Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Seleukos Krallığı Antiochos III Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340

Seleukos Krallığı Antiochus III Megas - ΑΝΤΙΟΧΟΣ Γ Ο ΜΕΓΑΣ

BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_mg.jpg


Seleukos kralı Seleukos II Kallinikos'un oğlu Antiochus III Megas [MÖ 241-187], Büyük İskender'in Asya'daki halefleri olan Seleukos hanedanının Suriye kralıydı. Antiochos, Büyük İskender'in imparatorluğunu eski büyüklüğüne döndürmeye çalıştı ve bu girişimin büyüklüğü, Antiochus'a ΜΕΓΑΣ - Megas [Büyük] ünvanını kazandırmıştır. Büyük Antiochus III, MÖ 223'ten 187'ye kadar Helenistik Suriye İmparatorluğu'nun kralı olan, Doğu'daki imparatorluğu yeniden inşa eden ancak Avrupa ve Küçük Asya'daki Roma egemenliğine meydan okuma girişiminde başarısız olan Seleukos kralıdır. Eyaletlerin boyutunu küçülterek imparatorluğu idari açıdan yeniden düzenledi, kendisi ve eşi Laodike'nin ilahi olduğu bir hükümdar kültü kurdu ve kızlarını komşu ülkelerin prensleriyle evlendirerek komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirdi.

Ağabeyi III. Seleukos'un ani zehirleme ölümüyle kraliyet otoritesi genç Antiochos III ve onun koruyucusu Achaeus'un eline geçmiştir. Antiochos III önceki yönetimden Hermias'ı baş vezir olarak, Achaeus'u Küçük Asya'nın valisi olarak ve Molon ile kardeşi Alexander'i doğu eyaletleri Media ve Persis'in valileri olarak atamıştır. Ertesi yıl Molon isyan edip kral ünvanını aldığında Antiochus, Hermias'ın tavsiyesi üzerine Güney Suriye'nin fethi için Mısır'a karşı yürüttüğü seferden vazgeçmiş ve Molon'a karşı yürüyerek onu MÖ 220'de Dicle'nin uzak yakasında mağlup etmiş ayrıca Medya'nın kuzeybatı kısmını Atropatene'yi ele geçirmiştir.

Antiochus III artık Dördüncü Suriye Savaşı [219-216] olarak adlandırılan savaşı yürütmekte özgürdü ve bu sırada doğu Akdeniz'in önemli limanları olan Seleucia Pieria, Tire ve Ptolemais'in kontrolünü ele geçirmiştir. 217 yılında Mısır'ı yöneten Helenistik hanedanlığın firavunu Ptolemy IV Philopator'un 75.000 kişilik ordusuyla Suriye'nin en güney şehri Raphia'da [Gazze] çatışmaya girdi. Kendi birliklerinin sayısı 68.000'di. Mısır ordusunun sol kanadını bozguna uğratmayı başarmasına rağmen, merkezdeki falanksı [yakın saflarda ağır silahlı piyade] yeni oluşturulan Mısır falanksı tarafından yenilgiye uğratıldı. Sonraki barış anlaşmasında Antiochus III , Seleucia Pieria şehri dışındaki tüm fetihlerinden vazgeçmiştir.

Suriye savaşından sonra III. Antiochus asi Achaeus'a karşı harekete geçerek Bergama Kralı I. Attalus ile ittifak yaparak 213 yılında Achaeus'u başkenti Sardes'te ele geçirdi ve idam ettirdi. Küçük Asya'nın sakinleştirilmesinden sonra, Hindistan'a kadar ilerleyerek daha sonra meşhur olacak doğuya doğru seferine [212-205] başlamıştır. 212 yılında kız kardeşi Antiochis'i, hükümdarlığını kabul eden ve ona haraç ödeyen Ermenistan Kralı Xerxes ile evlendirdi. Part kralı Arşak III'ün başkenti Hecatompylos'u [Hazar Denizi'nin güneydoğusu] işgal etti ve 209'da onu bir ittifaka girmeye zorladı ve ertesi yıl Baktriyalı Euthydemus'u mağlup etti, ancak onun yönetmeye devam etmesine ve hükümdarlığını korumasına izin vermiştir. İran'ın Arachosia, Drangiana ve Carmania eyaletleri üzerinden batıya dönerek 205 yılında Persis'e ulaştı ve Basra Körfezi'nin doğu kıyısındaki bir ticaret devleti olan Gerrha'nın vatandaşlarından 500 talant gümüş haraç aldı. Doğu'da muhteşem bir vasal devletler sistemi kuran Antiochus, artık eski Ahameniş unvanı olan büyük kral unvanını benimsemiş ve Yunanlılar onu Büyük İskender'e benzeterek ona Büyük [ΜΕΓΑΣ - Megas] lakabını takmışlardır.

Antiochus III Megas, doyumsuz yayılmacı hamlesiyle 198'de Bergama krallığının bazı kısımlarını ve Küçük Asya'daki 197 Yunan şehrini işgal etti. MÖ 196'da Hellespont'u geçerek Trakya'ya geçti ve burada I. Seleukos'un MÖ 281 yılında kazandığı topraklar üzerinde egemenlik iddiasında bulundu. Roma ile bir taciz ve diplomasi savaşı başladı. Romalılar birkaç kez Antiochus'un Avrupa'dan uzak durmasını ve Küçük Asya'daki tüm özerk toplulukları serbest bırakmasını talep eden elçiler gönderdiler. Bu talepleri karşılamak, Seleukos İmparatorluğu'nun batı kısmının fiilen dağılması anlamına gelecekti ve Antiochus bu nedenle reddetti. İkinci Pön Savaşı'nda Romalılar tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra Kartaca'dan kaçan büyük Kartacalı general Hannibal'in MÖ 195'te Antiochus'a sığınıp onun danışmanı olmasıyla Roma'yla gerilim daha da artmıştır.

Antiochus, daha önce terk ettiği Makedonya kralı V. Philip'e ittifak teklif etti ancak V. Philip bu teklifi reddetmiştir. V. Philip, Rodos, Bergama ve Akha Birliği ile birlikte Roma'ya katılmıştır. Yalnızca Roma'nın Yunanistan'da artan etkisinden hoşnut olmayan Aetolialılar, III. Antiochus'u kurtarıcı olması için çağırdılar ve onu kendi birliklerinin başkomutanı olarak atadılar. Onlara güvenen III. Antiochus, 192 sonbaharında yalnızca 10.500 adamla Demetrias'a [Magnesia'da Volos] çıktı ve Euboea'yı işgal etti. Ancak Yunanistan'ın orta kesiminde çok az destek bulmuştur. 191 yılında sayıları 20.000'i aşan Romalılar, Trakya'daki takviye kuvvetleriyle bağlantısını kestiler. III. Antiochus, birliklerinin geri kalanıyla birlikte Eğriboz'daki Khalkis'e ve oradan da deniz yoluyla Efes'e [Ephesos] kaçtı. III. Antiochus'un filosu Roma, Rodos ve Bergama'nın birleşik deniz kuvvetleri tarafından ezici bir şekilde yok edildi. Hiçbir direnişle karşılaşmayan Roma ordusu 190 yılında Hellespont'u geçmiştir.

III. Antiochus artık Roma'nın önceki talepleri temelinde müzakere yapmaya istekliydi, ancak Romalılar onun ilk önce Toros Dağları'nın batısındaki bölgeyi boşaltması konusunda ısrar etti. Antiochus bunu reddedince Sipylus Dağı [Spil Dağı] yakınındaki Magnesia Savaşı'nda kesin bir yenilgiye uğradı ve burada 70.000 kişilik heterogeneous bir orduyla 30.000 Romalı ve müttefiklerinden oluşan bir orduya karşı savaşmıştır. Savaşa doğu eyaletlerinde devam edebilecek olmasına rağmen III. Antiochus, Apamea Barış Antlaşması ile Avrupa ve Torosların batısındaki Küçük Asya'daki fetih iddialarından vazgeçerek 12 yıllık bir süre içinde 15.000 talent tazminat ödemek, fillerini ve filosunu teslim etmek ve oğlu Antiochus IV de dahil olmak üzere rehineler sağlamak zorunda kalmıştır. III. Antiochus'un krallığı artık Suriye, Mezopotamya ve Batı İran'a indirgenmişti. 187'de Antiochus III Megas, çok ihtiyaç duyduğu geliri elde etmek için haraç topladığı Susa şehri yakınlarındaki bir Baal tapınağında öldürülmüştür.Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler Seleukos Kralı Antiochos III'e [Ἀντίoχoς Μέγας] ait antik sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Seleukos2 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_S003C (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_8CXF (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Antiochus III Megas (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (5).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (6).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (10).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (11).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_gr (12).jpg