Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Trajan'ın Saygıdeğer Eşi Plotina

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,174
Beğeni
12,340
Erdemi ve halkın çıkarlarını savunmasıyla yaşamı boyunca büyük saygı kazanan, gücünü özellikle yoksullar için Roma'nın sosyal koşullarını iyileştirmek için kullan Roma imparatoru Trajan'ın eşi imparatoriçe Pompeia Plotina. Antik kaynaklarda adı pek geçmediği için Plotina'nın kocası Trajan üzerindeki etkisini değerlendirmek imkansızdır. Dio Cassius'a [68.5.5] ve çok daha sonraki Historia Augusta'ya inanırsak Plotina, yüksek ahlaki standartlarda ısrar eden, sınırlayıcı bir güç olan mütevazı bir kadındır. Her ikisi de Plotina'nın bir imparatorun eşi olarak imparatorluk sarayına ilk kez girdiğinde merdivenlerde toplananlara dönerek; Buraya öyle bir kadınla giriyorum ki, ayrılırken olmak isteyeceğim bir kadın olarak giriyorum dediğini anlatır. İmparatoriçe Plotina görünür ahlaki titizliğine rağmen, esas olarak kocasının nihai halefi Hadrianus'a verdiği ölümsüz destekle hatırlanmaktadır. Historia Augusta, Trajan'ın Hadrianus'tan pek hoşlanmadığını, ancak Plotina'nın Trajan'ın yeğeni Matidia'nın kızı Sabina ile evlenmesinde ısrar ettiğini anlatır. Ancak en kötü suçlamalar, Plotina'nın Hadrianus'un Trajan'ın yerine geçmesini sağlamadaki rolüyle ilgilidir; çoğu antik kaynak, öldüğünde Hadrianus için hiçbir hazırlık yapmadığını öne sürmektedir. Romalı tarihçi Eutropius şunları bildirir: Trajan'ın ölümünden sonra Hadrianus imparator olarak atandı, aslında Trajan'ın herhangi bir isteğiyle değil, Plotina'nın aracılığıyla [Breviarium 8.6]. Antik kaynaklar çok çeşitli senaryolar sunmaktadır. Plotina'nın, Hadrian'ı halefi olarak adlandıran bir evlat edinme mektubu düzenleyebilmek için kocasının ölüm duyurusunu ertelediği ya da vasiyetin içeriği hakkında yalan söylediği söylenmektedir. En gurur verici versiyonlar bile Plotina'nın ölüm döşeğindeki Trajan'ı Hadrianus'u evlat edinmeye ikna etmek için büyük çaba harcadığını öne sürer. Historia Augusta ve Cassius Dio, Trajan'ın kayınbiraderi Lucius Julius Servianus ve sırdaşı Lucius Neratius Priscus'un tercih edilen mirasçılar olduğunu öne sürer. Ayrıca Trajan'ın hiçbir adayın ismini vermek istemediği, halefinin atanmasını senatoya bırakma niyetinde olduğu da söylenmektedir. Ancak Hadrianus'un tahta çıkışını Plotina tasarladıysa, o Roma dünyasının en büyük mimarlarından birisidir ve anlaşılması zor olabilecek şekillerde tarihin gidişatını değiştirmiştir. Hadrianus'un hükümdarlığı kesinlikle benzersizdir ve imparator Trajan'ın yayılmacı politikalarını tersine çevirme kararı olayların gidişatı üzerinde derin bir etki yaratmıştır. MS 121'de ölümünden sonra imparatoriçe Pompeia Plotina, imparator Hadrianus tarafından tanrılaştırılmış ve adına tapınak adanmıştır. İmparatoriçe Pompeia Plotina'ya ait detaylı antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Sikke ön yüzde imparatoriçe Pompeia Plotina büstü. Soldan sağa PLOTINA AVG IMP TRAIANI - Plotina Augusta Imperatori Traiani: Başkomutan [İmparator] Trajan'ın Saygıdeğer Eşi Plotina lejantı. Sikke arka yüzde Roma dininde [Yunan tanrıçası Hestia ile özdeşleştirilen] ocağın, evin ve ev yaşamının tanrıçası Vesta. Soldan sağa CAES AVG GERMA DAC COS VI P P - Caesar Augustus Germanicus Dacicus, Consul Sextum, Pater Patriae: Sezar, İmparator [Augustus], Almanların Fatihi, Daçyalıların Fatihi, Altıncı Kez Konsül, Ulusun Babası lejantı.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_PLOTINA.jpg