Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Maximianus Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

Maximianus Sikkeleri

Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus.jpg

Diokletianus tarafından Herculius [Buradaki rol Diokletianus'un stratejik planlamasında her zaman askeri gücün rolüydü] ünvanı verilen Maximianus, MS 286'dan 305'e kadar Diokletianus'la birlikte ortak imparator olarak hüküm süren önde gelen bir Roma imparatoruydu.

Diokletianus, Dyarchy'yi [İkili Kural] Roma İmparatorluğu'nda düzeni yeniden sağlamanın bir yolu olarak ilk kez düşündüğünde, kendisini tanrıların bilge ve güçlü hükümdarı Jüpiter [Zeus] olarak görüyordu. Maximian'ı ise Jüpiter'in yeryüzündeki aracısı olan Herkül olarak görüyordu. Jüpiter'in [Zeus] yeryüzündeki temsilcisi, ilahi babasının emirlerini uygulama gücüyle donatılmıştı. Dyarchy; iki kişinin bir yönetimi birlikte yasal veya fiili olarak yönetmesi. Kısacası Diokletianus Dyarchy'nin beyniydi ve Maximian da kas gücüydü. Bu ilişki, 286 yılında Diokletianus'un Maximian'ı Sezar olarak görevlendirmesiyle kanunlaştırılacaktı. O zamanlar Diokletianus onu Jüpiter'e [Zeus] bağlayan ve ona yeryüzünde sanal bir tanrı havası veren Jovius ünvanını, Jüpiter'in kahraman ajanı Herkül'e gönderme yapan ilahi bir isim olan Herculius ise Maximianus için seçilmişti. Hercules daha sonra 293-305 Tetrarşik [Dörtlü Kural] sisteminde Sezar rütbesine yükselen diğer kişiler tarafından kullanılan bir amblem haline gelecekti.

MS 250 yılında Pannonia eyaletinde [günümüz Macaristan'ı] doğan Maximian, askeri rütbelerde yükseldi ve imparator Diokletianus'un güvendiği bir generali oldu. MS 286'da Diokletianus, geniş Roma İmparatorluğu'nun daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmak için Maximian'ı Augustus ünvanıyla ortak imparator olarak atadı. Maximian, güçlü askeri liderliğiyle tanınıyordu ve iki Augustus ile iki Sezar arasındaki güç paylaşımı olan Tetrarşi [Dörtlü Kural] sisteminde çok önemli bir rol oynamıştır. Diokletianus'un imparatorluğu yeniden düzenlemeye yönelik büyük planı, çeşitli eyaletlerin ve sınırların daha yakından izlenmesine olanak sağlamak için ilk resmi güç paylaşımını içeriyordu. Diokletianus ve ortağı Maximianus doğuyu ve batıyı Augusti olarak yönetecek, Constantius I ve Galerius ise ikincil Sezarlar olarak hüküm süreceklerdi.

Maximian Batı'da hüküm sürdü. 293'te imparatorluğun istikrarını korumak ve güçlendirmek için Diokletianus, Constantius I Chlorus'u [Büyük Konstantin'in babası] Batı'da Maximianus'un altında Sezar olarak hizmet etmesi için atamıştır. Tetrarşi [Dörtlü Kural] olarak adlandırılan bu düzenleme, yalnızca iki imparatorun yönetimi için daha güçlü bir temel sağlamayı değil, aynı zamanda iki kıdemli Augusti tahttan ayrıldıktan sonra tahtın varisi için olası herhangi bir çatışmayı sona erdirmeyi amaçlıyordu. Buradaki fikir, Augusti'nin yirmi yıllık yönetimden sonra emekli olması ve yerine eski Sezarların geçmesi ve onların da tahtlarına yeni mirasçılar atamasıdır.

1 Mayıs 305'te, Diokletianus'un Nikomedia [İzmit] antik kentinde tahttan çekildiği gün, Maximian isteksizce, Mediolanum'da [Milano] tahttan çekilmiştir. Onların yerini alan yeni tetrarşi yıkılmaya başladığında, Maximian oğlu Maxentius'u desteklemek için tahtı geri aldı. 308'de Diokletianus tarafından Maximianus bir kez daha tahttan çekilmeye ikna edildi ve kısa süre önce kızı Fausta ile evlenen Konstantin'in sarayında yaşamaya başlamıştır. Maximianus, Konstantin'e karşı başlattığı bir isyanın bastırılmasından kısa bir süre sonra intihar etmiştir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler İmparator Maximianus'a ait antik sikke görselleridir. Antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MAXM80 (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MX90Z (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (1).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (2).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (3).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (4).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (5).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (6).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (7).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (8).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (9).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK.COM (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MXC34 (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (22).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (23).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (24).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (25).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (26).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (27).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (28).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (29).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (30).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (31).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (32).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (33).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (34).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (35).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (36).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (37).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (38).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (39).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Maximianus (40).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (6).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Maximianus (10).jpg