Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

en değerli osmanlı parası

 1. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu Orhan Gazi Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu Orhan Gazi Sikkeleri Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi veya Orhan Bey. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır. Orhan Gazi, Babası Osman Gazi’nin 1326’da vefatı üzerine beyliğin başına...
 2. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu II. Mahmud Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu II. Mahmud Sikkeleri II. Mahmud [ 1785-1839 ] II. Mahmud. 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Hanedanı'nın üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur.
 3. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu IV. Mustafa Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu IV. Mustafa Sikkeleri IV. Mustafa [ 1779-1808 ] IV. Mustafa. 29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. Babası I. Abdülhamid.
 4. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu I. İbrahim Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu I. İbrahim Sikkeleri Sultan İbrahim [ 1615-1648 ] Sultan İbrahim. 18. Osmanlı padişahı ve 97. İslam halifesidir. 8 Şubat 1640'ta ağabeyi IV. Murad'ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış...
 5. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu I. Abdülhamid Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu I. Abdülhamid Sikkeleri I. Abdülhamid [ 1725-1789 ] I. Abdülhamid. 27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir.
 6. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu III. Mustafa Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu III. Mustafa Sikkeleri III. Mustafa [ 1717-1774 ] III. Mustafa. 26. Osmanlı padişahı ve 105. İslam halifesi.
 7. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu III. Osman Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu III. Osman Sikkeleri III. Osman [ 1699-1757 ] III. Osman. 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir.
 8. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu III. Ahmed Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu III. Ahmed Sikkeleri III. Ahmed [ 1673-1736 ] III. Ahmed. 23. Osmanlı padişahı, 102. İslam halifesi ve Lale Devri padişahıdır.
 9. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu II. Mustafa Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu II. Mustafa Sikkeleri II. Mustafa [ 1664-1703 ] II. Mustafa. Lakabı Gazi. Osmanlı padişahı ve 101. İslam halifesidir. Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır.
 10. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu II. Ahmed Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu II. Ahmed Sikkeleri II. Ahmed [ 1643-1695 ] II. Ahmed. 21. Osmanlı padişahı ve 100. İslam halifesidir.
 11. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu II. Süleyman Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu II. Süleyman Sikkeleri II. Süleyman [ 1642-1691 ] II. Süleyman. 20. Osmanlı padişahı ve 99. İslam halifesidir.
 12. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu IV. Murad Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu IV. Murad Sikkeleri IV. Murad [ 1612-1640 ] IV. Murad. 17. Osmanlı padişahı ve 96. İslam halifesi. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Acımasız Murad olarak da bilinir.
 13. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu II. Osman Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu II. Osman Sikkeleri II. Osman [ 1604-1622 ] II. Osman ya da Genç Osman. Tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi.16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Yedikule zindanlarında yeniçeriler tarafından boğularak öldürülülmüştür.
 14. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu I. Mustafa Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu I. Mustafa Sikkeleri I. Mustafa [ 1591-1639 ] I. Mustafa ikinci saltanatı sırasında Veli Mustafa olarak anılmıştır. 15. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesidir. Akli dengesi bozuk olan I. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1 yıl 3 ay 22 gün sürmüştür.
 15. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu I. Ahmed Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu I. Ahmed Sikkeleri I. Ahmed [ 1590-1617 ] I. Ahmed. 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesidir. Sultan III. Mehmed ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.
 16. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu II. Murad Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu II. Murad Sikkeleri II. Murad [ 1404-1451 ] II. Murad veya Koca Murad. 6. Osmanlı padişahı. I. Mehmed'in oğlu, Fatih Sultan Mehmed'in babası. Kendisinin en büyük mutluluğu, Fatih Sultan Mehmed gibi eşine az rastlanacak bir insanın babası olmaktı.
 17. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu I. Mehmed Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu I. Mehmed Sikkeleri I. Mehmed [ 1389-1421 ] I. Mehmed veya Çelebi Mehmed. Beşinci Osmanlı padişahı. Babası I. Bayezid.
 18. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu I. Bayezid Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu I. Bayezid Sikkeleri I. Bayezid [ 1360-1403 ] I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid. Dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun eşi Olivera Despina Hatun'dur.
 19. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu I. Murad Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu I. Murad Sikkeleri I. Murad [ 1326-1389 ] Sultan I. Murad, 1326’da, Bursa’da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından Yar Hisar Tekfuru’nun kızı olan Nilüfer Hatun’dur. [Holofira]. Hükümdar bey anlamına gelen hüdavendigar unvanı verilmiştir. Birinci Kosova...
 20. Antik Sikkeler

  Osmanlı İmparatorluğu IV. Mehmed Sikkeleri

  Osmanlı İmparatorluğu IV. Mehmed Sikkeleri IV. Mehmed [ 1642-1693 ] IV. Mehmed veya Avcı Mehmed adıyla da anılır. 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anılmıştır.