Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

Antik Yunan Mitolojisindeki 9 İlham Perisi [ Musa - Mousai - Muses ]


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


İlham Perileri Yunan Mitolojisinde edebiyatın, bilimin ve sanatın koruyucu tanrıçalarıdır. Önce Yunanlılar, sonra Romalılar için bilgi ve ilham kaynakları olmuştur. Antik Yunan mitolojisindeki Musesler dokuz tanrıçaydı. Olympus'ta yaşıyorlardı ve ebeveynleri tanrı Zeus ve Mnemosyn'di. Mnemosyn, Pieria'da [Olympus'un kuzeyindeki bölge] Zeus ile art arda dokuz gece uyumuştu. Bir yıl sonra Mnemosyny, Olympus'un zirvesine yakın bir yerde dokuz kız çocuğu doğurdu. Bunların hepsi müzik ve şiirden büyülenmişti ve o andan itibaren harika bir koro oluşturdular. Dokuz ilham perisinin isimleri; Kalliope [KΑΛΛIOΠΗ] - Kleio [ΚΛΕΙΩ] - Ourania [ΟΥΡΑΝΙΑ] - Thaleia [ΘΑΛΕΙΑ] - Melpomene [ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ] - Polymnia [ΠΟΛΥΜΝΙΑ] - Erato [ΕΡΑΤΩ] - Euterpe [ΕΥΤΕΡΠΗ] ve Terpsikhore [ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ] idi.

Muses kültü Pieria'da, yani doğdukları bölgede başlamıştır, bu yüzden onlara Pierides adı verilmiştir. Muses'un soyağacı tüm yazarlarda aynı değildir. En yaygın görüş onların Zeus ve Mnemosyne'nin kızları oldukları ve Olimpos Dağı'nın eteğindeki Pieria'da doğduklarıdır. Olympus'un eteğindeki Pierian bölgesinde ve Boeotia'daki Helicon'da yaşayan Trakyalı yerleşimcilerden genellikle bu tapınmanın orijinal kurucuları olarak bahsedilir. Her iki yerde de en eski kutsal alanları vardı.

Başlangıçta bu tanrıçalar dağ ve su perileriydi. Daha sonra ilham perilerine belirli sanatsal alanlar tahsis edilmiştir. Tanrı Apollon onların korosunu yönetiyordu, bu yüzden ona Musagetis [ΜΟΥΣΗΓΕΤΗΣ] yani Muses'un [ΜΟΥΣΩΝ] lideri deniyordu. Musesler, Thetis'in Peleus'la ve Harmonia'nın Cadmus'la evliliklerini kutlamak için şarkı söylemişlerdir. Hatta Aşil'in cenazesinde kederli bir şekilde şarkı söylediler. Platon [ΠΛΑΤΩΝ - MÖ 428] şu efsaneyi anlatır: İlham Perileri ve onlarla birlikte şiir ve müzik doğduğunda, bazı ölümlüler öyle büyülendiler ki sürekli şarkı söylediler yemeyi ve içmeyi unuttular ve bu yüzden acı çekmeden yavaş yavaş öldüler.

Hesiod [MÖ 750-650 ΗΣΙΟΔΟΣ], Theogony [ΘΕΟΓΟΝΙΑ] adlı eserine başlarken bize kendisinin yaşadığı bir hikayeyi anlatır: Bir gün memleketi Boeotia'da koyunlarını otlatırken İlham Perilerinin Helikon [ΕΛΙΚΩΝΑΣ] dağı'nda bir kez kendisine göründüklerini ve ona şiir sanatını, şarkı söylemeyi ve bestelemeyi öğrettiklerini iddia eder.

Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarında şiir tanrıçaları olarak Musesler çok önemli bir yer tutar. Homeros her destanı anlatmaya başladığında İlham Perisi Kalliope'den kendisine yardım etmesini ister. Musesler her şeyi bilir ve her şeyi görmüşlerdir, bu nedenle kendisinin yalnızca duyduğu ve zihninin kapsayamadığı geçmiş olayları hatırlamasına yardım ederler. Bu nedenle Homeros destanlarında her şeyden önce İlham Perileri hafıza tanrıları olarak görünürler.

İlham Perileri Yunanistan'ın her yerinde özellikle popüler hale gelmiştir. Peloponez'de, Ege adalarında ve Girit'te onlara tapınmanın izlerine rastlanmıştır. Muses ve Sirenler arasındaki şarkı yarışmasının yapıldığı bile söyleniyordu. Şarkı yarışmasında doğal olarak Musesler galip geldi ve Musesler Sirenlerin kanatlarını keserek cezalandırmışlar böylece Sirenler denize düşüp boğulmuşlardır.
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
İlham Perisi Terpsikhore | Η ΜΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ [Terpsikhore]

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ (1).jpg


Terpsikhore, müzik, şarkı ve dans tanrıçaları olan dokuz İlham Perisinden [Muses] biriydi. İlham Perilerine belirli edebi ve sanatsal alanların verildiği klasik çağda Terpsikhore [ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ], koro şarkısı ve dansın ilham perisi olarak adlandırılmış ve lir ve mızrapla tasvir edilmiştir. Adı, Yunanca Terpsis - Zevk Vermek ve Khoros - Dans kelimelerinden türemiştir ve Danstan Zevk Almak anlamına gelir. Bir aktrisin başarılı olabilmesi için Venüs'ün [Afrodit] yüzüne, Minerva'nın [Athena] beynine ve Terpsikhore'nin zarafetine sahip olması gerekir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ (4).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
İlham Perisi Melpomene | Η ΜΟΥΣΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (1).jpg


Melpomene, müzik, şarkı ve dans tanrıçaları olan dokuz İlham Perisinden [Muses] biriydi. İlham perilerine belirli sanatsal ve edebi alanların verildiği Klasik çağda, Melpomene'ye trajedinin ilham perisi adı verilmiştir. Adı, dans ve şarkıyla kutlamak anlamına gelen Yunanca Melpo veya Melpomai fiilinden türetilmiştir. Melpomene [ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ], trajik bir maske veya kılıç tutarken ve bazen sarmaşıktan bir çelenk ve cothurnus çizmeler giyerken tasvir edilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (4).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

İlham Perisi Kleio - Clio | Η ΜΟΥΣΑ ΚΛΕΙΩ


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KLEIO (1).jpg


Kleio - Clio, müzik, şarkı ve dans tanrıçaları olan dokuz İlham Perisinden [Muses] biriydi. İlham Perilerine belirli edebi ve sanatsal alanların verildiği Klasik çağda, Kleio, Tarihin İlham Perisi olarak adlandırıldı. Adı, Yunanca ünlü yapmak veya kutlamak, anlatmak anlamına gelen Kleo - Kleio [κλέω / κλείω] fiilinden türetilmiştir. Kleio - Clio, elinde açık bir parşömen tutarken ya da bir kitap sandığının yanında otururken temsil ediliyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KLEIO (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KLEIO (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KLEIO (4).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

İlham Perisi Kalliope | Η ΜΟΥΣΑ ΚΑΛΛIOΠΗ [Calliope]


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg


Kalliope-Calliope müzik, şarkı ve dans tanrıçaları Museslerin [İlham Perileri] en büyüğüydü. Aynı zamanda hediyesini krallara ve prenslere bahşeden güzel söz tanrıçasıydı. Tüm güzel sanatların yanı sıra epik şiir ve retoriğin de koruyucusuydu. Kalliope, Museslerin en yaşlısı, en saygı duyulanı, en ciddisi, en bilgesi ve en kararlısıydı. Kalliope, Hesiodos ve Ovidius tarafından büyük saygı görüyordu.

İlham Perilerine belirli sanatsal alanların verildiği Klasik çağda Kalliope, epik şiirin Muse'u olarak adlandırıldı. Kalliope, elinde bir tablet ve kalem ya da parşömen tutarken tasvir edilmiştir. Eski sanatta lir tutarken tasvir edilmiştir. Adı Yunanca Kallos ve Ops kelimelerinden Güzel Sesli anlamına gelir.

Kalliope, insanüstü müzik becerilerine sahip antik Yunan efsanevi kahramanı Orpheus'un [ΟΡΦΕΥΣ] annesiydi. Orpheus, Bacchantes tarafından öldürüldüğü zaman Calliope perişan olmuştur. Midilli Adası, yüzyıllar boyunca edebiyatta da adı geçen oğluna ithaf edilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

İlham Perisi Erato | Η ΜΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ERATO (1).jpg


İlham Perilerine belirli sanatsal alanların verildiği Klasik çağda Erato, erotik şiirin ve pandomimin ilham perisi olarak adlandırıldı ve bir lirle temsil edildi. Ana sembolü lirdi ama aynı zamanda gitar, formiks ve barbitus da vardı. Bazen neredeyse tamamen çıplak olarak tasvir edilir. ΕΡΑΤΩ - Erato ismi, ΕΡΕΣΘΑΙ-Eresthai fiilinden ve ΕΡΩΣ-Eros ve Erastis-ΕΡΑΣΤΗΣ sevgili, sevimli kelimesinden gelir. Efsaneye göre aşk şiirlerini, evliliği, şiiri ve müziği icat eden Muses Erato'dur.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ERATO (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ERATO (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ERATO (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ERATO (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

İlham Perisi Thalia | Η ΜΟΥΣΑ ΘΑΛΕΙΑ


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΘΑΛΕΙΑ (1).jpg


Thalia, tüm Musesler gibi, Zeus ve Mnemosyne'nin kızlarından biriydi. İlham Perilerine belirli sanatsal ve edebi alanların verildiği Klasik çağda Thaleia, komedi ve pastoral şiirin ilham perisi olarak adlandırıldı. Thalia, komik maske, çoban asası ve sarmaşık çelengi nitelikleriyle tasvir edilmiştir. Adı, çiçeklenme-çiçek açan, gelişmek anlamına gelen Yunanca thaleia-thallo kelimesinden türetilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΘΑΛΕΙΑ (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΘΑΛΕΙΑ (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΘΑΛΕΙΑ (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΘΑΛΕΙΑ (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

İlham Perisi Euterpe | Η ΜΟΥΣΑ ΕΥΤΕΡΠΗ


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΕΥΤΕΡΠΗ (1).jpg


Euterpe, müzik, şarkı ve dans tanrıçaları olan dokuz İlham Perisinden [Muses] biriydi. Euterpe'ye lirik şiirin ilham perisi adı verildi. Onun özelliği çift flüttü. Euterpe'nin adı Yunanca çok keyif veren anlamına gelir. Nehir tanrısı Strymon Euterpe'yi hamile bırakmıştır; Homeros'un İlyada'sına göre oğlu Rhesus, bir Trakyalı çetesine liderlik etti ve Truva'da Diomedes tarafından öldürülmüştür.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΕΥΤΕΡΠΗ (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΕΥΤΕΡΠΗ (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΕΥΤΕΡΠΗ (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ΕΥΤΕΡΠΗ (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

İlham Perisi Urania | Η ΜΟΥΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg


Urania [Ourania], müzik, şarkı ve dans tanrıçaları olan dokuz İlham Perisinden [Muses] biriydi. Klasik çağda Ourania, astronomi ve astronomi yazılarının ilham perisi olarak adlandırıldı. Elinde bir çubuk ve göksel bir küre ile tasvir edilmiştir. Urania ayrıca zaman zaman Afrodit'in takma adı olarak da kullanılıyordu. Adı kelimenin tam anlamıyla Göksel anlamına gelir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318

İlham Perisi Polymnia-Polyhymnia | Η ΜΟΥΣΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg


Polymnia [Polyhymnia], kutsal şiirin, kutsal ilahinin, dansın ve güzel sözlerin yanı sıra tarımın da ilham perisiydi ve dalgın veya meditasyon halindeki bir kadın olarak tasvir edildi. Polyhymnia bazen düşünürlerin ve geometrinin ilham perisi olarak düşünülür çünkü kendisi çok derin düşünen bir insandır. Diğer ilham perileriyle karşılaştırıldığında Polyhymnia çok ciddi ve muhafazakardı. Her zaman pelerin benzeri bir peçe ile uzun, mütevazı bir elbise giymiş olarak gösterilir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (4).jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg