Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Nagidos Antik Kenti Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341

Nagidos [ΝΑΓΙΔΟΣ] Antik Kenti


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_NAGIDOS.jpg


Antik dönem ismi Nagidos [ΝΑΓΙΔΟΣ] olan antik kent günümüz Mersin-Bozyazı ilçesinde Paşabeleni tepesinde Akdeniz'e bakan bir adaya sahip bir antik kenttir. Antik kent Sisam Adası'nın sakinleri tarafından koloni olarak kurulmuştur. Kurucusu Sisamlı Nagis'ten dolayı kent Nagidos [ΝΑΓΙΔΟΣ] olarak adlandırılmıştır. Kentin Samoslu [Sisam] Yunan koloniciler tarafından kurulduğu iddiası bir yana, Nagidos'tan [ΝΑΓΙΔΟΣ] antik kaynaklarda pek bahsedilmemektedir.

Şehir, kendileri de Büyük Pers Kralı'nın tebaası olan Kilikya krallarının hanedanına bağlı kendi yöneticileri tarafından yönetiliyordu. Ancak MÖ 400 yılında II. Artaxerxes, Kilikya vasal krallığını sona erdirdi ve kralın Pers tahtını ele geçirmek amacıyla Genç Kiros'un [Cyrus] yanında yer almasının ardından burayı bir Pers satraplığı [eyalet] olarak yeniden düzenlemiştir. Nagidos ve Kilikya'nın diğer şehirlerinde darb edilen antik sikkeler, onun adını veren Aramice lejantlardan, bölgenin Hellespontine Phrygia'nın [Kuzeybatı Anadolu Pers Satraplığı] eski satrabı Pharnabazos'un yetkisi altında olduğunu göstermiş olsa da onun gerçekte Kilikya'ya satrap olarak atanıp atanmadığı net değildir.

MÖ 333'te antik kent, Kilikya'nın geri kalanıyla birlikte Büyük İskender tarafından fethedilmiştir. Büyük İskenderin ölümünden sonra Kilikya kısa bir süre Seleukos İmparatorluğu'nun kontrolüne girmiştir. MÖ 270 yılında Nagidos, Mısır'daki Ptolemaios Krallığının eline geçmiş ve Ptolemaios krallığı, Nagidos topraklarının dört kilometre kadar doğusunda Nagidoslulara ait topraklar üzerinde Arsinoe [APΣINOH] adlı antik kenti kurmuşlardır.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Nagidos [ΝΑΓΙΔΟΣ] antik kentinde darb edilmiş Antik Sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS2 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS5 (9).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (1).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (2).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (3).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (4).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (5).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (6).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (7).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (8).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (9).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagidos002 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_N778723 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (1).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (2).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (3).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (4).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (5).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (6).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (7).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (8).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (9).jpg
antik sikkeler nümizmatik_nagıdos007 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (6).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (7).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (8).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (9).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (10).jpg
NAGIDOS_ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_NAGIDOS (10).jpg