Antik Sikkeler Nümzimatik

Smyrna Antik Kenti Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
Smirni [Σμύρνη] Smyrna Antik Kenti

1z51fy6.jpg


Antik dönem ismi Smirni [Σμύρνη - Smyrni] Latince Smyrna olan antik kent günümüz İzmir şehridir. Yüzyıllar boyunca Meles Irmağı Sipylos [Yamanlar] Dağı'ndan gelen sellerin getirdiği mil ile bugünkü Bornova ovası oluşmuş ve yarım adacık bir tepe haline dönüşmüştür. Günümüz Bayraklı-Tepekule bölgesi Smirni [Σμύρνη] Smyrna antik kentinin kurulduğu ilk bölgedir.

Smyrna'nın, Yunan sömürgecilerin Küçük Asya kıyılarına yerleşmesinden önce, otokton Lelegler'in bir şehri olduğu söylenir. Yunan mitinde Smyrna adlı bir Amazon'dan türetilen ad, Efes'in bir mahallesine de uygulanmıştır ve Aiolis'in bir şehri olan Myrina biçiminde de tanınabilir.

Doğuya doğru genişleyen Midilli ve Kyme'deki ilk Eolyalı Yunan yerleşimciler , Smyrna vadisini işgal ettiler. İyon kolonileri ile Aeolian sınırını belirleyen Aeolian şehir devletlerinin konfederasyonundan biriydi. İyon şehri Colophon'dan gelen yabancılar veya mülteciler şehre yerleşti ve nihayet bir ayaklanma ile Smyrna onların eline geçti ve İon şehir devletlerinin on üçüncüsü olmuştur.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA.jpg


Smyrna'nın, iç kesimlere kadar uzanan ve Yunan ticaret gemilerini Lidya'nın kalbine kabul eden derin bir deniz kolunun [Smyrnaeus Sinus] başındaki küçük Hernus nehrinin ağzındaki konumu, onu Anadolu ile Yunanistan arasındaki önemli bir ticaret yolu üzerinde konumlandırmıştır.

Anadolu'yu kateden büyük ticaret yollarından biri Sardeis'i geçerek Hermus vadisine iner ve sonra vadiden ayrılarak Sipylus Dağı'nın güneyinden geçer ve alçak bir geçitten geçerek Smyrna'nın dağlarla deniz arasında uzandığı küçük vadiye geçer. Anadolu'daki diğer büyük ticaret yolunun deniz ucunda yer alan Milet ve daha sonra Efes, bir süre Smyrna ile başarılı bir şekilde rekabet etti, ancak her iki şehrin limanları çamurla dolduktan sonra Smyrna rakipsiz kalmıştır.

Smyrna'nın aktığı Meles nehri edebiyatla ünlüdür ve vadide ibadet edilirdi. Ortak ve tutarlı bir gelenek, Homeros'u Smyrna vadisi ve Meles kıyılarıyla ilişkilendirir; figürü, bir sınıfı nümismatların "Homerian" olarak adlandırdığı Smyrna sikkelerindeki stok tiplerinden biriydi. Melesigenes sıfatı ona uygulandı; şiirlerini yazdığı mağara, nehrin kaynağının yakınında gösterildi, tapınağı Homereum, kıyılarında duruyordu. Arkaik şehir [Eski Smyrna], MÖ 7. yüzyıldan kalma bir Athena Tapınağı içermektedir.


Lidya Smyrna

Mermnad kralları Lidya'nın gücünü ve saldırganlığını artırdığında ilk saldırı noktalarından biri de Smyrna olmuştur. Ancak Gyges Hermus kıyılarında yenildi, savaş alanının durumu, Smyrna'nın gücünün doğuya kadar uzandığını gösteriyor. Smyrna ve Nymphi arasındaki geçitte bir tepede, antik ve masif duvarlarının kalıntıları hala heybetli olan güçlü bir kale, muhtemelen Smyrnalı İyonyalılar tarafından Nymphi vadisine komuta etmek için inşa edilmiştir. Theognis'e göre gurur Smyrna'yı yok etmiştir.

Hellenistic Smyrna

Büyük İskender, Yunan şehrini restore etme fikrini, Strabon'a göre, aslında Antigonus ve şehri genişleten ve güçlendiren Lysimachus altında gerçekleştirilen bir planla tasarlamıştır.

Antik kentin harap akropolü, İzmir'in tacı, körfezin kuzeydoğu ucundan sarkan yaklaşık 450 metre yüksekliğindeki dik bir tepenin üzerindeydi. Daha sonraki Hellenistik şehir, kısmen, körfezin güneydoğu ucuna yakın, Yunanlıların Pagus dedikleri yuvarlak bir tepenin yamaçlarında, kısmen de tepe ile deniz arasındaki alçak zeminde, modern İzmir sit alanında kurulmuştur.Alçak bir zeminde kümelenen ve yamaçta kat kat yükselen Helenistik kentin güzelliği, sıklıkla övülmüş ve antik sikkelerinde kutlanmıştır. Smyrna, batıda, zirvesinde bir tapınak kalıntıları bulunan, şimdi Deirmen Tepe olarak adlandırılan bir tepe tarafından kapatılmıştır. Lysimachus'un duvarları bu tepenin zirvesini aşıyordu ve akropol Pagus'un tepesini işgal ediyordu. İkisi arasında Efes'ten gelen yol, yakınında bir spor salonu bulunan Efes kapısından şehre giriyordu. Akropolise daha yakın olan stadyumun ana hatları hala görülebilmektedir ve tiyatro Pagus'un kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Smyrna'nın iki limanı vardı, körfezin açık yol kenarı olan dış limanı ve 1402'de kısmen Timur tarafından doldurulan dar bir girişi olan küçük bir havza olan iç liman.
Roma ve Bizans Smyrna

Roma döneminde Smyrna, Asya'nın İlk Şehri unvanı için Efes ve Bergama ile rekabet etmiştir. Burada çok eski zamanlardan beri bir Hıristiyan kilisesi vardı ve kökeni hatırı sayılır Yahudi kolonisinden geliyordu. Smyrna piskoposu Polycarp MS 153'te şehit edildi. Smyrna piskoposları başlangıçta Efes metropolüne bağlıydı; sonra bağımsız olmuşlardır. Konstantinopolis hükümetin merkezi olunca, Anadolu ile batı arasındaki ticaret önemini yitirdi ve Smyrna geriledi. Tsacha adlı bir Selçuklu korsanı 1084'te Smyrna'yı ele geçirdi, ancak Alexius Comnenus'un generalleri tarafından geri alınmıştır.

Smirni [Σμύρνη] Smyrna antik kenti Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Smirni [Σμύρνη] Smyrna antik kenti İzmir sınırları içinde Anafartalar ve Bayraklı[eski] olmak üzere iki farklı konumda yer almaktadır. Başlangıçta bir Aiolis kenti iken, sonradan 13. üye olarak İyonya kentleri arasına katılmıştır.

Antik Sikkeler Nümizmatik ©

Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Smirni [Σμύρνη] Smyrna antik kentinde darb edilmiş olan Antik Sikke görselleridir. Tarihin her dönemine ait antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna  (8).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna1 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna3 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 5 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 7 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 8 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
Smyrna antik kentinde darb edilmiş Tetradrahmi kategorisinde olan Büyük İskender sikkeleri.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Smyrna 11 (11).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_SMYRNA (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
5,380
Beğeni
12,114
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİ_SMYRNA03 (20).jpg