Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Lucius Verus İmparatorların Uyumu

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Lucius Verus, MS 161'den MS 169'daki ölümüne kadar Marcus Aurelius'la birlikte hüküm süren bir Roma imparatoruydu. Marcus Aurelius'un ortak imparatoruydu [161-169] ve askeri seferleri ve cömert yaşam tarzıyla biliniyordu. Roma halkı tarafından çok sevilen popüler bir hükümdardı. Cömertliği ve lüks sevgisiyle de tanınırdı. Sanatın hamisiydi ve birçok bayındırlık işinin yapımından sorumluydu. Çağdaşlarının saygı duyduğu, sonraki kuşakların da sevgiyle andığı büyük bir liderdi. İmparator Hadrianus'un tahtının varisi olarak ilk tercihi Aelius'du, ancak Aelius 138'de öldü. Hadrianus sonuç olarak Antoninus Pius'u varisi olarak atadı. Antoninus Pius daha sonra Marcus Aurelius ile birlikte Lucius Verus'u oğlu olarak evlat edinecek ve ikisi Pius'un halefleri olacaktı. MS 161'de Marcus Aurelius ve Lucius Verus'un tahta çıkmasıyla Roma ilk kez iki imparator tarafından yönetilecekti. Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin arka yüzünde görülen CONCORDIAE AVGVSTOR - İmparatorların Uyumu lejantı, bu yeni siyasi diarşi sistemi içinde çalışan konkordia idealini ifade eder. Concordia, iki kişi arasındaki uyumlu birliğin durumunu temsil eder ve bu da devlet içinde uyum sağlıyordu. İmparator Lucius Verus'a ait detaylı antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Sikke ön yüzde Lucius Verus büstü. Soldan sağa IMP CAES L AVREL VERVS AVG - Imperator, Caesar, Lucius Aurelius Verus, Augustus: Başkomutan [İmparator], Sezar, Lucius Aurelius Verus, İmparator [Augustus] lejantı. Sikke arka yüzde Marcus Aurelius ve Lucius Verus. Soldan sağa CONCORD AVGVSTOR TR P - Concordia Augustorum, Tribunicia Potestate: İmparatorların Uyumu, Tribün Gücünün Sahibi lejantı. Altta COS II - Consul Secundum: İkinci kez konsül, ortada S C - Senatus Consultum: Senato Kararnamesi lejantı.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_LV.jpg