Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Gratianus Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Gratianus Sikkeleri

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΓΡΑΤΙΑΝΌΣ

Flavius Gratianus Augustus [ΓΡΑΤΙΑΝΌΣ]


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratianus.jpg

367'den 383'e kadar Batı Roma İmparatorluğu'nun imparatoruydu. Gratianus aslında bir Batı Roma imparatoruydu. Birkaç ay boyunca tüm imparatorluğun başı olduğu için Bizanslılar arasında sınıflandırılır. I. Valentinianus'un en büyük oğlu Gratian, babasına Ren ve Tuna sınırlarındaki çeşitli seferlerde eşlik etti ve 367'de Augustus rütbesine yükseltildi.

367'de Valentinianus, işgalci alamanlara karşı yürüttüğü sefer sırasında Galya'da ciddi şekilde hastalandı. Komutanları arasında, ölmekte olan hükümdarın yerine yeni imparatorun seçimi konusunda hemen anlaşmazlıklar çıktı. Valentinianus iyileşir iyileşmez Gratian'ı askeri kampına çağırdı ve iktidarın sürekliliğini sağlamak için 8 yaşındaki oğlunu Augustus unvanıyla eş yöneticisi, yani imparator ilan etmiştir.

Gratian, babası MS 375'te öldüğünde ve onu Batı Roma İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olarak bıraktığında kendi başına yönetemeyecek kadar gençti, bu yüzden üvey annesi Justina, reşit olana kadar naip olarak hareket etti. Bu süre zarfında Gratian, Roma yaşam tarzında eğitim gördü ve başarılı bir yönetici olması için gerekli beceriler, askeri tatikler ve strateji konusunda eğitildi. Aynı dönem, Pannonia'daki [Sırbistan] birlikler, Valentinianus'un küçük oğlunu [Valentinianus'un ikinci eşi Justina'nın oğlu] II. Valentinianus unvanıyla imparator ilan ettiler. Gratian seçimlere razı olmuştur.

Roma kuvvetlerinin Hadrianopolis'te [Edirne] feci yenilgisinden ve Bizans imparatoru amcası Valens'in öldürülmesinden sonra Doğu imparatorluğu da onun yönetimi altına girmiştir. Trakya'daki barbar istilalarıyla tek başına baş edemeyince I. Theodosios'u Doğu'nun [Bizans] imparatoru yapmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_GRATIANUS.jpg


Gratianus, Batıdaki hakimiyetlerinden uzakta Gotlarla savaşarak geçirdiği zaman, oradaki konumunu zayıflatmış ve Magnus Maximus adlı bir gaspçının ayaklanmasına izin vermişti. Batıya dönen Gratian, Magnus ile Paris dışında bir savaşta karşılaştı. Birlikleri onu terk etti ve yenildi. Lugdunum'a [Günümüz Lyon] kaçtı ve burada Magnus'un bir destekçisi olan Andragathius tarafından 25 Ağustos 383'te öldürüldü, böylece Gratian'ın saltanatı sona ermiştir. Gratian'ın 383'te ölümü üzerine, üvey kardeşi Valentinian II batıdaki tek meşru augustus olmuştur.

Pontifex Maximus [Yüce Rahip] unvanını reddetti ve Zafer Altarını Senato Binasından kaldırmıştır. Bu sunak, Zafer tanrıçasına adanmıştı ve yüzyıllardır Roma'da uygulanan pagan dininin bir simgesiydi. Gratian'ın sunağı kaldırma kararı, artık pagan dinine müsamaha göstermediğinin ve bunun yerine Hristiyanlığı benimsediğinin açık bir işaretiydi.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratıanus (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (22).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (23).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (24).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (25).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (26).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (27).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (28).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (29).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (30).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (31).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (32).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (33).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (34).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (35).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (36).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (37).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (38).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (39).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (40).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (41).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (42).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (43).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (44).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (45).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (46).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (47).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (48).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (49).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Gratianus (50).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (6).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Gratian (10).jpg