Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma Sikkelerinde Tanrılar ve Tanrıçalar

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
Roma Sikkelerinde Tanrı ve Tanrıçalar

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Gizem, entrika ve fantezi dünyası. Antik Roma sikkeleri üzerinde betimlenmiş olan çeşitli tanrıları, tanrıçaları ve karakterleri görün. Kendinizi Antik Roma'nın mitolojik geçmişine taşıyın, keşfedilmemişleri bizimle keşfedin. Tanrı ve Tanrıçaları Antik Roma sikkeleri üzerinde izleyin.

Topluma politik ve dinsel mesajlar Antik Sikkeler ile gönderilmiştir. Antik Roma dönemine ait sikkeler üzerinde darp edilmiş olan Tanrı ve Tanrıça tasvirlerinin anlamlarını detaylı olarak forum sayfamız üzerinden inceleyebilirsiniz.


VENÜS

Roma mitolojisinde Venüs; Aeneas'ın annesi, Aşk, güzellik, arzu, seks, doğurganlık, refah ve zaferi kapsayan bir Roma tanrıçası. Antik Yunan'da Aphrodite.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_VENÜS (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_VENÜS (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_VENÜS (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_VENÜS (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_VENÜS (5).jpgAPOLLO

Antik Yunan ve Roma mitolojisinde aynı adı paylaşan tek tanrıdır. Apollon, güneş, müzik, okçuluk, kehanet ve şifa gibi birçok çağrışımlara sahiptir. Sembolleri arasında güneş, yay ve ok, lir ve kuğu bulunur. Antik Yunan sikkelerinde olduğu gibi Antik Roma sikkeleri ön yüzlerde'de Apollo tasvirini büst olarak görebiliriz.VİCTORİA

Victoria
, Roma mitolojisinde zafer tanrıçasıdır. Antik Yunan'da Nike.ABUNDANTİA


Antik Roma'da Abundantia ayrıca Abundita olarak da adlandırılır. Bolluk ve refahın ilahi bir kişileşmesidir. Abundantia ismi bolluk veya zenginlik anlamına gelir. Abundantia Antik Sikkeler üzerinde elinde Cornucopia tutmaktadır. Antik Yunan'da bereket boynuzu olan, bereketin ve beslenmenin bir simgesidir. Cornucopia boynuz biçimli bir kaptır. Bolluk,para akışı,refah,servet,değerli eşyalar ve başarı Tanrıçası Abundantia. Abundantia elinde çeşitli formlarda tahıl, buğday başağı veya bereket boynuzu tutan kadın, tanrı veya tanrıça şeklinde betimlenmektedir.

ANNONA

Annona
, mısır tahıl ve geçim araçları anlamına gelir. Roma sikkeleri üzerinde tahıl, buğday, mısır taneleri ve bereket boynuzu taşıyan kadın şeklinde gösterilir ve Romanın tahıl ihtiyacını sembolize etmektedir.

MARS

Mars
, Roma mitolojisinde savaş tanrısıdır. Juno ile Jüpiter'in oğludur. Antik Yunan mitolojisinde Ares. Tanrı Mars’ı zırhından, mızrak ve kalkan olan silahlarından tanıyabilirsiniz. Antik sikkeler üzerinde Tanrı Mars'a bazen domuz veya akbaba eşlik eder. 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
JÜPİTER

Antik Roma mitolojisinde Jüpiter tanrıların en güçlülerinden birisi olan Zeus ile denktir. Şimşek, kartal ve meşe ağacı gibi sembolleri sayesinde tanıyabilirsiniz.DİANA

Antik Roma mitolojisinde ayın ve avcılığın bakire tanrıçasıdır. Antik Yunan mitolojisinde Artemis. Genellikle bir geyik ya da av köpeğiyle, elinde meşale ok ve yay tutarken sikkeler üzerinde görülmektedir.Kısa bir elbise giyen kolaylıkla koşabilmesi için etek ucu kaldırılmış tanrıça olarak tasvir edilir.MİNERVA

Minerva bilgeliğin, tıbbın, ticaretin, el sanatlarının, şiirin, genel olarak sanatların ve sonrasında ise savaşın Romalı tanrıçasıdır. Yunan tanrıçası Athena ile eşdeğerdir.Genellikle savaştaki cesaretini göstermek için bir miğfer takar ve sembolleri arasında baykuş mızrak kalkan ve zeytin ağacı vardır.
AESCULAPİUS

Antik Roma mitolojisinde Aesculapius sağlık ve tıp tanrısıdır. Antik Yunan'da Asklepios. Genellikle Antik Sikkeler üzerinde yılanlı asası ile tasvir edilir. Asklepios'un diğer simgeleri Çam kozalakları, defne dalları, keçi ve köpektir.HERKÜL

Yunan mitolojisinde Herakles.Roma Mitolojisi'nde Herkül.Belirgin bir şekilde Roma karakterine bürünmüştür. Sporculuk ve insanlığın ilahi koruyucu tanrısı.Genellikle antik sikkeler üzerinde aslan postu ve elinde veya yanında bir sopa ile tasvir edilir.

 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
JUNO / IVNO

Roma mitolojisinde Juno baş tanrı Jüpiter'in kız kardeşi ve eşi. eski bir Roma tanrıçası, devletin koruyucusu ve özel danışmanıydı. Antik Yunan mitolojisinde tanrıların kraliçesi Hera ile eş tutulmuştur. Tanrıların kralı Jüpiter'in karısı ve tanrıların kraliçesidir. Aynı Jüpiter [Zeus] gibi şimşek gönderebilir. En önemli Roma tanrılarından Mars'ın da annesidir. Juno yaratıcı gücü ve hayatı, gençliği sembolize eder, doğum ile ilişkilidir. Kutsal ve sembolik hayvanı tavus kuşudur ve yine tanrıça Hera gibi başında taç ile tasvir edilir. Genellikle başı örtülü yanında tavus kuşu elinde asa ve patera tutarken antik sikkeler üzerinde sıklıkla görülür.CERES

Ceres, Antik Roma mitolojisinde anne sevgisinin ve büyüyen bitkilerin özellikle tahılların tanrıçasıdır. Antik Yunan mitolojisindeki tanrıça Demeter'e denktir. Genellikle elinde meşale,arpa,tahıl başakları ve buğday gibi mahsullerle veya cornucopia [ bereket boynuzu ] ile tasvir edilir.

BACCHUS

Bacchus, şarap, duygusal zevkler ve gerçek tanrısı. Başlangıçta Yunan Mitolosindeki Dionysos için bir kült unvanıdır ve Roma'daki bağcılık, şarap, doğurganlık ve özgürlük tanrısı Liber ile özdeşleşmiştir.
JANUS

Janus, bir yüzü sağa, bir yüzü sola bakan iki yüzlü Roma tanrısıdır.Janus'a ait olan yüzlerden biri kentten içeri girenlere, diğer yüzü ise kentten çıkanlara bakar. Böylece kent güvenlik içinde yaşamasını sürdürür. Roma imparatorluğu'nun tanrı Janus için yaptırdığı tapınak mevcuttur. Antik sikkeler üzerinde Janus tapınağı tasvirleri de görülmektedir.

SERAPİS

Serapis Mısır kökenli tanrıdır. Roma İmparatorluğu döneminde Yunan kültüründen de etkilenerek Mısır dışına yayılmaştır. Serapis tapınaklarına serapeum ismi verilir. Roma İmparatoru Septimius Severus döneminde Serapis inancı zirveye çıkmıştır. Genelde sütun şeklinde bir başlık giyen sakalı bir adam olarak betimlenir. Güneş ve boğa simgeleridir. Sikkeler üzerinde ayakta elinde asa olarak veya kafasında taç ve boynuzlar ilede tasvir edilmiştir. Bu taç yedi ışından oluşur. Bu ışınlar güneş ışığı ile ortaya çıkan yedi ilahi gücü ve varlığı temsil eder. 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
LİBERTAS

Libertas Roma tanrıçası ve özgürlüğün kişileştirilmesidir. Geç Cumhuriyet'te siyasallaşmış bir figür haline gelmiştir. Antik Yunan'da Eleutheria.


LİBERALİTAS

Liberalitas, Antik Roma mitolojisinde cömertlik tanrısı.
FORTVNA / FORTUNA

Fortuna, Roma mitolojisinde şansın,servet tanrıçası. Mutlak şeytani şans. Roma İmparatorluğunun her yanında tapılırdı, adına birçok tapınak bulunmaktadır. Antik Yunan mitolojisindeki tanrıça Tyche'ye denktir. Antik sikkeler üzerinde bir elinde dümen ve küre veya cornucopia [bereket boynuzu] tutarak tasvir edilir.
SECURITAS / SECVRITAS

Securitas, Antik Roma mitolojisinde güvenlikten, özellikle de Roma İmparatorluğunun güvenliğinden sorumlu tanrıçadır.


FİDES

Fides, Antik Roma mitolojisinde inanç, vefa ve sadakatin tanrıçasıdır. İnancın kişiselleştirilmiş halidir.
Zeytin dalıyla taçlandırılmış genç bir kadın olarak, bir kupa veya kaplumbağa elinde kartal ile birlikte tasvir edilir.

 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
VULCAN

Antik Roma mitolojisinden Vulcan [Vulcanus] Ateşin ve yanardağların tanrısıdır.Sanatın, silahların, demirin ve Tanrılar ve kahramanlar için demircilik zanaatıyla uğraşarak silahlar ve zırhlar üreten ateşler tanrısı. Antik Yunan mitolojisinde Vulcan'ın karşılığı tanrı Hephaistos'dur. Antik sikkeler üzerinde tanrı Vulcan büst olarak ve yanında demirci ocak maşası ve örs ile tasvir edilir.


NEMESİS

Nemesis, diğer tanrı ve tanrıçalar gibi Yunan kökenlidir. İmparatorlukta intikam tanrıçası olarak kabul edilmiştir.Kanatlı ve elinde caduceus tutarken tasvir edilir. Bazen bir yılanda eşlik eder. Kanatlarından dolayı Nike veya Victoria ile karıştırılmamalıdır. Caduceus, Antik Yunan mitolojisinde tanrı Hermes'in altından asasıdır. Ateş çıkarabilme ve uzlaştırma gücüne sahiptir. Asa uyuşmazlık içinde olan herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne de sahiptir.KYBELE [Cybele]

Kibele veya Kybele. Orta ve Batı Anadolu'nun dağlarında şehvet ayinleriyle tapılan ilkel bir doğa tanrıçası olan antik Frig Tanrılarının annesi. Yunanlılar onu tanrıların anası Titaness Rhea ile özdeşleştirmişlerdir.Magna Mater tanrıların anası. Şifacı, bereket bolluk tanrıçası ve savaş zamanında koruyucudur. Daimi arkadaşı aslan ile birlikte sembolize edilir. Genellikle kafasının üzerinde kuleye benzeyen yüksek bir taç taşır. Tanrıça Tyche ile karıştırılmamalıdır. Bu taç, şehirlerin ve tarımsal ürünlerin tek egemeni sayıldığını işaret ettiği için ona Mater Turrigera yani Ulu Ana da denilir. Kulelerin sayıları, Kybele’nin koruyuculuğu altında bulunan kent veya kentleri sembolize eder.


VİRTUS

Virtus, Antik Roma'da özel bir erdemdir. Erkeksi güçler olarak algılanan yiğitlik, erkeklik, mükemmellik, cesaret, karakter ve değer çağrışımları taşımaktadır. Latince vir erkek demektir. Bu nedenle, Roma imparatorlarının sıkça ifade edilen bir erdemiydi ve bir tanrı olarak kişileştirilmiştir. Antik Roma sikkelerinde genellikle kasklı ve mızrak tutan veya kılıç taşıyan genç veya yaşlı pelerin kuşanmış bir savaşçı kılığında tasvir edilmektedir.
FELICITAS

Felicitas Antik Roma mitolojisinde mutluluk,refah, başarı ve iyi talihin sembolüdür. Antik Roma sikkeleri üzerinde genellikle elinde Cornucopia [Bereket Boynuzu] ve tanrı hermesin altın asası Caduceus tutarken görülmektedir. Yazılı FELICITAS olarak da antik sikkeler üzerinde görülmektedir.

 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
CONCORDIA

Concordia, Antik Roma mitolojisinde barış, esenlik, anlaşma ve uyum tanrıçasıdır.


ROMA

Roma mitolojisinde Roma, Roma şehrinin kişileştirilmiş halidir.Roma, Roma şehrinin karmaşık bir şekilde kişiselleştirilmesinden oluşmaktadır. Aynı zamanda ideal kadını simgelemektedir.NEPTÜN

Antik Roma mitolojisinde Neptün denizlerin, depremlerin ve atların tanrısı. Antik Yunan'da karşılığı Poseidon'dur. Antik Roma sikkelerinde genellikle ayakta elinde Trident ve Aplustre tutarken veya sikke ön yüzlerde büst arkasında Trident olarak tasvir edilir.Trident üç uçlu bir mızrak Aplustre ise gemi süslemesi.


VESTA

Roma mitolojisinde Vesta ocak, ev ve ailenin bakire tanrıçasıdır. Antik Yunan mitolojisindeki Hestia'ya denktir. İlk başta kalp ve yürek ateşi tanrıçasının adı olup, zamanla ocak ateşiyle aile ile özdeşleştirilmiştir. Günümüz Roma/İtalya da tapınağı mevcuttur. Antik sikkeler üzerinde genellikle tapınak tasviri ve Vesta'nın örtülü başı, ayakta veya oturarak elinde simpulum tutarken tasvirleri vardır. Simpulum Roma döneminde uzun saplı, kurtuluş yapmak ve kurban kurbanlarının kafasına dökülen şarapları ve diğer likörleri tatmak için kullanılan küçük bir kap veya kepçe.Roma rahipliğinin ve Pontiffs Koleji'nin nişanlarından biridir.MONETA

Moneta, Antik Roma mitolojisinde zenginlik ve mal varlığının cisimlenerek vücut buluşu / vücut bulmuş hali ve tanrıçasıdır. 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
LUNA

Luna Antik Roma mitolojisinde Ay'ın ilahi düzenlemesidir. Bir tanrı olarak tasavvur edilen Güneş tanrısı Sol'un dişi tamamlayıcısı olarak sunulur.

AETERNİTAS

Antik Roma'da Aeternitas sonsuzluğun ilahi kişileşmesidir. Özellikle Roma imparatorlarının bir erdeminin [Divus] tanrı formundaki halidir. Yapısı itibariyle İmparatorluk kültüyle ilişkilendirilmiştir.


JUSTİTA - IVSTITIA

Justitia, Antik Roma mitolojisinde adalet tanrıçasıdır. Yunan mitolojisinde Themis. Daha çok ahlaki değerlerle güçlendirilmiş bir adalet anlayışını betimlemektedir.
MERKÜR

Merkür Antik Roma'da esnaf ve tüccarların, yolcuların ve mal taşıyıcılarının, hırsızların ve düzenbazların tanrısı . Genellikle tanrıların hızlı habercisi olan Antik Yunan Hermes ile özdeşleştirilir

SOL INVİCTUS

Roma İmparatorluğu'nun resmi güneş tanrısı ve askerlerin koruyucusudur. Roma imparatoru Aurelian, onu geleneksel Roma kültlerinin yanında devlet dini haline getirmiştir. Jüpiter, Mars, Herkül, Apollon ve Silvanus'a verilen yenilmemiş olan yenilmez sıfatı Sol'a da verilmiştir. Sol Invictus. Antik Yunan'da karşılığı güneş tanrısı Helios. 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
PIETAS

Pietas
, görev, dindarlık veya dini davranış,sadakat ,bağlılık ve aileye saygı anlamlarına gelir. Pietas genellikle Roma İmparatorluk sikkelerinin arka yüzünde tanrıça olarak tasvir edilirken, imparatorluk ailesinin kadınları sikke ön yüzlerinde kendilerine atfedilecek uygun bir erdem olarak tasvir edilmiştir.LAETITIA

Laetitia
Antik Roma'da Sevinç, Neşe ve Lütuf Tanrıçasıdır.HILARITAS

Antik Roma mitolojisinde Hilaritas ferahlık ve neşe sembolüdür. Antik Roma dönemi sikkeleri üzerinde elinde uzun bir palmiye yaprağı veya as'a, patera ve bereket boynuzu tutan bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Bazen yanında iki küçük bulunmakatadır.

SALUS / SALVS

Antik Roma'da Salus hem bireyin hem de devletin güvenlik ve esenliğinin refah ve sağlık tanrıçasıdır. Salus antik sikkeler üzerinde bacakları çapraz oturmuş şekilde dirseğini tahtının koluna yaslayarak gösterilmiştir. Çoğu zaman, sağ eli bir sunağın etrafına sarılmış bir yılanı beslemek için bir patera uzatır. Bazen de yılan büyütülür ve başını pateraya yatırır.Bazen eli açık ve boştur jest yapar. Bazen yılan bakışlarını kendisininkiyle birlikte yönlendirir. Bazen sunak yoktur yılan bunun yerine tahtının koluna sarılır.Bazen, Salus'un sol elinde, etrafına bir yılan dolanmış uzun bir asa vardır bazen sağ eli daha küçük bir kadın figürünü kaldırır. Daha sonra Salus yılanını besleyerek ayakta gösterilmiştir. Zamanla bu en yaygın poz haline gelmiştir.CLEMENTIA

Roma mitolojisinde Clementia af, hoşgörü, merhamet, affetme, kefaret, günah çıkarma, beraat ve kurtuluş tanrıçasıdır. 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,194
Beğeni
12,341
PROVIDENTIA

Antik Roma mitolojisinde Providentia önsezi, basiret ileriye görme ön görülülük tanrıçasıdır.SPES

Antik Roma mitolojisinde Spes umut tanrıçasıdır. Umutun tecessümüdür, cismanileşmesidir. Son tanrıça olarak anılmıştır.Umudun insana kalan son kaynak,son şans olduğuna bir göndermedir. Antik sikkeler üzerinde genellikle elinde barışı ve bolluğu temsil eden meyve saçan boynuz cornucopia veya bir çiçek ile gösterilmiştir. Antik Yunan mitolojisinde Elpis olarak geçmektedir.PAX

Barış tanrıçası. Antik Yunan'da Eirene'nin eşdeğeridir.Roma mitolojisinde imparator Augustus'un saltanatı sırasında tanrıça olarak tanınmıştır. Pax baharla ilişkilendirilmiştir. Genellikle zeytin dalı, cornucopia [bereket boynuzu] ve bir asa ile betimlenmiştir.FECUNDİTAS - FECVNDITAS

Roma mitolojisinde Fecunditas doğurganlığın tanrıçasıdır. Antik Sikkeler üzerinde bereket boynuzu veya mızrak tutan, genellikle kucağında çocuklarla veya çocukların yanında duran bir başhemşire olarak tasvir edilir.HONOS

Honos Roma mitolojisinde onur, askeri adalet ve şövalyelik tanrısıdır. İlahi bir onur kişiliği. Roma'da collina kapısı'nın dışında HONOS tapınağı mevcuttur. Antik sikkeler üzerinde Honos tapınağı ve ortasında yarı çıplak olarak tanrı Honos heykeli tasviri vardır.