Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Mallos Antik Kenti Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341

Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] Antik Kenti - Arkaik Marlotas [ΜΑΡΛΟΤΑΣ]


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_MALLOS.jpg


Antik dönem ismi Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] olan antik kent günümüz Pyramos [Ceyhan] Irmağının batı kıyısında, günümüz Adana-Karataş ilçesine bağlı Kızıltahta köyü bölgesinde bulunan antik kent olduğu görüşü olsada, antik kentin tam konumu halen belirsizliğini korumakta olup bir tahmine göre Karataş'ın 25 km kuzeyindeki Kızıltahta köyünde, bir diğer görüş ise Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] antik kenti ile Magarsa [ΜΑΓΑΡΣA] veya Magarsos [ΜΑΓΑΡΣΟΣ] aynı yerdir görüşü vardır. Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] antik kentinin Magarsa [ΜΑΓΑΡΣA] veya Magarsus [ΜΑΓΑΡΣΟΣ] olarak bilinen şehrin karşısındaki bir tepede olduğu düşünülmektedir. Magarsus antik kentinin Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] antik kentinin limanı olduğu düşünülmektedir. Ancak bu iki yerleşimin aynı yer [Mallos-Magarsus] olma ihtimali de vardır.

Bazı antik kaynaklarda Magarsos [ΜΑΓΑΡΣΟΣ] Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] şeklinde ifade edilmektedir. Mevcut kaynaklara ve değerlendirmelere bakıldığında Mallos’un Magarsus ile aynı yerleşim olması daha güçlü bir olasılıktır. Seleukos Krallığına olan bağlılığı yüzünden adını bir dönem Pyramos üzerindeki Antiochia [Antiochia ad Pyramos] olarak değiştiren antik kent bu ismi kısa bir süre kullanmıştır. Büyük İskender doğu seferi sırasında Magarsus, ardından Mallos’a geçer. Magarsus’ta Athena Tapınağı’na kurbanlar sunar ve Mallos’ta kent yöneticileri arasındaki politik anlaşmazlıklara son verip kenti vergiden muaf tutar. Tapınak ve içindeki kült heykeli günümüze ulaşmamıştır.

Pyramos nehrinin ağzına yakın Karataş'ta bulunan Athena Magarsia kutsal alanı, başlangıçta Mallos kentine aitti. Ancak son arkeolojik araştırmalar, bölgede eski kutsal alandan çok daha büyük, yaklaşık 6 km uzunluğunda bir sur duvarı tarafından korunan planlı bir Helenistik yerleşim yerini ortaya çıkarmıştır. Çok sayıda yazıt, Antiochia şehir adını ortaya çıkarmıştır bu, Magarsia'nın 3. veya 2. yüzyılın sonlarında Seleukoslar tarafından Pyramos'taki Antiochia olarak yeniden kurulduğunu göstermektedir. Mallos, iç kısımda, henüz tanımlanamayan bir alanda, belki de Pyramos nehrinin çatallanma yerinin yakınında bulunuyordu. Çünkü yerel Roma Eyalet antik sikkeleri sıklıkla şehir tanrıçasının [Tyche] altında yüzen iki nehir tanrısını gösterir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Kentin önemli bir Kraliyet Seleukos darphanesine ev sahipliği yapması, Pyramos'ta Antiochia'nın kurulmasından sonra bile önemli bir askeri üs olarak kaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, Seleukos kralları II. Demetrios ve VII. Antiochos döneminde darb edilen antik sikke serisi, Athena Magarsia'nın kült heykelini göstermektedir. Bu, hem Athena kutsal alanının önemini hem de Pyramos'taki Antiochia ile ana kenti Mallos arasındaki yakın ilişkiyi kanıtlamaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SELEUKID.jpg


Kişisel fikrim Magarsos isimli bir kente ait hiç sikke darb edilmemiş olması ve Magarsos’un en karakteristik unsuru olan Athena Magarsia tapınağının tasvirlerinin sadece Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] antik kenti sikkeleri üzerine darb edilmiş olmasından dolayı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ve antik sikkeler ile diğer resmi belgelerde antik kentin isminin hep Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] olarak geçmesi, yine aynı şekilde erken dönem Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] sikkelerinde Yunanca ve Aramice Mallos isminin kısaltması olarak MAL ve MAP [MAR] lejantları görülmesinden dolayı Magarsos'u [ΜΑΓΑΡΣΟΣ] Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] şehrinin kutsal alanı olarak yorumlayabiliriz. Miletos antik kentinin kutsal alanı Didyma gibi. Adana-Karataş burnundaki kalıntıların Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] antik kentine ait olduğu düşünülebilir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS001.jpg


Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Mallos [ΜΑΛΛΟΣ] antik kentinde darb edilmiş Antik Sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML01X (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML7XC (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ML003CF (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MLX0F (1).jpg
 
Son düzenleme:

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M09CXD (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLOS (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_M00X4 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MALLUS (10).jpg