Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

bergama krallığı hakkında genel bilgi

  1. Antik Sikkeler

    Pergamon Kralları

    Pergamon Krallığı Attalid hanedanı veya Bergama Krallığı, Büyük İskender'in generali Lysimakhos'un ölümünden sonra Küçük Asya'nın çoğunu yaklaşık yüz elli yıl boyunca Bergama şehrinden yöneten Helenistik bir Yunan hanedanıydı. Pergamon krallığının başkenti günümüz Bergama/Pergamon antik...