Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bizans İmparatoriçesi Aelia Ariadne

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Bizans İmparatoriçesi Aelia Ariadne


Bizans imparatoriçesi Aelia Ariadne'nin yüksek konumu ve uzun ömürlülüğü, onun iki uzun ömürlü Doğu imparatoru Zeno [466/7] ve Anastasius [491'de] ile evli olmasıyla kanıtlanmaktadır. Aelia Ariadne, Konstantinopolis'teki İmparatorluk ailesinde neredeyse altmış olaylı yıl boyunca hayatta kalmıştır. Aelia Ariadne, kız çocuklarına Hristiyan azizlerinin isimlerini vermenin imparatorluk modası haline geldiği bir dönemde, adını Yunan mitolojisindeki [Ariadne] bir kadın kahramandan almıştır. Ariadne Yunan mitolojisinde, Zeus ve Europa'nın oğlu Girit Kralı Minos ve güneş Tanrısı Helios'un kızı Kraliçe Pasiphae'nin kızıdır.

Yaşlanan Doğu [Bizans] Roma İmparatoru I. Leo'nun en acil endişeleri arasında bir halef bulmak vardı. Oğlu olmadığı için umudu, Zeno adında bir Isaurialı askerle evlenen en büyük kızı Aelia Ariadne'ye bağlıydı. Çiftin kısa süre sonra Leo II adında bir oğlu oldu. Yaşlı Leo'nun sağlığı bozulmaya başlayınca, kendi adını taşıyan torununu [II. Leo] MS 473 yılının Ekim ayında Sezar rütbesine, ardından MS 474 yılının Ocak ayında Augustus rütbesine yükseltmiştir.

Bizans imparatoru I. Leo 18 Ocak 474 öldüğü zaman yedi yaşındaki hasta Leo II tek imparator oldu. İmparator Leo'nun dul eşi Aelia Verina, 9 Şubat MS 474'te kızı Aelia Ariadne'nin oğlu II. Leo'nun kendi babası Zeno'yu ortak imparator olarak atamasını ayarlamıştır. Bu düzenleme, II. Leo'nun aynı yılın [MS 474] Kasım ayında ölmesine kadar devam etmiştir. Daha sonra Zeno tek imparator olarak hüküm sürmüştür.

Paylaşmış olduğumuz Solidus kategorisindeki antik sikke Konstantinopolis antik kentinde Leo II ve Zeno'nun kısa ortak saltanatı sırasında darb edilmiştir [MS 474]. Leo II ve Zeno antik sikkenin arka yüzünde birlikte taht üzerinde tasvir edilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Aelia Ariadne artık bir imparatorun karısı olduğundan, 474'ün sonlarında Augusta olarak selamlandı. Augusta ünvanını kimseyle, hatta kendi kızıyla bile paylaşmak istemeyen annesi Aelia Verina iki ay içinde bir saray darbesi uydurdu ve bunu yaparak Ariadne ve Zeno'yu 9 Ocak 475'te Konstantinopolis'ten kaçmaları için kandırdı. Aelia Verina'nın takip eden planları uydurduğu darbe kadar yaratıcı değildi ve Ariadne ile Zeno 476 yazının sonunda tahtı tekrar ele geçirmişlerdir. İmparator Zeno [ΖΗΝΩΝ] 474-475 yılları arasında ve 476-491 yılları arasında iki defa tahta çıkmıştır.

Bizans imparatoriçesi Aelia Ariadne, kocası Zeno'nun saltanatından kalan on beş yıl boyunca pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır ve 491 baharında Zeno'nun ölümünden sağ kurtulmuştur. İmparator Zeno 9 Nisan 491'de öldüğünde halefi yoktu. İmparatoriçe Ariadne siyasi zorunluluk nedeniyle yalnızca altı hafta sonra I. Anastasius ile evlenmiştir. İmparatoriçe Ariadne 515'de, Anastasius ise 518'de ölmüş ve imparatoriçenin yanına gömülmüştür. İmparatoriçe Aelia Ariadne'nin adına Zeno veya Anastasius'un imparatorluğu sırasında son derece nadir altın sikkeler darb edilmiştir. Bilinen örnekleri sınırlı sayıdadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ARIADNE.jpg