The title of the page

Lidya/Lydia Bölgesi Antik Sikkeler

Lidya/Lydia, Küçük Asya'nın batı kesiminde, ana şehri Sardes ile Galis nehri üzerinde yer almaktadır. İlk olarak Homeros tarafından MÖ 8. yüzyılda Maeonia adı altında bahsedilmiştir. Beşinci yüzyılın ilk on yılında, Lidya bir sınır bölgesidir. Verimli topraklar ve zengin altın,gümüş yatakları bulunmaktadır. İzmir ilinin doğusu, Manisa ilinin büyük bir bölümü, Kütahya ve Uşak illerinin batı uçlarını kapsar. Lydia'nın son satrapı Spithridates, Granikos'taki savaşta Makedon fatihi Büyük İskender tarafından öldürülmüş ve Sardeis teslim olmuştur. Lydia/Lidya, önce İskender imparatorluğunun bir parçası olarak Yunanca konuşan valiler tarafından yönetilmiş, daha sonra Antigonos Monophtalmos tarafından, MÖ 301'den sonra Lysimachos tarafından ve MÖ 281'den 190'a kadar Seleukos İmparatorluğu'nun eyaleti olarak yönetilmiştir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.