genç yaveri Abderos'a bırakmıştır.

• Hippolyte'nin Kemeri : Hippolyte, Yunan Mitolojisinde babası Ares tarafından kendisine verilen sihirli korseyi giyen Amazon kraliçesi olarak bilinmektedir. Herakles'in dokuzuncu görevi, Hippolyte'ten bu sihirli korsenin alınması idi. Eurystheus'un kızı Admete'nin isteği üzerine bu görev Herakles'e verilmiş ve Herakles de durumu Hippolyte'e anlatarak korseyi almıştır. Tam bu esnada, tanrıça Hera Amazon kadınları arasında bir yalan haber çıkarmış ve Herakles'in aslında kraliçeyi kaçırmak için geldiğini öne sürmüştür. Bunun üzerine Amazon kadınları Herakles'e saldırıya geçmiş, Herakles ise Hippolyte'in kendisine ihanet ettiğini düşünürek onu öldürmüştür.

• Geryon : Dünyayı çevreleyen Okeanos nehrinin en batı ucundaki Erytheia adasında yaşayan üç gövdeli, dört kanatlı bir devdi. Gün batımının ışığında kürkleri kırmızıya boyanmış muhteşem bir sığır sürüsüne sahipti. Herakles, on iki görevinden biri olarak bunları getirmesi için gönderilmiştir. Herakles güneş tanrısı Helios'tan ödünç aldığı altın bir tekneyle Okeanos'u geçerek adaya ulaştı. Orada sığır çobanı Eurytion, iki başlı bekçi köpeği Orthros ve son olarak üç gövdeli Geryon ile karşılaştı ve onları öldürmüştür.

• Hesperid Elmaları : Hesperidler, akşamın tanrıça perileri ve gün batımının altın ışığıydı. Onlar ya Nyx'in [Gece] ya da cenneti taşıyan Titan Atlas'ın kızlarıydı. Gaia [Yeryüzü] tarafından tanrıça Hera'ya düğün gününde hediye edilen altın elma ağacının bakımı Hesperides'e emanet edilmiştir. Onlara yüz başlı bir muhafız olan ejderha yardım etti. Herakles, on iki görevinden biri olarak elmaları getirmesi için gönderildi ve yılanı öldürdükten sonra değerli meyveyi çaldı. Tanrıça Athena daha sonra onları Hesperides'e geri vermiştir.

• Kerberos : Yeraltı dünyasının kapılarını koruyan ve ölülerin gölgelerinin kaçmasını engelleyen Hades'in devasa, üç başlı köpeği. Kerberos, yılan kuyruğu, yılan yelesi ve aslan pençeleri olan üç başlı bir köpek olarak tasvir edilmiştir. Bazılarına göre elli başı vardı, ancak bu sayıya yelesindeki yılanlar da dahil olabilir. Herakles, tanrıça Persephone'nin yardımıyla gerçekleştirdiği on iki görevinden biri olarak Kerberos'u getirmesi için gönderildi.

Copyright 2022-2023 | Antik Sikkeler Nümizmatik
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (1).jpg

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES.jpg

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERKULES (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HERAKLES (10).jpg