Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Hadrianus - İmparatorun Merhameti

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,165
Beğeni
12,338
İmparator Trajan'ın kuzeni ve halefi, Yunan uygarlığının kültürünün bir hayranı olan ve Roma'nın uçsuz bucaksız imparatorluğunu birleştirip sağlamlaştıran, üvey babası Trajan'ın ölümünün ardından MS 117'de geniş Roma İmparatorluğu'nun kontrolünü ele geçirmiş, Roma İmparatorluğu'nu mevcut sınırları içinde korumaya odaklanmak için seleflerinin yayılmacı politikalarından kopmuş, MS 117'den MS 138'e kadar 21 yıl iktidarda kalmış, ancak bu yılların sadece yedi yılını Roma'da yaşamış, kalan on dördünü geniş Roma imparatorluğunu dolaşarak geçirmiş olan Roma imparatoru Hadrianus.

Sikke ön yüzde imparator Hadrianus büstü. Soldan sağa HADRIANVS AVGVSTVS - Hadrianus, İmparator [Augustus] lejantı. Sikke arka yüzde Merhametin kişileştirilmesi Tanrıça Clementia. Soldan sağa CLEMENTIA AVG COS III P P - Clementia Augusti, Consul Tertium, Pater Patriae: İmparatorun [Augustus] Merhameti, Üçüncü Kez Konsül, Ulusun Babası lejantı.

Antik sikkenin arka yüzünde görülen CLEMENTIA AVG COS III PP lejantı sadece figürü tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda imparator Hadrianus'un rollerini ve ünvanlarını da vurgulamaktadır. Antik sikke üzerinde imparator Hadrianus kendisini Tanrıça Clementia ile ilişkilendirerek merhamet, hoşgörü ve adalet erdemlerinin kendi yönetiminin merkezi olduğunu belirtmektedir. Bu, Roma halkının ve eyaletlerinin sadakatini ve sevgisini sürdürmede ve onun yönetimi altında barışçıl ve istikrarlı bir toplumu teşvik etmede özellikle önemliydi. Antik sikke ayrıca, imparator Hadrianus'un Roma İmparatorluğu'ndaki kapsamlı seyahati, yasal reformları ve imparatorluğun sınırlarını sağlamlaştırma ve istikrara kavuşturma çabalarının daha geniş bağlamına giriyor. Hadrianus, erdemlerini ve ilahi çağrışımları antik sikke üzerinde sergileyerek imajını ve ideallerini imparatorluğun geniş ve çeşitli nüfusuna doğrudan aktarmıştır. Geniş çapta dolaşan bir antik sikke olan denarius, Roma vatandaşlarının günlük işlemlerinde önemli bir rol oynadı ve ayrıca antik sikke imparatorluk propagandası için etkili bir araç haline gelmiştir.

Antik sikke üzerinde imparator Hadrianus'un üçüncü konsüllüğüne [COS III] ve halka karşı babacan rolüne [P P - Pater Patriae] yapılan özel atıflar, onun kamusal kişiliğini Roma yönetimini ve erdem idealleriyle uyumlu hale getiren yardımsever ve koruyucu bir lider imajını güçlendirmektedir. Antik sikke sadece Hadrianus'un denarius'u değil aynı zamanda imparator ile tebaası arasındaki karmaşık ilişkinin, ilahi lütfun ve yönetimin erdemlerinin harika bir sembolüdür.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_HD.jpg