Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Kartaca Antik Kenti Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Carthage - Carthago | Kartaca Antik Kenti


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Carthage.jpg


Kartaca antik kenti, katil kardeşi Pygmalion'dan kaçmak için Tyre şehrinden kaçan Tyre [Lübnan-Sur] antik kentinin kraliçesi Elishar tarafından [Antik Yunan kaynaklarında Elissa ya da Elissar - Roma kaynaklarında Dido olarak geçemektedir] MÖ 814/813 yıllarında kurulmuştur.

Dido hikayesinin en ünlü versiyonu Virgil'in Aeneid'inde bulunur. MÖ 1. yüzyılda yaşamış Romalı yazar, Dido'yu Fenike'deki Sur Kralı Belus'un kızı olarak tanımlar. Fenike dilindeki adının Elissa olduğu söyleniyor ama Libyalılar ona gezgin anlamına gelen Dido adını verdiler. Virgil, Dido'nun erkek kardeşi Pygmalion'un kız kardeşini mirasından aldattığını ve ardından Tire tahtını korumak için Dido'nun kocası Sychaeus'u öldürdüğünü anlatır. Başka bir versiyonda Dido, amcası ve Melqart'ın [veya Baal] rahibi olan Acherbas [Zakarbaal] ile evlendi ve kendisi de servetini elde etmek için Pygmalion tarafından benzer şekilde idam edildi. Dido daha sonra sadık takipçileriyle [bunların arasında askeri komutanlar Bitias ve Barcas da vardı] ve kralın altınlarından oluşan bir istifle batıya yelken açmak ve yeni bir hayat kurmak üzere şehirden kaçmıştır.

Kraliçe Dido'nun ilk durak noktası Kıbrıs'taki Kition antik kentiydi. Burada Astarte'nin bir rahibine kendisinin ve soyundan gelenlerin yeni kolonilerinde Baş Rahip olabileceğine dair söz verdikten sonra onu yanına almıştır. Astarte adına fuhuş yapan 80 genç kadından oluşan bir grubu da yanlarına alarak yeni şehirlerini kurmak üzere Kuzey Afrika'ya doğru yola çıktı. Başlangıçta, yakındaki Fenike kolonisi Utica sömürgecilere yardım etti ve yerel Libya halkı [Kral Hiarbas liderliğindeki] onlarla ticaret yapmaya istekliydi ve uygun bir arazi parçası kiralamayı teklif etti. Kraliçenin şartı yalnızca öküz derisiyle kaplı arazi alanına sahip olabilmeleriydi. Becerikli Dido, deriyi çok ince şeritler halinde kesti ve bunlarla, zamanla şehrin kalesi haline gelen ve Yunanca öküz derisi anlamına gelen Byrsa Tepesi olarak bilinen bir tepeyi çevreledi. Bu yeni yerleşimin [Kartaca] adı Qart-hadasht'tı [Yeni Şehir] ve Kuzey Afrika kıyısındaki geniş bir yarımada üzerinde stratejik açıdan avantajlı bir konumda yer alması, Akdeniz'in bir ucundan Akdeniz'e doğru yola çıkan Fenikeli deniz tüccarları için yararlı bir mola noktası sunmak üzere seçilmişti.

Kartaca yerleşimi, Fenikelilerin Doğu Akdeniz'de kalay, altın, gümüş ve bakırın kazançlı ticaretini kontrol altına almayı amaçlayan yüzyıllar süren kolonileştirme modelinin bir parçasıdır. Sonunda Fenikeliler, Kuzey Afrika ve İber Yarımadası'nda [Hispania] 300'den fazla kıyı kolonisi kurmuşlardır. Fenike dilinde antik kentin ismi Qart-Hadast - Yeni Şehir anlamına gelmektedir.

Büyük İskender'in MÖ 332'deki fetihlerini takiben Tire antik kentinden gelen mülteci akınından sonra kentin boyutu artmış ve daha sonra kolonilerle Kartaca İmparatorluğu'nun koltuğuna kadar genişlemiştir [Sabratha gibi]. Kuzey Afrika kıyılarında, Sicilya'da, İspanya'da ve başka bölgelerde; bunların hepsi, Roma'yı Kartaca'nın en büyük Akdeniz gücü konumuna yükselten Pön Savaşları'nın ardından kaybedilecekti. Pön savaşları, MÖ 264 ile MÖ 146 döneminde Kartaca ile antik Roma Cumhuriyeti arasında yapılan bir seri savaşlardır. Antik kent, MÖ 146'da Üçüncü Pön Savaşı'nda Roma Cumhuriyeti tarafından yıkılmış ve daha sonra Roma İmparatorluğu'nun Afrika eyaletindeki en büyük şehri olan Roma Kartaca olarak yeniden gelişmiştir. 698'deki Kartaca Savaşı'ndan sonra şehir, Bizans İmparatorluğu tarafından yeniden fethedilmesini önlemek için Emevi güçleri tarafından yağmalanmış ve yıkılmıştır.

MÖ üçüncü yüzyıla gelindiğinde, Pön tanrıçası Tanit ve at tasvirleri, Kartaca antik sikkelerinin standart türleri haline gelmiş ve şehrin varlığının dengesi için de öyle kalmıştır. Tanit, Kartaca'nın birincil tanrısıydı. Bazı doğurganlık yönlerine sahip göksel bir tanrı, Astarte'nin Kuzey Afrika'daki eşdeğeriydi. Kartacalılar adaya yapılan çeşitli Pön gezileri sırasında Sicilya kültürünü kendi kültürlerine asimile ettikleri için, sikkelerde her zaman Demeter ve Persephone'den ödünç alınmış olabilecek bir tahıl çelengi takarak tasvir edilmiştir. At tasvirlerinin Kartaca antik sikkelerinin arka yüzlerinde kullanılması genellikle Kartaca'nın kuruluş mitinin bir parçası olarak kabul edilir. Virgil'in Aeneid adlı eserine göre Juno [veya Tanit], Kartaca'yı kuran Fenikeli kolonicilere, yerde bir at kafası buldukları yerde yeni koloniyi kurmalarını söylemiştir. Alternatif bir teoriye göre antik sikkelerin ön yüzlerindeki baş aslında Demeter veya Persephone'dir. Bu tanrıya tapınma MÖ 396'da Kartaca ordusu tarafından Siraküza dışındaki tanrıça tapınaklarının yok edilmesini telafi etmek için Kartaca'ya tanıtılmıştır.

Antik kentin tarihi beş döneme ayrılır;

Antik Kartaca [Pön Cumhuriyeti] 814-146 M.Ö.
Roma Kartaca - MÖ 146 - MS 439
Vandal Kartaca - MS 439-534
Bizans Kartacası [Afrika Eksarhlığı] – MS 534-698
Müslüman Arap Kartaca [İslami Kartaca] – MS 698-1270

Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Kartaca antik kentinde darb edilmiş antik sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (9).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca1 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (9).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca2 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (9).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (10).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (11).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca4 (12).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca6 (9).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (9).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca7 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (9).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca9 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (9).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca19 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (1).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (9).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca12 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (2).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (3).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (4).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (5).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (6).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (7).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (8).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (9).jpg
Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (10).jpg
 

Ekli dosyalar

  • Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (1).jpg
    Antik Sikkeler Nümizmatik_Kartaca27 (1).jpg
    165 KB · Görüntüleme: 74