Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Karystos Antik Kenti Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Karystos Antik Kenti - KAΡΥΣTIΩN


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KRY.jpg


Carystus/Karystos günümüz Euboia [Eğriboz adası] adasının güney kıyısında, Oche Dağı'nın eteğinde bulunan antik kenttir. Karystos, Homeros'un Gemiler Kataloğu'nda listelenmiştir ve yakınlardaki Geraistos limanındaki Poseidon Kutsal Alanı, Homer tarafından Truva Savaşı'ndan dönen gemiler için ilk güvenli durak yeri olarak kaydedilmiştir. Karystos, Euripos Kanalı'nın güney girişinde stratejik bir konuma sahiptir ve MÖ 490'daki ilk Pers ilerleyişinin ana hedeflerinden biridir.

Carystus [Karystos], Chalcis, Histiaia ve Eretria ile birlikte Euboea [Eğriboz] adasının dört büyük şehrinden biriydi. İyonya İsyanı sırasında [MÖ 499-493], bu şehirler, Pers egemenliğinden kaçma girişimlerinde başarısız olan Batı Küçük Asya'daki Yunan şehirlerine yardım sağlamıştır. Ancak isyan bastırıldıktan sonra Darius I, isyancılara yardım eden tüm şehirleri fethetmek ve cezalandırmak için bir filo göndermiştir. MÖ 490'da cezalandırıcı sefer Eğriboz'a ulaştı. Başlangıçta Carystus, Pers boyunduruğuna boyun eğmeyi reddetti, ancak Pers kuvvetleri onun topraklarını yağmalayıp şehri kuşatma altına aldıktan sonra, Karystianlar sağlam durmanın daha iyi olacağını düşündüler ve Büyük Kral'ı yeni efendileri olarak kabul ettiler. Bu, MÖ 480'de I. Xerxes'in Yunanistan'ı istilasına giriştiğinde, Karistyalıların Yunanlılara karşı Perslerin yanında savaştığı anlamına geliyordu. Bu talihsiz durum nedeniyle Pers filosunun Salamis Muharebesi'nde yenilgiye uğratılmasının ardından Atinalılar, işgalcilere yardım eden Karistyalılar ve diğer Yunanlılardan intikam almaya çalışmışlardır. Carystus yine topraklarının yağmalanmasına maruz kaldı, ancak Atinalılara tazminat ödeyerek kuşatmadan kurtulmuştur.

Perslerin Yunanistan'ı işgalinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, gittikçe güçlenen Atinalılar Euboea'yı kontrol etmeye çalıştılar ve MÖ 476 ile 469 yılları arasında Carystus'a savaş açtılar. Sonunda Karystiyanlar, Carystus Muharebesi'nde kesin bir yenilgiye uğratıldılar ve Delian Birliği'ne katılarak Atina'ya haraç ödemeye zorlandılar. Şehir aynı zamanda Karistyalıların sadakatini sürdürmek için bir grup Atinalı din adamının [sömürgeci] kabul edilmesinin utancına da maruz kalmıştır.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Karystos antik kentinde darp edilmiş olan Antik Sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (22).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (23).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (24).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (25).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (26).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (27).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (28).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (29).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Karystos (30).jpg