Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Odrysian Kralları Antik Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338

Odrysian Krallığı - ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΟΔΡΥΣΩΝ - Odryson [ ΟΔΡΥΣΩΝ] Krallığı


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Pers savaşlarından sonra ilk kez MÖ 480-460 yıllarında Kral Teres tarafından güçlü bir Trakya devleti olan Odrysian Krallığı [ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΟΔΡΥΣΩΝ] kurulmuştur. Kral Teres, birçok Trak kabilesini kendi otoritesi altında birleştirmeyi başararak Doğu Trakya'nın tamamını ve Tuna Nehri'ne kadar olan diğer bölgeleri kendi devletine dahil etmiş, müthiş bir ordu yaratarak Yunan şehirleri, Makedonlar ve İskit hükümdarlarıyla siyasi ve ticari ilişkileri içine girmiştir.

Odryses terimi, Knossos ve Thebes'te bulunan Linear B yazıtlarında topografik ve etnik bir isim olarak karşımıza çıkar, ancak kavram olarak açıklığa kavuşturulmamaktadır. Odrysian Krallığı MÖ 6. yüzyılın sonlarında veya MÖ 5. yüzyılın başlarında ortaya çıkar. Herodot bu ismi, Rodoplar'dan günümüz Doğu Trakya'sındaki Artsikos Nehri'ne ve Bulgaristan'daki Varna'ya kadar Evros ve Struma nehirleri boyunca uzanan topraklarda yaşayan Trakyalıları belirtmek için kullanır. Thukydides [ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ], krallıklarının en büyüğü olduğunu ve Adriyatik'ten Karadeniz'e kadar uzandığını belirtir. Herodot, Trakyalılar hakkında, dönemin siyasi durumuna atıfta bulunarak, birlik halinde kalmaları halinde yenilmez olacaklarını yazar. Orfeus kültüne göre kurucusu Odrysos, tanrıça Büyük Ana ile Helios'un oğluydu.

Odrysoslar Trakya'nın en güçlü ulusları arasında kabul ediliyordu, mükemmel atlıydılar ve isimlerini efsanevi kral Odrysos'tan alıyorlardı. Tüm Yunan şehirleriyle ticari ilişkilerini sürdürüyorlardı ve Odrysas'ın merkezi Evros ovasında bulunuyordu. Yavaş yavaş geri kalan Trakya krallıklarını fethederek krallığın kurucusu Kral Teres ile zirveye ulaştılar. Krallığın altın çağı, Pers Savaşları ile Peloponnesos Savaşı arasındaki döneme denk gelir. Krallığın kurucusu Teres'in oğlu Sitalkis [ΣΙΤΑΛΚΗΣ], Trakya krallıklarının geri kalanına boyun eğdirdi, kralları içlerinde tuttu ve onları vasal yaptı ve Trakyalıların kralı olarak anılan ilk kişi olmuştur. Sitalkis [ΣΙΤΑΛΚΗΣ] çok sayıda ordu ve süvari edinmiş aynı zamanda ticaretin gelişmesi için birçok yol inşa etmiştir. Yunanlıların yerleşmesinden yanaydı ve tebaasının uygarlığı ve Helenleşmesiyle ilgileniyordu. Kıyı bölgelerinde yaşayan Yunanlıların ve Trakyalıların ödediği vergiler bu dönemde 400 talant altın ve gümüşe ulaşıyordu. MÖ 431'de Sitalkis [ΣΙΤΑΛΚΗΣ], Abderitisli Nymphodoros'un aracılığı ile Atinalılarla ittifak kurarak MÖ 429'da 100.000 piyade ve 50.000 süvari ile Makedonlara karşı bir sefer düzenledi. Seferin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kabilelerin isyanıyla karşı karşıya kaldı. Kabileleri yendi ancak MÖ 424'teki savaşta öldürüldü. Yerine Makedon kralı Perdikkas'ın kızıyla evlenen yeğeni I. Seuthes geçmiştir.


Odrysian Krallığı kral III. Seuthes'in [ΣEYΘOY] yönetimi altında ikinci altın çağını yaşamıştır. Kral III. Seuthes [ΣEYΘOY], üzerlerinde kendi imajıyla antik sikke darbı yaptıran ilk Trakya Kralıdır. Seuthes [ΣEYΘOY] ayrıca Odrysian Krallığının başkentini kuzeye taşımış ve ünlü Gül Vadisi'nin kalbinde, günümüz Kazanlık kentinin yakınında muhteşem Seuthopolis [ΣΕΥΘΟΠΟΛΙΣ] şehrini inşa ettirmiştir. Seuthopolis [ΣΕΥΘΟΠΟΛΙΣ] antik kentinin kalıntıları günümüz Koprinka barajının dibinde yatmaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_1.jpg


Odrysian Krallığının simgesi çift taraflı baltadır [Labrys].

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_2.jpg


MS 46 civarında Odris krallığı da dahil olmak üzere tüm Trakya toprakları bir Roma eyaleti-Trakya eyaleti olarak anılmıştır. Hazırlanmış olan içerik antik sikkeleri bilinen Odrysian Krallığı Krallarına aittir.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kralı Kral Cotys/Kotys I [Κότυς]

MÖ 384'ten MÖ 360'ta öldürülmesine kadar Trakya'daki Odrys Kralı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kral Teres II [ Teres III ] Antik Sikkeleri

MÖ 351'den MÖ 341'e kadar Trakya'daki Odryslerin kralı.


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Teres III (14).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kral Metekos [Μήτοκος] Antik Sikkeleri

Odris krallığının 4. kralı. Kendi antik sikkelerinde ismi Μήτοκος [Metokos] olarak yazılırken, antik Yunan kaynaklarında Medocus olarak geçmektedir. Metecus olarak da bilinmektedir. Kral Metokos, Kral I. Seuthes'in yerine geçmiş Odris Kralıdır. Daha önce kral hakkında yapılan araştırmalarda ismi yazım hatasından dolayı kralın ismi Αμήδοκος [Amedocus] olarak tanımlanmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (12).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kral Sparadocos [Σπαράδοκος] Antik Sikkeleri

MÖ 431'den önce, babası Odris Kralı Teres I'in yerini almış Odris Kralı Sparadocos [Σπαράδοκος].

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Sparadocos (17).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kral Seuthes III Antik Sikkeleri

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Odris Krallığı Seuthes III'ün yönetimi altında ikinci altıln çağını yaşamıştır. Kral Seuthes III, üzerlerinde kendi imajıyla antik sikke darbı yaptıran ilk Trakya Kraldır. Seuthes III ayrıca Odrys Krallığının başkentini kuzeye taşımış ve ünlü Gül Vadisi'nin kalbinde, günümüz Kazanlık kentinin yakınında muhteşem Seuthopolis şehrini inşa ettirmiştir. Seuthopolis antik kentinin kalıntıları günümüz Koprinka barajının dibinde yatmaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SEUTHES (12).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kral Kersobleptes [Kερσoβλέπτης] - Kersebleptes Antik Sikkeleri

Trak kralı olarak da bilinenen Odrysia kralı Kersobleptes [Kερσoβλέπτης]. Ülkesi Trakya'da bulunmaktadır. Marmara kıyıları boyunca egemenlik kurmuş olup ülkesi Büyük İskender'in babası Makedonya kralı II. Filip'in istilasına uğramış ve Kersobleptes [Kερσoβλέπτης] esir düşmüştür. On yıllık esaret hayatından sonra 40 yaşında ölmüştür. Krala ait bronz antik sikkeler mevcuttur. Bronz antik sikkelerin ön yüzlerinde bayan portresi arka tiplerde arpa tanesi üzerinde kupa ve çevresinde KEΡ/KER lejantları görülmektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Kersobleptes (16).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kral Cotys/Kotys I [Κότυς] Antik Sikkeleri

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Odrysian Krallığı1 (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kral Metekos [Μήτοκος] Antik Sikkeleri

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (20).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (22).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (23).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
Odrysian Krallığı [Βασίλειον Ὀδρυσῶν] Kral Metekos [Μήτοκος] Antik Sikkeleri

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (24).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (25).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (26).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (27).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (28).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (29).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (30).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (31).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (32).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (33).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Metekos (34).jpg