Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Makedonya Krallığı

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338

Makedonya Krallığı


AGESİLAOS ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_mc.jpg


Antik Yunan yazarlarının Makedonya bölgesinin erken dönem tarihine ilişkin kanıtlarının azlığı, Büyük İskender'in babası II. Philip'in tahta çıkmasından önce bölgeye yönelik bariz bir ilgisizliğin göstergesidir. Bölgede vahşi yarı insanların yaşadığı mitolojinin dışında, Herodotos bu döneme ilişkin sınırlı tasvirlerinde Trakya ile Makedonya'nın yanı sıra Trakça ile Makedonca'yı da karıştırır. Böylece tüm bölge ve orada yaşayanlar, kökenleri itibariyle belirsiz, yarı barbar bir grup gibi görünmektedir. Makedonya, Paionia ve Trakya'nın dağlık kuzey bölgesinde bir dizi kabile grubu yaşıyordu; hepsinin başında, Edones'un Getas'ı gibi, sonunda Basileus [Kral] nominal ünvanını benimseyen şefler vardı. Aynı zamanda bu gruplar, ortak bir ağırlık standardına, ortak mezheplere ve Ares-Diomedes, Hermes-Apollo ve Dionysos gibi bölgesel mitolojik çağrışımları vurgulayan ortak nümizmatik tasarımlara dayalı bir parasal ittifaka girdiler. Pers savaşlarının sonunda bu ittifak, kısmen Medizing [Persleri taklit etme, onlara sempati duyma, onlarla işbirliği yapma veya onların tarafını tutma eylemi] konusundaki iç çekişmeler nedeniyle, kısmen de Makedon kraliyet ailesinin yükselişi nedeniyle zayıflamıştır.

Herodotos'a [8.137-139] göre Makedon kraliyet ailesinin kökeni, Truva Savaşı'ndan sonra Peloponnesos'u işgal eden Temenos soyundan üç Argiveli [Argos] kardeşe ve Heraklidai üyelerine kadar uzanmaktadır. Üç kardeş [Perdikkas, Gauanes ve Aeropos] evlerinden sürgün edilmişler, kuzeye doğru dolaşmaya zorlanmışlar, sonunda Makedonya'nın kuzeyindeki Lebaia'ya yerleşmişler ve burada kendilerini yerel kralın yanında çoban olarak kiralamışlar. Bu üç kişiden en küçüğü Perdikkas, en az önemli görev olarak kabul edilen koyun ve keçilerle ilgileniyordu. Ancak bir kehanet onun gelecekteki büyüklüğünü gösterdi ve krala haber verilmesi üzerine genç adamlar bir kez daha sürgüne zorlandı. Üç kardeş ayrılmadan önce haklarını istedi. Güneş ışığını çatıdaki duman deliğinden alabileceklerini söyleyen Perdikkas, güneş ışığının çemberini bıçağıyla yere işaretleyerek giysisinin içinde topladı. Bunun, çocuğun sonunda güneş altındaki tüm topraklara hakim olacağı anlamına geldiğini anlayan kral, genç adamları öldürmeye çalışmıştır. Üç kardeş bu kaderden kaçarak Bisaltae bölgesine yakın Edessa'ya [Vodina] doğru yola çıktılar [Diğer efsaneye göre Delphi'deki kahin, beyaz dadı keçilerden [Yunanca: Aiges] oluşan bir sürü keşfettikleri yerde bir şehir kurmasını söylemiştir] ve oradan gelecekteki Makedon kraliyet evini kurmuşlardır. Tarihsel olarak birleşik Makedon devletinin kurucusu Büyük İskender'in babası II. Philip'in babası III. Amyntas olarak kabul edilir.

Aigai [ΑΙΓΑΙ] antik kenti, Orta Makedonya'nın İmatya ilindeki Karaferye belediyesinde yer alan günümüz Vergina [ΒΕΡΓΙΝΑ] kasabası bölgesinde bulunan antik kenttir. Aigai [ΑΙΓΑΙ] MÖ 432 yılına dayanan bir başka şehir olan Veroia ile birleştirilmiştir. Vergina, Makedonya Krallığının ilk başkenti [İkinci başkent Pella] olan antik Aigai'nin [ΑΙΓΑΙ] yeri olarak bilinir. MÖ 336'da Büyük İskenderin babası II. Philip'in tiyatroda suikasta kurban gittiği ve Büyük İskender'in kral ilan edildiği yer burasıdır. [Aeolis bölgesinde günümüz Manisa-Yunus Emre ilçesinin Yuntdağı [Aspordenos] Köseler köyü bölgesindeki Aigai [ΑΙΓΑΙ]antik kent ile karıştırılmamalıdır]

Makedonya Krallarına ait detaylı antik sikke görselleri için Tıklayınız.